Siirry sisältöön

Globaali koulutuskriisi: 5 haastetta ja 5 ratkaisua

UNICEF ratkoo koulutuksen haasteita kaikkialla maailmassa.

Noora Pohjanheimo Artikkeli
Kolme lasta istuu lattialla koulureput edessään, hymyillen leveästi kameralle.
© UNICEF/UN0802725/Sohail

Koulutuksen merkitys lapselle ja koko yhteiskunnalle on valtava. Lapselle koulu on turvallinen paikka, joka suojaa hyväksikäytöltä ja työnteolta. Koulu tekee hyvää mielelle, tarjoaa lapselle vakautta, arkirytmiä ja sosiaalisia suhteita. Yhteiskunnalle koulutetut lapset tarkoittavat köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentymistä. Koulutuksen myötä yksilön elämänlaatu paranee ja yhteiskunnan vakaus kasvaa.

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. UNICEFin työ ratkaisee koulutuksen haasteita kaikkialla maailmassa.

Viisi haastetta ja viisi ratkaisua koulutuksen kriisiin

Haaste: Koulutus on kriisissä. Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia 10-vuotiaista keski- ja matalan tulotason maissa ei ymmärrä yksinkertaista kirjoitettua tekstiä. Maailmanlaajuinen oppimiskriisi vaatii kiireellisiä toimia.

Ratkaisu: Koulupolkua rakennetaan jo ihan pienestä alkaen. Laadukas esiopetus on kaiken perusta. Tutkituista eduista huolimatta yli 175 miljoonaa lasta - lähes puolet kaikista esikouluikäisistä lapsista maailmanlaajuisesti - ei osallistu esiopetukseen.

Esiopetuksessa lapset oppivat taitoja, joilla menestyvät koulussa. Vähintään vuoden ajan esiopetukseen osallistuneilla lapsilla on pienempi riski jäädä luokalle tai keskeyttää koulunkäynti. Yksi kestävän kehityksen tavoite on, että jokainen lapsi saa vähintään yhden vuoden laadukasta esiopetusta 2030 mennessä. Yli puolet matalan ja alemman keskitulon maista ei ole saavuttamassa tätä tavoitetta.

UNICEF haluaa jokaiselle lapselle oikeudenmukaisen alun koulutuksessa. Tuemme esiopetusta 129 maassa ympäri maailmaa.

Haaste: Tarvitaan 69 miljoonaa opettajaa, jotta kaikki lapset maailmassa saisivat peruskoulutuksen vuoteen 2030 mennessä. Suurin puute opettajista on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Ratkaisu: Koronapandemian aikana yleistyneet digitaaliset oppimisympäristöt ovat yksi ratkaisu koulutuksen kriisiin. Digitaalisessa oppimisympäristössä on mahdollista tarjota laadukkaita oppimateriaaleja eri osaamistasoille ja isolle oppilasmäärälle. Digitaalisissa tehtävissä oppija saa myös suoraan palautteet tehtävistään ja tietää menikö tehtävä oikein vain väärin. Jos luokkakoko on suuri, ei opettajalla ole välttämättä aikaa antaa henkilökohtaista palautetta kaikille.

UNICEF yhdessä muiden toimijoiden kanssa etsii ratkaisuja, joilla miljoonat lapset ja nuoret saadaan digitaalisen oppimisen pariin. Työhön kuuluu muun muassa opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan. Ratkaisumme ulottuvat pakolaiskeskuksiin, koteihin ja kouluihin myös hätätilanteissa.

Haaste: Kouluun ei ole mahdollista mennä, koska siellä ei ole vessaa tai juomavettä. Lähes 546 miljoonalla lapsella ympäri maailmaa ei ole koulussaan juomavettä. Lähes 539 miljoonan lapsen koulusta puuttuu vessa.

Ratkaisu: UNICEF tukee vesi- ja sanitaatiotyötä kouluissa yli sadassa maassa. UNICEF muun muassa kunnostaa ja rakentaa WC- ja käsienpesutiloja sekä vesipisteitä ja kaivoja kouluissa. Lisäksi koulutuksen ja kampanjoiden kautta lisätään lasten tietoisuutta hygienian merkityksestä, jotta hyvät hygieniakäytännöt, kuten käsienpesu ja wc-tilojen huoltaminen leviävät kaikkialle.

Haaste: Yhteensä 129 miljoonaa tyttöä maailmassa ei käy koulua, 62 miljoonaa heistä on peruskouluikäisiä ja 67 miljoonaa lukioikäistä. Konflikteista kärsivissä maissa tytöt ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin poissa koulusta kuin tytöt, jotka asuvat maissa, joissa ei ole konfliktia.

Ratkaisu: UNICEF tekee yhteistyötä yhteisöjen, hallitusten ja kumppaneiden kanssa, jotta kaikki tytöt pääsevät kouluun ja sukupuolten tasa-arvo toteutuisi koulutuksessa – myös kaikkein haastavimmissa olosuhteissa.

Tyttöjen koulutusta edistetään puuttumalla syrjiviin sukupuolinormeihin ja haitallisiin käytäntöihin, jotka estävät tyttöjä käymästä koulua. UNICEF tukee maiden hallituksia eri sukupuolten huomioimisessa kansallisissa koulutussuunnitelmissa. Lisäksi vähennetään koulunkäynnin käytännön esteitä panostamalla kouluissa kuukautishygieniaan ja nuorten äitien kouluun paluu käytäntöihin.

Haaste: 40 miljoonaa lasta maailmassa on joutunut jättämään kotinsa. Pakenevien määrä maailmassa on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taustalla on pitkittyneitä konflikteja sekä sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia. Kriisien keskellä sekä lapset että vanhemmat toivovat, että lapset pääsevät jatkamaan koulunkäyntiä. Lasten koulutus hyödyttää koko yhteisöä.

Ratkaisu: UNICEF pyrkii tarjoamaan keskeytymätöntä koulutusta jokaiselle humanitaarisesta kriisistä kärsivälle lapselle – erityisesti tytöille, vammaisille lapsille, maan sisäisille pakolaisille, kotinsa jättämään joutuneille ja maahanmuuttajille.

Autamme lapsia selviytymään kriisin aiheuttamasta traumasta, tarjoamme turvallisia ja lapsiystävällisiä oppimistiloja, joissa on juokseva vesi ja vessat. Koulutamme opettajia ja toimitamme oppimateriaaleja. Kaikessa toiminnassaan UNICEF puolustaa voimakkaasti lapsen oikeutta koulutukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.

Julkaistu12.4.2023