Siirry sisältöön

UNICEF tuo sijoittajille viitekehyksen vastuullisempien sijoitusten tekemiseen

UNICEF on luonut sijoittajien ja varainhoitajien tueksi periaatteet siitä, miten lapset voi ottaa huomioon sijoituspäätöksiä tehtäessä. Niin sanottu sijoittamisen lapsilinssi tuo lapset huomioivan viitekehyksen sijoituspäätöksiin. Se osoittaa sijoitusten lapsiin kohdistuvat suorat ja epäsuorat sekä hyvät ja huonot vaikutukset.

Essi Pekkala-Jokinen Artikkeli
Tsadilaisia lapsia koulutunnilla katsomassa hymyillen kameraan.
Oppilaat koulutunnilla Tšadin pääkaupungin Ndjamenan esikaupunkialueella.
© UNICEF/UN0291244/Frank Dejongh

– Tunnistamalla lasten hyvinvointiin vaikuttavat riskit – käyttämällä sijoittamispäätöksiä tehtäessä lapsilinssiä – voidaan paitsi vaikuttaa lasten tulevaisuuteen positiivisesti tehdä samalla myös vastuullisempaa sijoitustoimintaa, kertoo yritysvastuun erityisasiantuntija Outi Kauppinen Suomen UNICEFistä.

Valtava sidosryhmä, joka ei vielä näy päätöksenteossa

Kolmasosa maailman ihmisistä on lapsia. Sijoittajien ja varainhoitajien päätöksillä on suuri merkitys lasten hyvinvointiin maailmanlaajuisesti joko suoraan tai epäsuorasti. Lasten on kuitenkin vaikea saada ääntään kuuluviin, joten he ovat syvästi aliedustettu sidosryhmä sijoituspäätöksenteossa.

 

Sijoittajien ja varainhoitajien päätöksillä on suuri merkitys lasten hyvinvointiin joko suoraan tai epäsuorasti.

Tällä hetkellä puolet maailman lapsista jää vaille perustarpeita, kuten puhdasta vettä tai ravinnerikasta ruokaa. Samaan aikaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kärsivät pahasta rahoitusvajeesta ja tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaikuttaa hyvin vaikealta.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vastuullista sijoittamista

Vuosittainen vaje kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on noin 4,2 biljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuodessa. Sen saavuttaminen vain perinteisen hyväntekeväisyyden kautta ei ole yksinään mahdollista. Globaali rahoitusmarkkina on arvioitu noin 380 biljoonan Yhdysvaltojen dollarin kokoiseksi. Mikäli tästä markkinasta 1,1% olisi linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Rahoitusmarkkinoiden toimijat, jotka valvovat, hallinnoivat ja omistavat suurimman osan maailman käytettävissä olevasta pääomasta, eivät vielä ota laajasti huomioon lapsiin liittyviä tekijöitä. Osittain siksi, että käytössä ei ole sopivia metodeja eikä riittävästi tietoa saatavilla tukemaan päätöksentekoa. 

 – Vastuulliset sijoittajat osaavat jo huomioida osan suorista lapsivaikutuksista, kuten lapsityövoiman käytön osana sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuksien huomioimista. Kuitenkin yritysten vaikutukset lapsiin ovat paljon laajemmat ja myös sijoittajien pitäisi osata huomioida ne, Kauppinen sanoo.


Antamalla sijoittajille tietoa ja työkaluja arvioida lapsen oikeuksia yrityksissä pystytään hyödyntämään sijoittajien voimaa ja vaikutusvaltaa lapsen oikeuksien entistä parempaan toteutumiseen. 

Sijoittajilla on valta muuttaa maailma paremmaksi lapsille

Sijoittajat ovat liiketoimintaekosysteemin vaikutusvaltaisia toimijoita, jotka hyödyntävät pääomaansa ja yritysten omistusosuuttaan muuttaakseen liiketoimintakäytäntöjä. Antamalla sijoittajille tietoa ja työkaluja arvioida lapsen oikeuksia yrityksissä pystytään hyödyntämään sijoittajien voimaa ja vaikutusvaltaa lapsen oikeuksien entistä parempaan toteutumiseen. Samalla sijoittajat saavat lisätyökalun riskienhallintaansa.

Jos sijoituspäätöksiä tehtäisiin lasten hyvinvointi huomioiden, maailma olisi kovin erilainen paikka.

outi kauppinen, yritysvastuun erityisasiantuntija, suomen UNICEF

Suomen UNICEF toteuttaa vertailuanalyysin, jossa käydään läpi, miten suomalaiset pörssilistatut yritykset huomioivat lapsen oikeudet. Samalla tutkitaan vastuulliseen varainhoitoon keskittyvän Evlin kanssa sitä, miten UNICEFin lapsilinssi olisi parhaiten integroitavissa ESG-analyyseihin.

– Jos sijoituspäätöksiä tehtäisiin lasten hyvinvointi huomioiden, maailma olisi kovin erilainen paikka, Kauppinen sanoo.

– Lasten hyvän tulevaisuuden tiellä olevat haasteet ovat tällä hetkellä niin isoja, että niihin on erittäin vaikea vastata perinteisen hyväntekeväisyyden keinoin. Lapsilinssin hyödyntäminen sijoittamistoiminnassa parantaa mahdollisuuksiamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, UNICEFin innovatiivisen rahoituksen keskuksen Senior Adviser Alexander Rostami sanoo.

Lue lisää UNICEFin lapsilinssistä sijoittajille (englanniksi)

Suomen ulkoministeriö tukee UNICEFin innovatiivisen rahoituksen keskusta, joka on ollut kehittämässä sijoittamisen lapsilinssin periaatteita yhdessä lukuisten alan toimijoiden ja UNICEFin Yhdysvaltojen kansallisen komitean kanssa.

 

Julkaistu16.11.2023