Siirry sisältöön

Lasten koulutus

Noin kymmenenvuotiaita tyttöjä opiskelemassa koulussa.

Kaikki maailman lapset eivät pääse vieläkään kouluun. Samaan aikaan osa koululaisista ei opi lukemaan ja kirjoittamaan puutteellisten opetusolojen takia. Teemme töitä, jotta jokainen lapsi pääsee kouluun ja saa laadukasta opetusta.

Koulutus on jokaisen lapsen oikeus

Peruskoulun ulkopuolella on vielä 11 % maailman lapsista. Köyhyys on kaikista suurin este koulunkäynnille. Koulun sijaan lapset saatetaan laittaa esimerkiksi töihin tai naittaa varhaisessa iässä. Syrjäisillä seuduilla asuvien lasten voi olla myös vaikeampaa päästä kouluun.

Erityisesti tytöillä, vammaisilla lapsilla, vähemmistöön kuuluvilla lapsilla ja sodan keskellä elävillä lapsilla ei ole aina samat mahdollisuudet päästä kouluun kuin muilla lapsilla. Kriisien ja konfliktien keskellä koulunkäynti keskeytyy. 

Kouluun pääsy ei takaa oppimista. Vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan 70 prosenttia 10-vuotiaista matalan- ja keskitulotason maissa ei ymmärrä yksinkertaista kirjoitettua tekstiä.

Oppimista vaikeuttavat monet syyt: puutteelliset koulutilat, oppikirjat ja koulutarvikkeet, epäpätevät opettajat, ulkoa oppimiseen perustuvat opetusmetodit ja suuret luokkakoot. Moni lapsi käy myös koulua kielellä, joka ei ole heidän äidinkielensä.

Kaksi lasta pulpetin ääressä luokassa Kongossa.
© UNICEF/UN0549949/Dubourthoumieu

Miten UNICEF auttaa?

1. Järjestämme lapsille opetusta kriisien keskellä

Sodat ja luonnonkatastrofit vaikeuttavat lasten koulunkäyntiä. Perustamme väliaikaisia kouluja lapsille ja korjaamme tuhoutuneita kouluja. Toimitamme myös koulutarvikkeita kriisialueille.

2. Muutamme asenteita, jotka estävät lasten koulunkäynnin

Tuemme laajoja asennemuutoskampanjoita, jotta yhteisöt ymmärtävät koulun tärkeyden lapselle. Työskentelemme esimerkiksi lapsiavioliittojen ja lapsityön lopettamiseksi sekä tyttöjen aseman parantamiseksi.

3. Edistämme laadukasta opetusta ja turvallisia opetustiloja

Vaikutamme päättäjiin, jotta he panostavat heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutukseen, kehittävät koulutuksen laatua ja varmistavat, että lapset pääsevät kouluun. Autamme myös opetusviranomaisia ja paikallisyhteisöjä rakentamaan koulujärjestelmiä, jotka takaavat kaikille lapsille ilmaisen, laadukkaan perusopetuksen ja turvalliset opetustilat. 

4. Puolustamme vammaisten lasten oikeuksia.

Lisäämme opetusviranomaisten ja opettajien tietoisuutta inklusiivisesta koulutuksesta sekä vaikutamme päättäjiin, jotta vammaisten lasten oikeudet toteutuisivat. Koulutamme opettajia ja yhteisöjä sekä tuemme saavutettavien oppimateriaalien toteuttamista.

Tue lasten koulutusta, lahjoita

Valitse lahjoitustapa
Valitse lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
  • Minimilahjoitus 10 €
  • 20
  • 35
  • 50
  • Minimilahjoitus 2 €
  • Minimilahjoitus 2 €
  • Minimilahjoitus 10 €

Tehokkain tapa auttaa lapsia on säännöllinen kuukausilahjoitus.

Neljä lasta seisoo vierekkäin ja nauraa riemuisasti kameralle. Kuva Mogolian tasangoilta.