Siirry sisältöön

Lasten ravitsemus

Lapsi syö kupista samalla kun isovanhempi pitää häntä sylissään.

Lähes puolet alle 5-vuotiaiden lasten kuolemista liittyy aliravitsemukseen. Teemme töitä, jotta jokainen lapsi saisi riittävästi monipuolista ravintoa. Edistämme lasten terveellistä ruokavaliota ympäri maailmaa.

Lapset tarvitsevat riittävää ja monipuolista ravintoa

Yhdenkään lapsen ei tarvitsisi kärsiä aliravitsemuksesta, sillä maailmassa on riittävästi ruokaa kaikille. Aliravitsemus on silti syynä lähes puoleen alle 5-vuotiaiden lasten kuolemista.

Aliravitsemuksen vaikutukset ovat tuhoisat erityisesti pienen lapsen kehitykselle ja eloonjäämiselle. Lasten vastustuskyky heikkenee ja erilaiset taudit, kuten ripuli, voivat olla tappavia. Kyseessä on siis merkittävä uhka lasten elämälle ja selviämiselle.

Lasten aliravitsemuksen syynä ovat usein köyhyys, epätasa-arvo, heikko hygienia ja taudit. Monipuolisen ravinnon ja imetyksen merkityksestä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa tarjolla. Myös maailmanlaajuinen ruoan hinnan nousu uhkaa lisätä lasten aliravitsemusta erityisesti köyhimmissä maissa.

Aliravitsemus johtaa helposti kierteeseen. Aliravitsemuksesta kärsivät äidit synnyttävät alipainoisia lapsia, eikä heidän rintamaitonsa sisällä tarpeeksi vauvan tarvitsemia ravintoaineita.

UNICEF on johtava toimija lasten aliravitsemuksen ehkäisemisessä ja hoitamisessa.

Miten UNICEF auttaa?

1.Ennaltaehkäisy
Ennakoiva työ on kaikista tärkeintä ja kustannustehokkainta.

Aliravitsemuksen ehkäisyyn on selkeä kaava: odottavan ja imettävän äidin riittävä ravinto, onnistunut imetys ja ravitseva ja monipuolinen ravinto lapsen varhaisvuosina sekä lisäksi turvallinen ympäristö, jossa on mahdollista saada terveydenhoitoa, puhdasta vettä ja päästä peseytymään ja liikkumaan. 

2. Imetyksen tukeminen
Imetyksellä on tärkeä merkitys aliravitsemuksen ehkäisyssä. Imetys esimerkiksi vahvistaa lasten vastustuskykyä. Ohjaamme ja tuemme vanhempia imetyksessä ja lasten ravitsemuksessa. Tarjoamme tukea imettäville äideille, joilla on HIV tai jokin muu tarttuva sairaus.

Hätäaputyössä odottavat ja imettävät äidit huomioidaan erityisryhmänä ja heille jaetaan esimerkiksi ravintolisiä.

3. Hätäapuravinto
Yksi keino hoitaa lasten aliravitsemusta on ravintotahna. Paljon energiaa sisältävä tahna on käyttövalmista, sitä ei tarvitse sekoittaa veteen eikä sen säilytykseen vaadita kylmätiloja. Ravintopusseja voidaan antaa perheille koteihin, jolloin lasta ei tarvitse hoitaa sairaalassa. Tahnan avulla on hoidettu miljoonien lapsien aliravitsemusta.

Jaamme myös A-vitamiini- ja rautalisiä sekä muita lisäravinteita alueilla, joissa lapsilla on paljon vitamiinien ja ravintoaineiden puutoksia.

4. Huolehdimme lasten ravitsemuksesta sotien ja katastrofien keskellä
Humanitaariset kriisit ovat usein monimutkainen ja pitkäkestoinen kokonaisuus. Konfliktien, ilmastokriisin, epidemioiden ja luonnonkatastrofien luomat kriisit jättävät miljoonat lapset vaille riittävää ravintoa. Kriisien keskellä aliravitsemus uhkaa lasten henkeä.

Aliravitsemus vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen, jonka vuoksi seuraukset ovat kauaskantoiset vielä akuutin kriisin mentyä ohi.

Humanitaarisissa kriiseissä UNICEF johtaa globaalia aliravitsemustyötä. Ennakoivalla työllä pyritään estämään laajamittainen aliravitsemus, kriisiytyneessä tilanteessa UNICEF toimittaa hätäapua.

5. Vaikutamme päättäjiin
Autamme hallituksia päivittämään strategioita, jotta lasten aliravitsemus havaitaan ja hoidetaan nopeasti. Vaikutamme maiden ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön, jotta lapsia suojellaan epäterveellisen ruoan ja juoman markkinoinnilta. Tuemme opetusviranomaisia lisäämään opetusohjelmiin opetusta ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä kehittämään ohjeistuksen terveellisistä kouluaterioista. Kampanjoimme koululaisten terveellisestä ruokavalion ja liikunnan merkityksestä laajemmin.