Joka kolmas tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin alle 18-vuotiaina. UNICEF vaikuttaa lainsäädäntöön ja asenteisiin lapsiavioliittojen estämiseksi.

Lapsiavioliitto on rike lapsen oikeuksia vastaan riippumatta siitä, onko kyseessä tyttö vai poika. Lapsiavioliiton uhrit ovat kuitenkin useimmiten tyttöjä, jotka avioliiton myötä menettävät kontaktiin perheisiinsä ja ystäviinsä. Avioliitto merkitsee yleensä koulun lopettamista kesken.
 
Avioliitto saattaa olla myös kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle. Lapsimorsiamet eivät voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä eivätkä vaatia ehkäisyä. Siksi he tulevat raskaaksi aivan liian nuorina, saavat sukupuolitautitartunnan ja yhä useammin, hiv/aidsin.

Vanhemmat saattavat myöntyä lapsiavioliittoon taloudellisista syistä. Toisaalta he saattavat tarkoittaa hyvää: tyttö saa miespuolisen suojelijan.

Tanssivia tyttöjä

Vahingollisesta perinteestä voidaan päästä eroon

Lapsiavioliitot ovat vaikeita estää, sillä taloudelliset ja sosiaaliset paineeet avioliittojen solmimiselle voivat olla hyvin korkeat. Vaikuttamalla asenteisiin sekä luomalla lapsia suojeleva lainsäädäntö voidaan kuitenkin tästä vahingollisesta perinteestä päästä eroon.
 
Lapsiavioliitoista ja niiden seurauksista tulee puhua avoimesti. On myös tärkeää korostaa naisten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, oikeutta koulukseen ja vapauteen hyväksikäytöltä.
 
Lasten tietoisuutta heidän oikeuksistaan tulee lisätä ja erityisesti tyttöjä tulee vahvistaa tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen kautta, sillä koulutetut tytöt menevät harvemmin naimisiin liian nuorena. Lisäksi yhteisöissä toimivia naisten järjestöjä tulee tukea, jotta ne voivat toimia vahvoina kouluttajina ja vaikuttajina ja muuttaa lapsiavioliittojen perinnettä.
 
Lisäksi on tärkeää on luoda lainsäädäntö, joka määrittelee avioliiton alaïkärajan18 vuoteen sekä tytöille että pojille. Lain toteutusta on myös valvottava käytännössä. Lasten syntymien sekä avioliittojen rekisteröinti edistää lain toteutumista.

Esimerkkejä:

  • Noin yksi neljästä 15-19-vuotiaasta tytöstä vähiten kehittyneissä maissa on naimisissa.
  • Arviolta 16 miljoonaa 15-19-vuotiasta tyttöä synnyttää vuosittain lapsen. Heidän todennäköisyys kuolla raskauden aikana tai synnytykseen on kaksi kertaa suurempi kuin aikuisella naisella.
  • Nigerissä 77 prosenttia 20-49-vuotiaista naisista naitettiin ennen heidän 18. syntymäpäiväänsä. Bangladeshissä prosenttiosuus on 74.

Aiheeseen liittyvää

Vastusta lapsiavioliittoja kanssamme - ryhdy kuukausilahjoittajaksi »