Siirry sisältöön

Lapsiavioliitto

Nuori istuu varjossa niin, ettei häntä tunnista.

Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua lapsiavioliittoon. Muutamme haitallisia asenteita ja käytäntöjä sekä vaikutamme paikalliseen lainsäädäntöön, jotta lapsiavioliittoja ei enää solmittaisi.

Loppu lapsiavioliitoille

Joka viides tyttö eli 12 miljoonaa tyttöä joka vuosi. Lapsiavioliitto on rike lapsen oikeuksia vastaan riippumatta siitä, onko kyseessä tyttö vai poika. Lapsiavioliiton uhrit ovat kuitenkin usein tyttöjä, jotka avioliiton myötä menettävät kontaktin perheisiinsä ja ystäviinsä. Avioliitto merkitsee yleensä koulun lopettamista kesken ja lisää riskiä väkivallan kokemiselle.

Avioliitto saattaa olla myös kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle. Lapsivaimot eivät usein voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä tai vaatia ehkäisyä. Siksi he tulevat raskaaksi aivan liian nuorina, saavat sukupuolitautitartuntoja ja yhä useammin hiv-tartunnan.

Vanhemmat saattavat myöntyä lapsiavioliittoon taloudellisista syistä. Toisaalta he saattavat tarkoittaa hyvää: tyttö saa miespuolisen suojelijan. Sukupuolirooleihin kytkeytyvät normit ja stereotypiat sekä pelko avioliiton ulkopuolisen raskauden tuomasta häpeästä elävät myös vahvana joissakin yhteisöissä.

Miten UNICEF auttaa?

1. Tuemme lasten koulutusta

Lapsiavioliittojen estämiseksi on tärkeää, että koulujärjestelmä toimii tasa-arvoisesti. Erityisesti tyttöjen asemaa pitää vahvistaa tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen kautta, sillä koulutetut tytöt menevät harvemmin naimisiin liian nuorena. Rakennamme kouluja ja kokonaisia koulujärjestelmiä yhdessä paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

2. Edistämme asennemuutosta

Tuemme paikallisia yhteisöjä purkamaan haitallisia asenteita ja käytäntöjä, jotka johtavat lapsiavioliittoihin. Naisten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeutta koulutukseen on tärkeää korostaa. Lisäämme myös lasten tietoisuutta heidän oikeuksistaan.

3. Tuemme lapsia suojelevaa lainsäädäntöä

Teemme yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa, jotta jokaiseen maahan tulisi lainsäädäntö, joka määrittää avioliiton alaikärajan 18 vuoteen tytöille ja pojille. Lain toteutusta on myös valvottava käytännössä. Lasten syntymien ja avioliittojen rekisteröinti edistää lain toteutumista.