UNICEFin työ:

Koulutus

Autamme kehitysmaita rakentamaan koulujärjestelmiä, jotka takaavat kaikille lapsille ilmaisen, laadukkaan peruskoulutuksen. Huolehdimme, että heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät opetuksen piiriin.

UNICEF tukemaa esikoulua käyvät lapset kurkistavat ikkunasta itäisessä Bangladeshissa.
UNICEF tukemaa esikoulua käyvät lapset kurkistavat ikkunasta itäisessä Bangladeshissa.
© UNICEF/BANA2014-00577MAWA

Näin UNICEF auttaa

1. Vaikutamme hallituksiin, jotta ne

 • panostavat heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutukseen ja
 • kehittävät koulutuksen laatua ja siihen pääsyä

2. Luomme lapsiystävällisiä kouluja

 • Autamme opetusviranomaisia ja paikallisyhteisöjä rakentamaan lapsiystävällisiä kouluja ja muuttamaan jo olemassa olevia kouluja lapsiystävällisiksi.
 • Lapsiystävällinen koulu on UNICEFin kehittämä malli, joka takaa jokaiselle lapselle hyvän peruskoulutuksen. Malli voidaan muokata sopivaksi kunkin maan olosuhteisiin.
 • Esim. Laos ja Itä-Timor ovat ottamassa mallin käyttöön kaikissa maan kouluissaan.

3. Muutamme asenteita ja käytäntöjä, jotka estävät kouluun pääsyä


 • Koulutamme ja tiedotamme yhteisöjen keskuudessa ja tuemme laajoja asennemuutoskampanjoita, jotta koulun tärkeys lapselle ymmärretään.
 • Työskentelemme esimerkiksi lapsiavioliittojen ja lapsityön lopettamiseksi ja tyttöjen aseman parantamiseksi.

4. Autamme lapset kouluun

 • Tuemme heikoimmassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä.
 • Perustamme lapsiystävällisiä tiloja ja väliaikaisia kouluja sotien ja luonnonkatastrofien keskelle.

Miksi työ on tärkeää?

Koulutus on tärkeää koska: 

 • Se on lapsen oikeus.
 • Koulussa lapsi oppii paitsi lukemaan ja laskemaan, myös huolehtimaan itsestään.
 • Koulu antaa vahvan suojan kaikenlaista hyväksikäyttöä vastaan.
 • Kun tyttöjen koulutukseen sijoitetaan, lasten ja naisten asema ja toimeentulo parantuvat merkittävästi. 

Tytöt, jotka käyvät koulua yli 7 vuotta

 • menevät myöhemmin naimisiin,
 • saavat vähemmän lapsia,
 • eivät todennäköisesti menehdy synnytykseen,
 • kasvattavat terveempiä lapsia ja
 • heidän lapsensa käyvät koulua.

Työ tuottaa tulosta

 • Yhä useampi pääsee kouluun. Vuonna 1990 noin 102 miljoonaa lasta jäi alakoulun ulkopuolelle, vuonna 2015 enää 61 miljoonaa lasta.

Apua tarvitaan

Koulun ulkopuolelle jäävät erityisesti: 

 • köyhät ja syrjäisillä alueilla asuvien perheiden lapset, varsinkin tytöt,
 • vähemmistöjen lapset,
 • lapset joilla on jokin vamma.
 • Myös lapsityö, lapsiavioliitot ja sodat estävät kouluun pääsemistä.  

Koulun ulkopuolelle jäävistä 61 miljoonasta 6-11-vuotiaasta lapsesta:

 • neljäsosa asuu maissa, jotka kärsivät kriiseistä
 • yli puolet asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
 • kolmannes asuu Aasiassa
 • hieman yli puolet on tyttöjä

Koulun ulkopuolella on myös 60 miljoonaa nuorta.

Tytöt ovat usein poikia heikommassa asemassa, koska: 

 • Koulutuksen ajatellaan olevan tärkeämpää pojille, sillä tyttöjä tarvitaan kotitöissä.
 • Pelko tyttöjen turvallisuudesta estää vanhempia lähettämästä tyttäriään kouluun, jos koulumatka on pitkä tai muuten vaarallinen.
 • Joillekin tytöille aikainen naimisiinmeno – jopa 12-vuotiaana – sulkee koulun ovet lopullisesti.

Kouluun pääsy ei takaa oppimista

Noin neljännes maailman koululaisista ei osaa lukea, kirjoittaa tai laskea käytyään neljä luokkaa koulua.
 
Oppimista vaikeuttavat monet syyt, esim:

 • Puutteelliset koulutilat, oppikirjat ja koulutarvikkeet
 • Suuret luokkakoot - esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa luokassa saattaa olla 81 oppilasta.
 • Epäpätevät opettajat
 • Ulkoa oppimiseen perustuvat opetusmetodit
 • Moni lapsi käy koulua kielellä, joka ei ole hänen äidinkielensä

Lahjoita ja auta

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

Säännöllinen kuukausilahjoitus on tehokkain tapa auttaa maailman lapsia. UNICEF käyttää noin viidenneksen ohjelmatyönsä varoista lasten koulutukseen ja tasa-arvoon.
 
Osta UNICEF-lahja:

Tue UNICEF-kävelyä tai Päivätyökeräystä

Lisätietoja: