Siirry sisältöön

Lasten tasa-arvo ja suojelu

Tyttö hymyilee etualalla. Takana muita oppilaita koulussa.

Lasten epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lapsen oikeuksia. Edistämme kaikkien lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä autamme suojelua tarvitsevia lapsia yhdessä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa.

Tasa-arvon ja turvallisen lapsuuden toteutumiseen on vielä matkaa

Lapset kohtaavat yhä stereotypioita ja syrjintää sukupuolen, ihonvärin tai vamman takia. Stereotypiat ja syrjintä vaikuttavat lasten elämään vielä pitkään lapsuuden jälkeenkin. Esimerkiksi tytöt ja vammaiset lapset jäävät todennäköisemmin koulutuksen ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa heidän työnsaantiaan sekä altistaa riistolle ja hyväksikäytölle.

Lapset kohtaavat kaikkialla maailmassa myös väkivaltaa, riistoa ja hyväksikäyttöä – usein paikoissa, joissa lasten pitäisi olla eniten suojassa, kuten kotona, koulussa tai sosiaalisessa mediassa. Lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sodan ja katastrofien keskellä tai niitä paetessaan.

Vielä tänäkin päivänä:

Miten UNICEF auttaa?

1. Edistämme asennemuutosta

Tuemme päättäjiä ja paikallisia yhteisöjä purkamaan haitallisia asenteita ja käytäntöjä, jotka johtavat esimerkiksi lapsityöhön, tyttöjen silpomiseen tai lapsiavioliittoihin.

2. Vaikutamme päättäjiin

Edistämme tasa-arvoista ja yhdenvertaista lainsäädäntöä sekä lastensuojelua parantavaa lainsäädäntöä yhdessä paikallisten päättäjien kanssa. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö ja tyttöjen silpominen tulee kieltää lailla kaikkialla. Tuemme myös viranomaisia rakentamaan järjestelmiä, joilla tunnistetaan ja autetaan heikoimmassa asemassa olevia lapsia.

3. Huolehdimme lapsista

Tuemme lapsia pääsemään kouluun, ymmärtämään oikeutensa ja oppimaan suojelemaan itseään väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Huolehdimme myös, että sotien ja luonnonkatastrofien keskellä elävät lapset pääsevät turvaan ja saavat tarvitsemaansa huolenpitoa.