Siirry sisältöön

Näin puhut lapselle rasismista ja rohkaiset yhdenvertaisuuteen

Jo pienet lapset huomaavat ihmisten välisiä eroja ja vertailevat itseään muihin. Lapset katsovat mallia aikuisilta siihen, miten näihin eroihin tulee suhtautua. Lue vinkkimme, miten keskustella rasismista lapsen kanssa ja vahvistaa yhdenvertaisuutta.

Artikkeli
Lapsi pitää aikuista kädestä.
© canva

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman syrjintää. Rasismi on kuitenkin myös Suomessa monelle lapselle arkipäivää, niin koulussa, harrastuksissa, julkisilla paikoilla kuin sosiaalisessa mediassa. Kaikilla meillä on aikuisina mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa siihen, että kaikkia lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti ja puuttua epäasialliseen kohteluun.

Ennakkoluulot ja viha eivät ole sisäsyntyisiä, vaan opittuja. Tutkimusten mukaan jo pienet lapset huomaavat ihmisten välisiä eroja ja vertailevat itseään suhteessa muihin. Tämä on luonnollista. Lapset oppivat aikuisilta, pitääkö näihin eroihin suhtautua myönteisesti vai negatiivisesti.

Kokosimme vinkkejä siihen, miten keskustella lapsen kanssa rasismista ja rohkaista lasta toimimaan yhdenvertaisesti.

1. Tunnista erot ja puhu niistä positiivisesti

Jos pieni lapsi huomauttaa tai kysyy esimerkiksi jonkun ihonväristä, kannattaa tunnustaa, että ihmiset todellakin näyttävät erilaisilta, mutta puhua siitä positiivisesti ja tuoda esiin yhdistäviä asioita. Voit esimerkiksi sanoa: ”Totta, ihmiset näyttävät erilaisilta. Eikö olekin hienoa, miten ainutlaatuisia kaikki ovat!”

2. Ota rasismi rohkeasti puheeksi

Lapsille voi olla vaikea puhua rasismista. Aikuinen voi olla huolissaan siitä, että lapsi joutuu kohtaamaan rasismiin ja syrjintään liittyviä asioita liian varhaisessa iässä. Niille aikuisille, jotka eivät itse täysin ymmärrä asiaa tai joille se ei näy omassa arjessa, voi tuntua erityisen haastavalta puhua asiasta.

Aiheen välttely ei kuitenkaan suojele lapsia, vaan jättää heidät alttiiksi ennakkoluuloille, joita esiintyy kaikkialla, missä elämme. Rasismia kohtaavat lapset voivat tuntea olonsa ahdistuneeksi yrittäessään ymmärtää, miksi heitä kohdellaan tietyllä tavalla, mikä puolestaan voi vaikuttaa heidän pitkän aikavälin kehitykseensä ja hyvinvointiinsa.

3. Huomioi keskustelussa lapsen ikä ja kehitystaso

Ei ole yhtä tapaa puhua rasismista lasten kanssa. Mutta mitä aikaisemmin aiheesta puhutaan, sitä parempi. Eri ikäisille ja eri kehitysvaiheessa oleville lapsille kannattaa kuitenkin puhua aiheesta eri tavalla. Käytä kieltä, joka on ikäkaudelle sopivaa ja jota lapsen on helppo ymmärtää.

4. Rohkaise lasta keskustelemaan

Tee selväksi, että olet aina avoin lapsen kysymyksille, ja rohkaise häntä keskustelemaan kanssasi. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkia vastauksia, tärkeintä on avoin keskusteluilmapiiri. Jos lapsi kommentoi erilaiselta näyttäviä ihmisiä, älä hyssyttele tai toru lasta. Muuten hän voi luulla, ettei voi puhua sinulle aiheesta. Kuuntele lapsen huolia ja ajatuksia ja kysy häneltä kysymyksiä liittyen erilaisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Varaa keskustelulle aikaa ja etene lapsen tahdissa ja ehdoilla. Varmista lapselta, haluaako hän kuulla asiasta lisää.

5. Tutustuta lapsi erilaisiin tapoihin ja ihmisiin

Yritä löytää tapoja tutustuttaa lapsi erilaisiin tapoihin ja ihmisiin eri taustoista. Myönteinen vuorovaikutus eri taustaisten ihmisten kanssa varhaisessa vaiheessa auttaa vähentämään ennakkoluuloja ja rohkaisee ystävyyssuhteisiin erilaisten ihmisten kanssa.

6. Vahvista lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Yksilöiden tasolla rasismi ilmenee vuorovaikutuksessa toisten kanssa, minkä vuoksi onkin tärkeää opettaa lapsille jo varhain tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Vanhempi pystyy tukemaan lapsen tunnetaitojen kehittymistä vastaamalla esimerkiksi pienen vauvan tarpeisiin oikea-aikaisesti tai sanoittamalla isomman lapsen tunteita. Vuorovaikutustaitojen harjoitteluun lapsi tarvitsee aikuisten lisäksi myös muita lapsia sekä turvallisen kasvuympäristön, jossa erilaisten tilanteiden harjoittelulle on tilaa.

7. Puhu reiluudesta

Jo pienet lapset ymmärtävät yleensä oikeudenmukaisuuden käsitteen melko hyvin. Kerro lapselle, että rasismi on epäoikeudenmukaista ja väärin, ja siksi meidän on jokaisen tehtävä yhteistyötä sen vastustamiseksi. Selitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja että kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi sekä tulla kohdelluksi reilusti. Keskustele lapsen kanssa siitä, minkälainen on hyvä kaveri. Lapsen kanssa voi pohtia myös tilanteita, joissa hän on kokenut, että joku ei ole ollut hyvä kaveri tai toiminut reilusti.

8. Kiinnitä huomioita kirjoihin ja elokuviin

Elokuvat ja kirjat voivat olla hyvä tapa tutustua lapsen kanssa muihin kulttuureihin ja tapoihin. Yritä kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla eri taustoista tulevat ihmiset esitetään teoksissa. Voitte myös jutella lapsen kanssa esimerkiksi siitä, millaisia rooleja erilaisilla ihmisillä on tarinoissa.

9. Näytä esimerkkiä

Lapset oppivat aikuisten käytöksestä. Se, mitä lapset näkevät sinun tekevän, on yhtä tärkeää kuin se, mitä he kuulevat sinun sanovan. Pohdi omia ennakkoluulojasi ja millaista esimerkkiä näytät lapsille. Jokaisen aikuisen tulee puuttua epäasialliseen kohteluun ja syrjintään. Jos kuulet jonkun kertovan rasistisen vitsin, kerro hänelle, että stereotypiat eivät ole harmittomia tai jos näet jonkun kohtaavan syrjintää tai kiusaamista, puutu siihen.

Julkaistu18.3.2024