Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. (Lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artikla)

Väkivalta lapsia kohtaan voi olla sekä ruumiillista että henkistä. Se voi olla sekä heitteillejättöä että julmaa kohtelua, se voi olla hyväksikäyttöä ja sukupuolista väkivaltaa. Väkivaltaa voi tapahtua kotona, koulussa, lastenkodeissa ja laitoksissa. Sitä esiintyy kadulla, paikoissa missä lapset ovat työläisinä ja vankiloissa. 

Väkivalta turmelee lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja voi vaikeuttaa oppimista ja sosiaalisten suhteiden rakentamista. Väkivaltaa kohdanneet lapset tarvitsevat tukea toipuakseen kokemuksistaan.

Kolme neljäsosaa lapsista kuritusväkivallan uhreja

Vain pieni osa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta raportoidaan ja tutkitaan ja tekijät joutuvat vain harvoin vastuuseen.  Joskus omat vanhemmat ovat väkivallan tekijöitä tai vanhemmat pysyvät vaiti, jos tekijä on tuttu. Lapsi itse saattaa olla liian nuori tai pelätä, että heidän tilanteensa pahenee viranomaisten puuttumisen myötä.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vähäiseen ilmoittamiseen on syynä myös sen sosiaalinen ja laillinen hyväksyntä. Väkivallantekijät, lapset itse ja suuri osa väestöstä saattaa hyväksyä jonkin asteisen ruumiillisen, seksuaalisen tai henkisen väkivallan välttämättömänä osana lapsuutta.

Ruumiillinen kurittaminen eli kuritusväkivalta sekä muut julmat tai lasta alentavat kuritus- ja rangaistuskeinot kuten kiusaaminen, seksuaalinen häirintä tai väkivaltaiset perinteet voidaan nähdä normaalina erityisesti ruumiillisten jälkien ja seurauksien puuttuessa. Noin kolme neljäsosaa maailman lapsista on kuristusväkivallan uhreja.


Esimerkkejä:

  • noin 10 prosenttia alle 20-vuotiaista tytöistä on kokenut seksuaalista väkivaltaa
  • kuritusväkivaltaa esiintyy edelleen 100 maan kouluissa.
  • joka vuosi 133–275 miljoonaa lasta todistaa vanhempiensa välistä usein toistuvaa väkivaltaa.
  • Aasiassa arvion mukaan 60 miljoonaa tyttöä on ”kadonnut” siksi, että äiti on tehnyt abortin kuultuaan, että hän on saamassa tyttölapsen, tai siksi, että tyttövauva on tapettu piittaamattoman hoidon tuloksena

Aiheeseen liittyvää

UNICEFin tilastokatsaus: Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children »