Siirry sisältöön

Työelämätaitoja ja koulutuksen tasa-arvoa: Rovio ja UNICEF jatkavat yhteistyötään

Rovio jatkaa yhteistyötään Suomen UNICEFin kanssa. Seuraavat kolme vuotta yhtiö tukee Sierra Leonen lasten ja nuorten koulutusta. Rovio on aiemmin tukenut UNICEFin työtä 10–18-vuotiaiden tyttöjen digitaitojen kehittämiseksi Senegalissa.

Uutinen
12-vuotias Mabinity Kamara tekee läksyjä kotonaan Tonokolilin alueella. "Lempiaineeni on matematiikka. Se on minulle helppoa".  ©UNICEF/UN065170/Phelps

Sierra Leone on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa 80 % lapsista elää köyhyydessä. Ongelmia on etenkin tyttöjen koulutuksessa. Vain 51 % tytöistä osaa lukea, kun pojista lukutaitoisia on 65 %.

Pitkäkestoisia muutoksia
koulutukseen ja tasa-arvoon

UNICEF parantaa ohjelmallaan Sierra Leonessa koulutuksen saatavuutta ja sisältöä vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita. Ohjelmassa panostetaan myös digitaitojen parantamiseen ja digitaalisten oppimisvälineiden ja yhteyksien saatavuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään tyttöjen koulutukseen ja kannustamiseen matemaattisluonnontieteellisten aineiden opintoihin. Maan hallinto on vahvasti sitoutunut tukemaan koulutuksen parantamista ja UNICEFin työtä.

”Sierra Leonen koulutustyö jatkaa aiempaa työtämme UNICEFin kanssa, jossa parannettiin tyttöjen digi- ja työelämätaitoja Senegalissa. Yhteistyö UNICEFin kanssa on meille todella tärkeää. Sen avulla voimme tukea arvojemme mukaista ruohonjuuritason työtä konkreettisesti ja mahdollistaa avun nuorten tulevaisuuteen pitkäkestoisesti’’, sanoo Heini Kaihu, Rovion vastuullisuusjohtaja.

Myös Rovion työntekijät voivat halutessaan lahjoittaa UNICEFin työhön Staff for UNICEF -kampanjoissa muutaman kerran vuodessa. Rovio tuplaa henkilöstön tekemät lahjoitukset UNICEFille.

”Tasa-arvo ei tule annettuna, vaan vaatii yhteistyötä ja ponnisteluja monella rintamalla. Rovio on yksi edelläkävijäkumppaneistamme, joiden avulla pystymme saamaan aikaan pitkäkestoisia muutoksia koulutukseen ja sukupuolten tasa-arvoon”, sanoo Marja-Riitta Ketola, Suomen UNICEFin pääsihteeri.

”Haavoittuvassa asemassa olevat tytöt jääneet jälkeen
teknologian saatavuuden ja käytön suhteen”


Rovio tuki Senegalissa Koldan alueella UNICEFin hanketta vuosina 2019–2021. Vaikka ohjelman aloitus myöhästyi koronapandemian takia, tavoitteet saavutettiin. 100 tyttöä oppi digi- ja yrittäjyystaitoja ja sai tukea itseluottamukselleen. Tyttöjä rohkaistiin hakeutumaan digitalisoituvaan työelämään, innovoimaan omia yrityksiä ja toimimaan aktiivisesti omassa yhteisössään.

”Viimeistään koronapandemia on osoittanut valtavan epätasa-arvoisuuden digitaalisen teknologian saatavuudessa ja käytössä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat tytöt ovat jääneet jälkeen. Senegalin hanke vahvisti siihen osallistuneiden tyttöjen taitoja ja uskoa omiin kykyihinsä oman tulevaisuutensa aktiivisina muokkaajina”, Ketola sanoo.

Lisätietoja:
Hanna-Leena Markus, Avainasiakasvastaava, yritysyhteistyö, Suomen UNICEF
+358 40 560 3959
[email protected]

Julkaistu24.1.2022