Siirry sisältöön

YK:n lapsen oikeuksien komitea vaatii valtioilta kiireellisiä toimia lasten suojelemiseksi ilmastonmuutokselta ja ympäristöongelmilta

YK:n lapsen oikeuksien komitea on julkaissut sitovan ohjeistuksen eli yleiskommentin siitä, mitä valtioiden on tehtävä suojellakseen lapsen oikeuksia puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön.

Uutinen
Lapsi pitelee kylttiä mielenosoituksessa
© UNICEF/UN0547131/Elwyn-Jones

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään lasten yleismaailmalliset oikeudet, kuten oikeus elämään, kehitykseen sekä terveyteen. Yleiskommentissa puolestaan annetaan oikeudellista ohjausta siitä, mitä lapsen oikeudet merkitsevät tietyn teeman osalta. Nyt julkaistu yleiskommentti nro. 26 lapsen oikeuksista ja ympäristöstä sekä erityisesti ilmastonmuutoksesta käsittelee ilmastohätätilaa, luonnon monimuotoisuuden romahtamista ja saastumista. 
 
Uusi yleiskommentti korostaa sitä, että puhdas ja kestävä ympäristö on lapsen oikeus itsessään, mutta lisäksi edellytys laajalti muidenkin lapsen oikeuksien toteutumiselle.   
 
Yleiskommentissa täsmennetään, että valtiot ovat vastuussa myös ennakoitavissa olevista ympäristöuhista tulevaisuudessa, eivät ainoastaan toimiensa välittömistä vaikutuksista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. 
 
Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioineita 196:ta valtiota kehotetaan ryhtymään välittömiin toimiin, joihin kuuluu muun muassa hiilen, öljyn ja maakaasun käytön asteittainen lopettaminen ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, ilmanlaadun parantaminen, puhtaan veden saatavuuden varmistaminen ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. 
 
Yleiskommentissa todetaan, että lasten näkemykset on otettava huomioon ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja kaikkien ympäristöön liittyvien lakien, hankkeiden ja päätösten yhteydessä on tehtävä lapsivaikutusten arviointi. Lisäksi korostetaan koulutuksen roolia, jotta lapset olisivat valmiita kohtaamaan erilaiset ympäristöhaasteet elämänsä aikana.  
 
Yli 16 000 lasta 121 maasta osallistui yleiskommentin laatimiseen kommentoimalla sitä. Yleiskommentin laatimista tuki tiiviimmin 13:n eri puolilta maailmaa ja erilaisista taustoista tulevan 12-17-vuotiaan lapsiasiantuntijan ryhmä.  
 
– Ilmastokriisi on lapsen oikeuksien kriisi. Jokaisella hallituksella on velvollisuus suojella jokaisen lapsen oikeuksia planeetan joka kolkassa. Erityisesti velvollisuus koskee niiden lasten suojelua, jotka asuvat ilmastokriisiin vähiten vaikuttaneissa maissa, mutta joutuvat kestämään vaarallisimmat tulvat, kuivuudet, myrskyt ja kuumuuden, toteaa UNICEFin erityisneuvonantaja Paloma Escudero

Tutustu yleiskommenttiin (englanniksi) 

Julkaistu28.8.2023