Siirry sisältöön

Lapsityö

Tyttö myy nenäliinoja kadulla ja hänen äitinsä plankkaa kenkiä.

Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua tekemään töitä. Edistämme lapsen oikeuksia, jotta lapset pääsisivät töiden sijasta kouluun kaikkialla maailmassa.

Loppu lapsityölle

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan ”Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään” (artikla 32).

Silti jopa 160 miljoonaa lasta tekee töitä eli joka kymmenes lapsi maailmalla. Lähes puolet heistä tekee vaarallista ja rankkaa työtä, joka vaarantaa terveyden ja kehityksen.

Useimmiten lapset päätyvät töihin, kun perhe kohtaa taloudellisia vaikeuksia tai epävarmuutta esimerkiksi köyhyyden, yllättävän sairastumisen tai töiden menettämisen takia. Lapsityön seuraukset ovat vakavat.

Lapsityö voi aiheuttaa vakavaa fyysistä ja psyykkistä haittaa ja johtaa pahimmillaan orjuuteen, seksuaaliseen tai taloudelliseen hyväksikäyttöön tai jopa kuolemaan. Työ yleensä estää koulunkäynnin ja altistaa lapset riistolle myös myöhemmin elämässä.

UNICEF ei tuomitse kevyttä työtä, jonka lapset tekevät kotona, perheen viljelmillä tai pienessä perheyrityksessä. Tämä työ ei kuitenkaan saa olla vaaraksi lasten terveydelle ja hyvinvoinnille. Se ei missään tapauksessa saa myöskään olla este lasten koulunkäynnille ja leikille.

Miten UNICEF auttaa?

1. Tuemme lasten koulutusta

Lapsityön estämiseksi on tärkeää, että koulujärjestelmä toimii. Koulun on oltava ilmainen ja pakollinen sekä paikka, jossa lapset viihtyvät ja saavat laadukasta opetusta. Rakennamme kouluja ja kokonaisia koulujärjestelmiä yhdessä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Toimitamme myös koulutarvikkeita ja järjestämme väliaikaistiloja katastrofien ja sotien keskelle, jotta opiskelu voi jatkua kriisistä huolimatta.

2. Edistämme asennemuutosta

Tuemme paikallisia yhteisöjä purkamaan haitallisia asenteita ja käytäntöjä, jotka johtavat lapsityöhön. Perheiden ja yhteisöjen asenteiden on muututtava niin, että lasten koulunkäynti nähdään tärkeämpänä kuin työnteko. Erityisesti tyttöjen kohdalla työ nähdään valitettavan usein hyödyllisempänä kuin koulunkäynti.

3. Vaikutamme lainsäädäntöön

Teemme yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa, jotta lapsiin kohdistuva väkivalta, riisto ja hyväksikäyttö saadaan kitkettyä. Jokaisessa maassa tulee olla lapsityön kieltävä lainsäädäntö, jota valvotaan.

4. Vahvistamme paikallisia sosiaalipalveluita

Sosiaalipalveluilla on keskeinen rooli lapsityön tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Autamme työntekijöitä ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan työtä tekevät lapset.