Siirry sisältöön

Näin puhut lapselle tekoälystä

Lapset käyttävät tekoälyteknologiaa usein jopa tietämättään. Avoin ja kohtaava keskustelu aikuisen kanssa kehittää lapsen kriittistä medialukutaitoa sekä taitoja tunnistaa ja arvioida tekoälypalveluita.

Maija Puska Näkökulma
Maija Puska
Kaksi lasta kannettavan tietokoneen äärellä.

Lapset käyttävät digitaalisia palveluita yhä varhaisemmassa vaiheessa. Monet lasten suosimista palveluista hyödyntävät tekoälyä.

Esimerkiksi sosiaalisen median palvelut keräävät käyttäjistä tietoja ja algoritmien mainostamat videot, artikkelit ja kommentit muokkaavat lasten identiteettiä ja maailmankuvaa.

Lapsille tulisikin kertoa ymmärrettävästi, mitä tekoäly on, miten tekoälyä hyödyntävät palvelut toimivat ja miten ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. On myös tärkeää pohtia, miten omaa yksityisyyttä voi suojata palveluissa. 

Keskustele lapsen kanssa tekoälystä. Näiden vinkkien avulla pääset alkuun.

  1. Etsikää tietoa yhdessä

Tekoälyllä tarkoitetaan teknologiaa, joka on ohjelmoitu suorittamaan tehtäviä, jotka olemme perinteisesti ajatelleet vain ihmisen voivan hoitaa. Tekoälyä voidaan käyttää muun muassa ennusteiden (esim. miten virus voi levitä), suositusten (esim. mitä videoita katsoa seuraavaksi) ja päätösten (esim. miten essee tulisi luokitella) laatimisessa.

Tekoäly on monelle aikuisellekin vaikeasti ymmärrettävä konsepti.

Tutki yhdessä lapsen kanssa tekoälyä hyödyntäviä verkkopalveluita ja ottakaa selvää siitä, miten tekoäly toimii. Pääsette alkuun tutustumalla nuorille suunnattuun tekoälyoppaaseen, joka on tuotettu UNICEFin ja Suomen ulkoministeriön AI for Children -hankkeessa.

  1. Punnitkaa tekoälyn hyviä ja huonoja puolia

Tekoäly voi auttaa ihmisiä tekemään päätöksiä esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai epidemioihin liittyvissä monimutkaisissa ongelmissa. Tekoälyn avulla voidaan myös kehittää esimerkiksi koulutus- ja terveydenhuoltopalveluita.

Kaikki tekoälyä hyödyntävät palvelut eivät kuitenkaan ole turvallisia ja luotettavia. Monet tekoälyratkaisut esimerkiksi profiloivat ihmisiä ja vahvistavat haavoittuviin ihmisryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Lisäksi tekoälypalveluiden käyttämiseen voi sisältyä tietoturvariskejä.

Lapsia ja nuoria tulee suojella myös digitaalisissa ympäristöissä.

Jos lapsi on sosiaalisen median palvelussa käyttäjänä, tarkistakaa sen yksityisyysasetukset ja keskustelkaa yksityisyyden suojan merkityksestä yhdessä. Pohtikaa, miksi erilaiset tekoälyratkaisut keräävät esimerkiksi ihmisten henkilötietoja.  

Mieti yhdessä lapsen kanssa, miten tekoälyä hyödyntävät digitaaliset palvelut vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen. 

  1. Syventykää lasta kiinnostaviin aiheisiin

Kysy lapselta, minkälaisista tekoälyä hyödyntävistä palveluista hän on kiinnostunut. Anna lapsen kertoa itselleen tärkeistä sosiaalisen median palveluista ja digitaalisista peleistä ja tutustukaa niihin yhdessä. Kannusta lasta etsimään lisää tietoa tekoälystä.

Tekoäly muuttaa maailmaa. Erilaiset tekoälyratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja ovat jo nyt merkittävä osa lasten mediakulttuuria.

UNICEFin Voices of Youth -verkkosivulla nuoret eri puolilta maailmaa jakavat ajatuksiaan tekoälystä.

Julkaistu10.2.2022