Siirry sisältöön

Ilmastokriisi lasten kannalta

Lapsi seisoo koulurepun kanssa selin kameraan keskellä tietä, joka tulvii.

Lapset eivät ole vastuussa ilmastokriisistä, mutta he kärsivät siitä eniten. Vaikutamme valtioihin ja yrityksiin päästöjen vähentämiseksi sekä suojelemme lapsia ilmastokriisin vaikutuksilta.

Ilmastokriisi uhkaa lapsen oikeuksia

Ilmastokriisi vaarantaa lapsen oikeuksien toteutumisen. Pahimmin ilmastokriisi vaikuttaa lapsiin, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa.

Ilmaston lämpeneminen lisää kuivuutta, tulvia ja äärimmäisiä sääilmiöitä, joiden seurauksena lapset voivat joutua jättämään koulun kesken tai menettää kotinsa. Jos maanviljely vaikeutuu, ruoan ja tulojen puute voi aiheuttaa lasten aliravitsemusta. Ilmastokriisi lisää myös malarian ja ripulitautien esiintymistä sekä siirtolaisuutta.

Usein ilmastokriisi kurittaa pahiten alueita, jotka ovat jo ennestään köyhiä ja joilla peruspalvelut ovat huonolla tolalla.

Miten UNICEF auttaa?

1. Vaikutamme päättäjiin

Vaadimme valtioita ja yrityksiä vähentämään ilmastopäästöjään niin, ettei maapallon keskilämpötila nousisi yli 1,5 astetta. Vaadimme myös valtioita ja yrityksiä huomioimaan ilmastokriisin vaikutukset lapsiin ja lapsen oikeudet ilmastosuunnitelmissa ja -toimenpiteissä.

2. Kehitämme vähähiilisiä ratkaisuja lasten hyväksi

Samalla pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme. Esimerkiksi kehitämme aurinkovoimaan perustuvia energiaratkaisuja mm. terveyskeskuksiin, rokotusten kylmäketjun järjestämiseen ja koulujen sähköistämiseen. Hyödynnämme pohjavesilähteiden kaukokartoitusta satelliittien avulla ja aurinkovoimaa vedenpumppaamoissa, kun järjestämme lapsille ja perheille puhdasta vettä.

3. Autamme lapsia saamaan äänensä kuuluviin

Lisäämme lasten tietoisuutta ilmastoasioista esimerkiksi huolehtimalla, että ilmastokriisiä käsitellään koulujen opetusohjelmissa. Tuemme lasten ja nuorten ilmastoaktivismia.

4. Suojelemme lapsia ilmastokriisin vaikutuksilta

Ilmastokriisiin sopeutuminen ja sen vaikutusten vähentäminen on osa kaikkea työtämme lasten koulutuksen, terveyden ja suojelun puolesta. Esimerkiksi autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan kouluja, jotka kestävät pahenevia myrskyjä ja tulvia. Huolehdimme, että ilmastokriisin vuoksi kotinsa jättäneet lapset pääsevät kouluun. Kehitämme myös ratkaisuja, joiden avulla puhdas vesi voidaan turvata myös kuivuuden, tulvien ja muiden ilmastokriisin seurausten kiihtyessä.