Siirry sisältöön

Lausunto äitiyslaista

Suomen UNICEF kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta tuoda esiin näkemyksensä äitiyslaista (KAA 3/2016). YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen asiantuntijajärjestönä Suomen UNICEF kommentoi luonnosta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen pohjalta.

Suomen UNICEF kannattaa äitiyslain säätämistä.

Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen lapsen oikeusturvasta ja edistettävä lasten välistä yhdenvertaisuutta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta.

Valtion on turvattava lapselle mahdollisimman tasavertaiset lähtökohdat, jotta lapsi voi kasvaa täyteen mittaansa suojeltuna, kehittyen ja joutumatta syrjityksi.

Nykyinen lainsäädäntö luo tilanteita, jotka eivät ole lapsen edun mukaisia. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta perheen sisäisen adoption vahvistamisessa. Siihen asti lapsi on hyvin turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

On lapsen edun mukaista, että hänen juridinen asemansa vahvistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Äitiyslaki mahdollistaisi, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa lain nojalla ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Vahvistaminen voisi tapahtua tunnustamalla lapsi neuvolassa. Tällöin lapsen juridinen asema ei olisi missään vaiheessa epäselvä. Se on lapsen edun mukaista ja parantaisi lapsen oikeusturvaa.

Äitiyslaki turvaisi lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, suojaisi lapsen etua ja edistäisi erilaisissa perherakenteissa elävien lasten yhdenvertaisuutta.

 

Helsingissä 13.4.2017

Suomen UNICEF ry
Inka Hetemäki, Vaikuttamis- ja ohjelmatyön johtaja
Milla Aaltonen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö