Siirry sisältöön

Osaavia työntekijöitä ja vakaita yhteiskuntia – investointi lasten koulutukseen kannattaa

Lasten koulutus on elintärkeä osa kestävän kehityksen tukemista. Koulutus valmistaa lasta elämää, työtä ja aktiivista kansalaisuutta varten. Työmarkkinoille laadukas koulutus taas merkitsee osaavia, innovatiivisia ja tehokkaita työntekijöitä.

Artikkeli
Lapsi katsoo hymyillen kameraan pitäen poskeaan vasten UNICEFin kouluvihkoja.
© UNICEF/UN0532220/Rouzier

Vaikka koulutus on jokaisen lapsen oikeus, on peruskoulun ulkopuolella yhä noin 11 % maailman lapsista. Erityisesti moni tyttö ei pääse kouluun ollenkaan tai joutuu jättämään sen kesken. Käynnissä on oppimisen kriisi. Köyhimmissä maissa 70 % alle 10-vuotiaista koululaisista ei osaa lukea tai ei ymmärrä yksinkertaista tarinaa. Pulaa on niin koulutetuista opettajista kuin oppimateriaaleista.

Samaan aikaan digitaalinen kuilu erottaa maailman lapsia. Noin kahdella kolmasosalla maailman kouluikäisistä lapsista ei ole internetyhteyttä kodissaan, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan oppia ja kehittää taitojaan.

UNICEF järjestää koulutusta kriisien keskellä, muuttaa koulunkäyntiä estäviä asenteita, edistää laadukasta opetusta sekä puolustaa vammaisten lasten ja vähemmistöjen oikeuksia koulutukseen. 

Koulutus lisää henkilökohtaisia tuloja ja bruttokansantuotetta

Koulutukseen sijoittaminen tarkoittaa investoimista rauhanomaiseen ja vauraaseen tulevaisuuteen, jossa voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

  • Koulutus on tutkitusti yksi tehokkaimmista tavoista katkaista köyhyyden kierre, koulutus vähentää eriarvoisuutta ja lisätä vakautta yhteiskunnissa.
  • Jokainen lisävuosi opintoja voi nostaa bruttokansantuotetta asukasta kohti keskimäärin 20 %.
  • Jokainen kouluvuosi voi kasvattaa henkilökohtaisia tuloja jopa 10 %.

Suomalaiset yritykset tukevat UNICEFin koulutustyötä

UNICEFin suomalaisista yrityskumppaneista koulutustyötä tukevat Ahlström Collective Impact, Nokia, Rovio ja Moomin Characters.

Rovio tukee Sierra Leonessa työtä, jossa koulutusta kehitetään vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita. Erityistä huomiota koulutusohjelmassa kiinnitetään tyttöjen koulutukseen, ja kannustetaan matemaattisluonnontieteellisten aineiden opintoihin.

Moomin Characters tukee UNICEFin työtä lukemisen ja kirjoittamisen eteen. Viime lukuvuoden aikana Muumit marssivat Suomessa alakoululaisille järjestettävän UNICEF-kävelytapahtuman materiaaleissa.

Suomen UNICEFin pitkäaikainen kumppani Nokia on tukenut UNICEFin koulutustyötä jo pitkään. Juuri alkavassa hankkeessa Senegalissa koulutetaan opettajia ja tuetaan kouluja toteuttamaan digitaitojen valmennuksia yläasteikäisille oppilaille sekä parannetaan koulujen tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi Nokia tukee nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja Marokossa.

UNICEFin globaalia koulutustyötä tukee Ahlström Collective Impact, jonka puheenjohtaja Maria Ahlström-Bondestam tiivistää koulutustyöhön investoimisen merkityksen:

Sijoittaminen tyttöjen ja poikien tasa-arvoiseen koulutukseen luo pohjaa vakaille yhteiskunnille, menestyvälle liiketoiminnalle ja kestävälle tulevaisuudelle."

 lataa 5 kohdan tietopaketti, miksi yritysten kannattaa kiinnostua lasten koulutuksesta

Julkaistu27.4.2023