Siirry sisältöön

UNICEF: EU:n on suojeltava kaikkien lasten oikeuksia. Siirtolaislasten oikeuksia rikotaan liian usein jättämällä heidät EU:n suojelutoimien ulkopuolelle.

13. toukokuuta hyväksyttävällä EU:n muuttoliikestrategialla on mahdollisuus vahvistaa EU:n lastensuojelua siten, kuten on esitetty EU:n ohjeistuksessa ”EU guidelines on ‘Coordination and cooperation in integrated child protection systems’”.

Välimerellä on kuollut jo 50 kertaisesti enemmän siirtolaisia kuin samaan aikaan viime vuonna. Säiden lämmetessä vaaralliselle matkalle lähtevien lasten lukumäärän odotetaan yhä kasvavan. Maahan päästessään lapset eivät saa heille kuuluvia koulutus- ja terveyspalveluja. Lapsia myös pidätetään ja karkotetaan, jopa ryhminä ilman yksilötutkintaa.

EU:n on seistävä omien arvojensa takana ja luotava siirtolaislasten turvaksi suojelusuunnitelma:

Suojelusuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:
1. Maahanmuuttajalapsia on aina kohdeltava ensisijaisesti lapsina, joilla on oikeuksia, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.
2. Olemassa olevia lakeja ja toimintaperiaatteita on noudatettava lapsen oikeuksien takaamiseksi ja turvaamiseksi maahanmuutossa. Tämä sisältää EU:n ihmiskaupan vastaisen direktiivin ja strategian johdonmukaisen noudattamisen vahvistamisen ja valvonnan. Erityishuomio tulee olla ennaltaehkäisyssä, kysynnän vähentämisessä ja lasten hyväksikäyttäjien syytteeseenpanossa.
3. Viranomaisia tulee kaikessa päätöksenteossa ohjata lapsen oikeuksien sopimus – lapsen edun periaate – niin kansainvälistä suojelua koskevissa kysymyksissä, oleskelulupapäätöksissä kuin käännytys- ja palautuspäätöksissä.
4. Kansallisia integroituja lastensuojelupalveluita on vahvistettava maahanmuuttajalasten suojelemiseksi. EU:n laajuista toimintaa tarvitaan suojelua koskevien standardien luomiseksi ja rajat ylittävän suojelutarpeen osoittamiseksi, kuten Euroopan komission ohjeessa ’Integrated Child Protection Systems’ on ohjeistettu.
5. Lapsia ei tule sijoittaa säilöönottokeskuksiin ja heitä ei tule erottaa perheestään maahanmuuton yhteydessä.
6. Etsintä- ja pelastusoperaatioissa merellä on noudatettava kansainvälistä merioikeutta ja vakiintuneita pelastustoimia.
7. Niin pelastus- ja etsintäoperaatioiden aikana kuin niiden jälkeen on lapsiin ja raskaana oleviin naisiin kiinnitettävä erityistä huomiota ja annettava heille erityistä hoivaa.
8. Kaikilla lapsilla tulee olla – riippumatta heidän tai heidän vanhempiensa laillisesta statuksesta – yhdenvertainen pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon, sisältäen mielenterveyden, sekä sosiaalihuoltoon ja oikeuspalveluihin.
9. Kaikkien lasten tulee saada yhdenvertaista ja yhdenmukaista suojelua, ilman syrjintää heidän tai heidän vanhempiensa kansalaisuuden, oleskelun tai maahanmuuttostatuksen tai rodun perusteella. 
10. Maasta paon perimmäisten syiden kukistamiseen on investoitava kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, joka sisältää riskien vähentämisen, hätäavun ja kehityksen.

Jokaista siirtolaislasta tulee kohdella ensisijaisesti lapsena, jonka oikeuksista me aikuiset yhdessä vastaamme. Tähän velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Helsingissä 12.5.2015

Suomen UNICEF
www.unicef.fi

Lisätietoja

Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja
+358-40-5454837
[email protected]

Mirella Huttunen, kotimaan vaikuttamistyön päällikkö
+358-40-9004879
[email protected]


UNICEF joins the International Organization for Migration, the UN Refugee Agency and other UN agencies urging a fairer distribution of responsibility across the European Union for saving lives and protecting all those in need; and to combat racist and xenophobic rhetoric vilifying migrants and refugees wherever they may land.
 
###

About UNICEF
UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do.  Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.