Siirry sisältöön

”Nyt uskallamme puuttua epäkohtiin” – Nepalin nuoret saivat keinoja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin suomalaisen lahjoittajan tuella

UNICEF toteutti suomalaisen yrittäjän, Pasi Jorosen tuella Nepalin köyhimmillä alueilla Karnalissa ja Sudurpaschimissa hankkeen, jossa koulutettiin lapsia ja nuoria vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon ja ilmoittamaan lapsen oikeuksiin liittyvistä rikkomuksista.

Essi Pekkala-Jokinen Artikkeli
nepalilaisia nuoria esittämässä näytelmää.
Pardagashin kunnassa lasten ja nuorten kerho esittää näytelmää lapsiavioliittojen haitoista ja siitä, miten kerhot pystyvät puuttumaan tähän haitalliseen käytäntöön.
© UNICEF

Perehdytyksen ja intensiivisen koulutuksen avulla lapset ja nuoret oppivat viestintä- ja johtamistaitoja ja saivat rohkeutta puuttua lapsiin kohdistuviin sosiaalisiin ongelmiin.

 

Ennen emme uskaltaneet edes esittäytyä väkijoukolle.

Bhana pandey, lapsikerhon vetäjä

– Ennen emme uskaltaneet edes esittäytyä väkijoukolle, mutta nyt uskallamme sanoa mielipiteemme isollekin väkijoukolle ja puuttua epäkohtiin, sanoo Bhawana Pandey lapsikerhon vetäjä.

Hän kertoo, että kerho tekee usein kampanjoita lisätäkseen yhteisön tietoisuutta lapsiin kohdistuvista haitallisista käytännöistä. Syyskuussa kerhossa suunniteltiin lapsiavioliittojen haitoista kertovaa näytelmää. Katunäytelmät ovat hyvä tapa viestiä tärkeistä asioista alueilla, joissa moni ei osaa lukea.

Tuen avulla 30 kunnassa toimii nyt aktiivisia kerhoja, joiden työhön osallistuu yli 2300 lasta ja nuorta. Jokaisella kerholla on tavoitteena parantaa lasten hyvinvointia ja heidän oikeuksien toteutumista kunnassa.

Nepalissa on yksi maailman korkeimmista lapsiavioliittoluvuista, ja lapsityö vaikuttaa edelleen yli miljoonaan 5–17-vuotiaaseen lapseen.

– Köyhyyden tuoma taakka kasvaa erityisesti niiden lasten ja nuorten kohdalla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa esimerkiksi sukupuolensa, vamman tai kastin takia. Lähes joka neljänneltä alle viisivuotiaalta puuttuu syntymätodistus, jonka takia he jäävät täysin turvaverkkojen ulkopuolelle, kertoo Suomen UNICEFin ohjelmatyön asiantuntija Emmi Chaguaro.

Katso video Nepalissa suomalaisen yrittäjän, Pasi Jorosen tuella tehdystä hankkeesta


Ilmoituskanava lapsiin kohdistuvista rikkeistä viranomaisille

Osana hanketta lapset ja nuoret koulutettiin raportoimaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksia viranomaisille. Lasten ja nuorten tekemien ilmoitusten avulla pystyttiin puuttumaan noin 3000 tapaukseen, jotka koskivat lähes 23 000 lasta.

– Jos kuulemme lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai hyväksikäytöstä, pystymme kännykän avulla auttaa ilmoittamaan asiasta helposti oikealle viranomaiselle, sanoo Keshab Budha, lapsikerhon jäsen.

Surkhetin alueen lapsiasioista vastaava Sarala Regi kertoo, että lasten kanssa toimiminen on lapsikerhojen ansiosta aivan toisella tasolla kuin ennen.

– Lapset uskaltavat tulla luoksemme kertomaan heitä vaivaavista asioista ja vaativat aktiivisesti muutosta epäkohtiin.

Vaikka on selvää, että tarvitaan lisätyötä samantasoisen edustuksen varmistamiseksi kaikissa kunnissa Karnalissa ja Sudurpaschimissa, molemmissa provinsseissa on edistytty nuorten edustuksessa.

”Pitkäjänteisellä työllä UNICEF on auttanut maata nousemaan”

Pasi Joronen on tukenut UNICEFin nuorisohankkeita Nepalissa vuodesta 2016 alkaen, mutta maa tuli hänelle tutuksi jo reppureissulla vuonna 1992.

– Nepal on hieno esimerkki siitä, miten pitkäjänteisellä ja moniulotteisella työllä UNICEF on pystynyt auttamaan maata nousemaan jaloilleen. Nepalissa vuoristoseudulla ihmisillä on suuri sydän ja nuoret auttavat toinen toisiaan. Nepal on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvin asioita saadaan toimimaan maantieteellisistä, uskonnollisista, kulttuurisista ja kielellisistä eroista huolimatta.

Useissa kehittyvissä maissa nuorten osuus väestöstä on todella suuri. Näiden maiden tulevaisuus on kiinni nuorten uskosta maan tulevaisuuteen.

Pasi joronen

Pasi Joronen haluaa olla mukana vaikuttamassa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien parantumiseen.

– Useissa kehittyvissä maissa nuorten osuus väestöstä on todella suuri. Näiden maiden tulevaisuus ja uusiutumiskyky on kiinni nuorten uskosta maan tulevaisuuteen. Liian usein heidän unelmansa on vain päästä pois maasta.

 

Julkaistu13.12.2023