Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.
 

Kun kohteena on lastenrahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa POL-2014-12325 ajalle 2015–2018 koko maa. UNICEF käyttää varat maailmanlaajuiseen työhönsä lasten auttamiseksi 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling POL-2014-12325 2015–2018/hela landet. UNICEF använder medlen för sitt globala arbete till förmån för barn 20XX–20XX.

Kun kohteena on hätäapurahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa POL-2014-12325 ajalle 2015–2018 koko maa. UNICEF käyttää varat lasten auttamiseksi hätätilanteissa 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling POL-2014-12325 2015–2018/hela landet. UNICEF använder medlen för att hjälpa barn i katastrofsituationer 20XX–20XX.

Kun kohteena on oma nimikko-ohjelmamme tai varat kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, loppuosa korvataan ko. tiedolla.
 
Ahvenanmaalla on oma keräyslupa, jota käytetään paikallisissa keräyksissä.
 
Tarkemmat tiedot keräysluvasta alla.
 

Rahankeräysluvan saaja

Suomen UNICEF ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

POL-2014-12325, myönnetty 12.12.2014

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Yhdistyneiden kansakuntien Lastenrahasto UNICEFin pitkäkestoisten, maailmanlaajuisten lapsen oikeus- ja kehitysohjelmien sekä hätäavun rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2015-31.12.2018, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keräystavat

Vedotaan yleisöön:

 1. katu-ja ovivarainhankinnassa
 2. kirjeissä ja muissa postituksissa
 3. painotuotteissa
 4. puhelimessa
 5. radiossa ja televisiossa
 6. internetilmoittelussa
 7. järjestetään lipaskeräys (10 000 kol)
 8. järjestetään listakeräys (5 000 kpl)
 9. koulutapahtumissa (taksvärkit, UNICEF-kävely)
 10. yhteistyökumppaneiden tiloissa ostosten maksamisen yhteydessä
 11. järjestetään puhelinkeräys, jossa lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon
 12. järjestetään tekstiviestikeräys, jossa lahjoittaa voi lähettämällä tekstiviestin maksulliseen palvelunumeroon

Keräystunnus

Tarra

Rahankeräystilit

Nordea Pankki Suomi Oyj 
IBAN: FI15 1529 3000 0000 87 
BIC/SWIFT: NDEAFIHH 

Danske Bank Oyj 
IBAN: FI56 8000 1400 3000 01 
BIC/SWIFT: DABAFIHH 

Helsingin OP Pankki Oyj 
IBAN: FI83 5721 3210 0003 12 
BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Aktia Pankki Oyj 
IBAN: FI48 4055 2550 0057 24 
BIC/SWIFT: HELSFIHH 

Handelsbanken 
IBAN: FI12 3131 1000 3177 62 
BIC/SWIFT: HANDFIHH 

Tapiola Pankki Oy 
IBAN: FI55 3636 3002 0686 33 
BIC/SWIFT: TAPIFI22 

Ålandsbanken ABP 
IBAN: FI07 6601 0004 0508 45 
BIC/SWIFT: AABAFI22
 

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande

Finlands UNICEF-förening r.f.

Giltighetstid och –område

Tillståndet gäller för tiden 1.1. – 31.12.2018 – landskapet Åland.

Syfte

Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. 

Insamlingssätt

Genom tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet eller television. Medel kan inbetalas till föreningens bankkonton i alla finska banker.

Aiheeseen liittyvää

Keräysluvat PDF-muodossa