Siirry sisältöön

Kolme syytä globaaliin koulutuksen kriisiin – yritykset ovat osa ratkaisua

Koulutuksen merkitys lapselle ja koko yhteiskunnalle on valtava. Koulutetut lapset vähentävät yhteiskunnan köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Koulutus kehittää inhimillistä pääomaa, jota tarvitaan ammattitaitoisen työvoiman luomiseen, tuottavuuden parantamiseen, liiketoiminnan innovaatioiden sekä kasvun edistämiseen.

Artikkeli
lapsia koulunpenkissä kääntyneenä kameraan UNICEF-reput selässä.
© UNICEF/UN0161150/Anmar

Koulutuksen kriisi tarkoittaa sitä, että globaalilla tasolla jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen koulutukseen ei toteudu. Suomen UNICEFin kumppanina yritykset voivat olla osa kriisin ratkaisua. 

Lapset eivät opi

Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia 10-vuotiaista ei ymmärrä yksinkertaista kirjoitettua tekstiä. Jotta kaikki lapset maailmassa saisivat peruskoulutuksen vuoteen 2030 mennessä, tarvitaan 69 miljoonaa opettajaa. Suurin puute opettajista on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat yksi ratkaisu koulutuksen kriisiin. Digitaalisessa oppimisympäristössä on mahdollista tarjota laadukkaita oppimateriaaleja eri osaamistasoille ja isolle oppilasmäärälle. UNICEF yhdessä kumppaneidensa kanssa etsii ratkaisuja, joilla miljoonat lapset ja nuoret saadaan digitaalisen oppimisen pariin. 

Tytöt eivät pääse kouluun

Yhteensä 129 miljoonaa tyttöä maailmassa ei käy koulua. Konflikteista kärsivissä maissa tytöt ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin poissa koulusta kuin tytöt, jotka asuvat maissa, joissa ei ole konfliktia.

UNICEF tekee yhteistyötä yhteisöjen, hallitusten ja kumppaneidensa kanssa, jotta kaikki tytöt pääsevät kouluun ja sukupuolten tasa-arvo toteutuisi koulutuksessa – myös kaikkein haastavimmissa olosuhteissa.

Tyttöjen koulutusta edistetään puuttumalla syrjiviin sukupuolinormeihin ja haitallisiin käytäntöihin, jotka estävät tyttöjä käymästä koulua. UNICEF tukee maiden hallituksia eri sukupuolten huomioimisessa kansallisissa koulutussuunnitelmissa. Lisäksi vähennetään koulunkäynnin käytännön esteitä panostamalla kouluissa kuukautishygieniaan ja nuorten äitien kouluun palaamiseen.

Koulusta puuttuu vessa ja vesi

Lähes 546 miljoonalla lapsella ympäri maailmaa ei ole koulussaan juomavettä. Lähes 539 miljoonan lapsen koulusta puuttuu vessa.

UNICEF tukee vesi- ja sanitaatiotyötä kouluissa yli sadassa maassa. UNICEF muun muassa kunnostaa ja rakentaa WC- ja käsienpesutiloja sekä vesipisteitä ja kaivoja kouluissa. Lisäksi koulutuksen kautta lisätään tietoa ja ymmärrystä hygienian merkityksestä, jotta hyvät hygieniakäytännöt, kuten käsienpesu ja wc-tilojen huoltaminen leviävät kaikkialle. 

lataa 5 kohdan tietopaketti, miksi yritysten kannattaa kiinnostua lasten koulutuksesta

Lähteet:

Early childhood education | UNICEF

World Teachers’ Day: UNESCO sounds the alarm on the global teacher shortage crisis | UNESCO

Digital learning | UNICEF

WASH in schools - UNICEF DATA

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) | UNICEF

Girls' education | UNICEF

70 per cent of 10-year-olds in 'learning poverty', unable to read and understand a simple text (unicef.org)

Tänä jouluna 40 miljoonaa lasta on joutunut jättämään kotinsa | UNICEF

Education in emergencies | UNICEF

Julkaistu27.4.2023