Autamme valtioita rakentamaan koulujärjestelmiä, jotka takaavat kaikille lapsille ilmaisen, laadukkaan peruskoulutuksen. Huolehdimme, että heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät opetuksen piiriin.

Näin UNICEF auttaa

1. Vaikutamme maiden päättäjiin, jotta ne

 • panostavat heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutukseen ja
 • kehittävät koulutuksen laatua ja siihen pääsyä.

2. Luomme lapsiystävällisiä kouluja

 • Autamme opetusviranomaisia ja paikallisyhteisöjä rakentamaan lapsiystävällisiä kouluja ja muuttamaan jo olemassa olevia kouluja lapsiystävällisiksi.
 • Lapsiystävällinen koulu on UNICEFin kehittämä malli, joka takaa jokaiselle lapselle hyvän peruskoulutuksen. Malli voidaan muokata sopivaksi kunkin maan olosuhteisiin.
 • Esim. Laos ja Itä-Timor ovat ottamassa mallin käyttöön kaikissa maan kouluissaan.

3. Muutamme asenteita ja käytäntöjä, jotka estävät kouluun pääsyä


 • Koulutamme ja tiedotamme yhteisöjen keskuudessa ja tuemme laajoja asennemuutoskampanjoita, jotta koulun tärkeys lapselle ymmärretään.
 • Työskentelemme esimerkiksi lapsiavioliittojen ja lapsityön lopettamiseksi ja tyttöjen aseman parantamiseksi.

4. Autamme lapset kouluun

 • Tuemme heikoimmassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä.
 • Perustamme lapsiystävällisiä tiloja ja väliaikaisia kouluja sotien ja luonnonkatastrofien keskelle.

Miksi työ on tärkeää?

Koulutus on tärkeää koska: 

 • Se on lapsen oikeus.
 • Koulussa lapsi oppii paitsi lukemaan ja laskemaan, myös huolehtimaan itsestään.
 • Koulu antaa vahvan suojan kaikenlaista hyväksikäyttöä vastaan.
 • Kun tyttöjen koulutukseen sijoitetaan, lasten ja naisten asema ja toimeentulo parantuvat merkittävästi. 

Tytöt, jotka käyvät koulua yli 7 vuotta

 • menevät myöhemmin naimisiin,
 • saavat vähemmän lapsia,
 • eivät todennäköisesti menehdy synnytykseen,
 • kasvattavat terveempiä lapsia ja
 • heidän lapsensa käyvät koulua.

Työ tuottaa tulosta

 • Yhä useampi pääsee kouluun. Vuonna 1990 noin 102 miljoonaa lasta jäi alakoulun ulkopuolelle, vuonna 2017 enää 64 miljoonaa lasta.
 • Esimerkiksi Malawissa on opettajainkoulutuslaitoksissa otettu käyttöön UNICEFin tuella uudistettu opetusohjelma. Lisäksi maahan rakennettiin 201 uutta koulua vuonna 2018.

Apua tarvitaan

Koulun ulkopuolelle jäävät erityisesti: 

 • köyhät ja syrjäisillä alueilla asuvien perheiden lapset, varsinkin tytöt,
 • vähemmistöjen lapset,
 • lapset joilla on jokin vamma.
 • Myös lapsityö, lapsiavioliitot ja sodat estävät kouluun pääsemistä. 

Yhteensä koulun ulkopuolella on 262 miljoonaa 6-17-vuotiasta eli joka viides kouluikäinen lapsi (UNESCO). 

 • 64 miljoonaa 6-11-vuotiasta ei pääse edes alakouluun. 
 • 61 miljoonaa on 12-14-vuotiaita.
 • 138 miljoonaa on 15-17-vuotiaita nuoria. 

Koulun ulkopuolelle jäävistä 64 miljoonasta 6-11-vuotiaasta lapsesta:

 • neljäsosa asuu maissa, jotka kärsivät kriiseistä
 • yli puolet asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
 • kolmannes asuu Aasiassa
 • hieman yli puolet on tyttöjä

Tytöt ovat usein poikia heikommassa asemassa, koska: 

 • Koulutuksen ajatellaan olevan tärkeämpää pojille, sillä tyttöjä tarvitaan kotitöissä.
 • Pelko tyttöjen turvallisuudesta estää vanhempia lähettämästä tyttäriään kouluun, jos koulumatka on pitkä tai muuten vaarallinen.
 • Joillekin tytöille aikainen naimisiinmeno – jopa 12-vuotiaana – sulkee koulun ovet lopullisesti.

Kouluun pääsy ei takaa oppimista

Noin neljännes maailman koululaisista ei osaa lukea, kirjoittaa tai laskea käytyään neljä luokkaa koulua.
 
Oppimista vaikeuttavat monet syyt, esim:

 • Puutteelliset koulutilat, oppikirjat ja koulutarvikkeet
 • Suuret luokkakoot - esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa luokassa saattaa olla 81 oppilasta.
 • Epäpätevät opettajat
 • Ulkoa oppimiseen perustuvat opetusmetodit
 • Moni lapsi käy koulua kielellä, joka ei ole hänen äidinkielensä

Lahjoita ja auta

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi »

Säännöllinen kuukausilahjoitus on tehokkain tapa auttaa maailman lapsia. UNICEF käyttää noin viidenneksen ohjelmatyönsä varoista lasten koulutukseen ja tasa-arvoon.
 
Osta UNICEF-lahja:

Tue UNICEF-kävelyä tai Päivätyökeräystä

Lisätietoja:

Kuva: UNICEF tukemaa esikoulua käyvät lapset kurkistavat ikkunasta itäisessä Bangladeshissa. © UNICEF/BANA2014-00577MAWA