Siirry sisältöön

Puoli vuotta sotaa – Ukrainan lasten kärsimys syvenee

Sota Ukrainassa on kestänyt puoli vuotta. Lähes tuhat lasta on jo menettänyt henkensä tai loukkaantunut tulituksessa Yli kolme miljoonaa lasta tarvitsee humanitaarista apua. UNICEF on paikalla auttamassa, sillä Ukrainan lapset ansaitsevat tulevaisuuden.

Uutinen
Pieni lapsi katsoo kameraan.
© UNICEF/UN0637449/Hudak

Lasten tilanne on hälyttävä. Ukrainan lapset kohtaavat syvästi järkyttäviä tapahtumia. Tähän mennessä 355 lasta on menettänyt henkensä ja 580 loukkaantunut ohjusiskuissa, pommituksissa ja muussa sodankäynnissä, vahvistettujen tietojen mukaan. Todellinen luku lienee huomattavasti suurempi.  

Yhteensä jo 15,7 miljoonaa ihmistä Ukrainassa on humanitaarisen avun tarpeessa, ja maan sisällä pakolaisina elää 6,2 miljoonaa. Sotaa pakenevien tilanne on myös vaikea, sillä pakomatkoilla he saattavat joutua eroon perheestään ja altistua erilaisille väkivallan ja riiston muodoille. 

UNICEF oli paikalla auttamassa Ukrainan lapsia ja perheitä jo ennen sodan syttymistä ja toimii tällä hetkellä eri puolilla maata kymmenestä toimipisteestä käsin.  

UNICEF ei jätä Ukrainan lapsia yksin 

Sota on vaurioittanut tärkeää infrastruktuuria kaikin tavoin. Terveydenhoidon yksiköihin on vahvistettujen tietojen mukaan kohdistunut ainakin 387 iskua.

UNICEFin apu saadaan perille vaikeissakin oloissa: jo lähes 4 miljoonaa ihmistä on saanut UNICEFin tuella terveydenhoitoa, ja ainakin 277 terveydenhoidon yksikköä, joukossa synnytys- ja lastensairaaloita, on hyötynyt avustustarvikkeista, kuten leikkausvälineistä ja patjoista.

Avustustyö Ukrainassa jatkuu ja laajenee. Sen piirissä on jo 1,75 miljoonaa lasta. Työ Ukrainassa kattaa lastensuojelun, ravitsemuksen ja terveydenhoidon palvelut, puhtaan veden ja sanitaation, sosiaaliturvan ja opetuksen. Spilno- eli Yhdessä-pisteistä, joita on yhteensä jo yli 200, perheet saavat keskitetysti tietoa esimerkiksi lastensuojelun, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon palveluista.  

Kouluvuosi alkaa – UNICEF auttaa etäopetuksessa 

Jo 5 000 ukrainalaista opettajaa on saanut UNICEFilta kannettavan tietokoneen syyskauden etäopetusta varten. UNICEF arvioi, että kymmentä koulua kohti yksi on vaurioitunut tai tuhoutunut. Lisäksi koulut voivat olla suljettuina myös siksi, että ne tarjoavat suojaa sotaa paenneille tai palvelevat avustuspisteinä. 

Ukrainassa on yli 5 miljoonaa kouluikäistä lasta ja nuorta. UNICEF muistuttaa, että uuden kouluvuoden alkaessa on tärkeää turvata heidän tulevaisuutensa kannalta keskeinen oikeus eli oikeus opetukseen silloinkin, kun fyysinen koulunkäynti ei ole turvallista tai mahdollista.  

Opetustarvikkeita on jaettu 290 000:lle koululaiselle Ukrainassa. Lisäksi UNICEF on auttanut yli 1,3 miljoonaa lukioikäistä nuorta suorittamaan loppukokeet, jotta he voivat tehdä sitä mitä nuoret muuallakin: suunnitella tulevaisuuttaan. 

UNICEF auttaa myös naapurimaissa 

6,6 miljoonasta sotaa paenneesta valtaosa on naisia ja lapsia. Sodan raakuudet ovat synnyttäneet Euroopan nopeimmin edenneen pakolaiskriisin. UNICEF toimii pakolaisten tukena 13 maassa, muun muassa Moldovassa, Romaniassa, Unkarissa ja Puolassa, johon on rekisteröity eniten turvapaikanhakijoita. 

Esimerkiksi perheitä palvelevia sinisiä Blue Dot -pisteitä on pakolaisreiteillä jo 40. Lisäksi UNICEF on perustanut 60 pikkulapsille tarkoitettua keskusta, joissa lapset saavat hetken normaalia elämää.  

UNICEF auttaa naapurimaiden viranomaisia järjestämään terveyspalveluja, kuten rokotuksia ja ravitsemuspalveluja, sekä opetusta 2,2 miljoonalle kouluikäiselle pakolaiselle. 

Lapset tarvitsevat rauhaa 

UNICEF vaatii välitöntä tulitaukoa ja kiittää kansainvälistä yhteisöä solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan, sillä sodan seurauksena syntynyt ruoka- ja energiakriisi vaikuttaa haavoittuvimpien lasten elämään kaikkialla maailmassa. Kylmä vuodenaika lähestyy ja sota jatkuu - Ukrainan lapset tarvitsevat turvaa, suojaa ja rauhaa. 

UNICEF tarvitsee työhönsä Ukrainassa 628,3 miljoonaa euroa. Lisäksi UNICEF tarvitsee pakolaistyöhön Ukrainan naapurimaissa 326,8 miljoonaa euroa. Auta meitä antamaan Ukrainan lapsille hetki normaalia elämää ja turvaamaan heidän tulevaisuuttaan. Lämmin kiitos avustasi! 

Auta Ukrainan lapsia -  lahjoita

Julkaistu24.8.2022