Siirry sisältöön

Kuusi uutta kuntaa alkaa kehittää lapsiystävällisyyttään UNICEFin tuella

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia on toteutettu Suomessa kymmenen vuoden ajan. Malli tavoittaa nykyään yli puolet Suomessa asuvista lapsista.

Uutinen
Neljä värikkäisiin talvivaatteisiin pukeutunutta lasta istuu polvillaan maassa ja heittää lunta ilmaan.
© UNICEF/Suomi 2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Suomen UNICEF on valinnut Lapsiystävällinen kunta -malliinsa kuusi uutta kuntaa: Hattulan, Kangasalan, Kemiönsaaren, Kärkölän, Tuusulan ja Vöyrin. Uudet kunnat aloittavat lapsiystävällisyytensä kehittämisen yhdessä UNICEFin kanssa vuoden 2023 alussa.  

Ensi vuonna UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana 53 kuntaa eri puolilta Suomea, ja malli tavoittaa 53 prosenttia kaikista Suomessa asuvista lapsista.  

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.   

Kunnat ovat avainasemassa vaikuttamassa lasten hyvinvointiin 

Monet käsillä olevat kriisit, kuten korona-ajan vaikutukset ja taloudellinen epävarmuus vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Esimerkiksi nuorten masennus- ja ahdistusoireilu on lisääntynyt.  

- Näissä olosuhteissa on erityisen tärkeää varmistaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutuminen. Tässä työssä Lapsiystävällinen kunta -malli on kuntien tukena, toteaa lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.  

Haavoittuvassa asemassa olevia lapsia voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset lapset, köyhissä perheissä asuvat lapset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja vamman kanssa elävät lapset. 

Kymmenen vuotta Lapsiystävällinen kunta -työtä Suomessa 

Lapsiystävällinen kunta -malli täytti tänä vuonna kymmenen vuotta Suomessa. Mallia on toteutettu Suomessa vuodesta 2012 lähtien. Mallin suomalainen versio pilotoitiin Hämeenlinnan kaupungin kanssa, ja Hämeenlinna oli myös ensimmäinen kaupunki, joka sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. 

Mallissa mukana olevien kuntien mukaan Lapsiystävällinen kunta -työ on edistänyt lapsen oikeuksien toteutumista kunnissa monella tavalla. Lapsen oikeudet näkyvät yhä useammassa kuntastrategiassa, ja kuntien henkilöstöä koulutetaan yhä järjestelmällisemmin lapsen oikeuksista. Ymmärrys lasten kuulemisen ja osallisuuden tärkeydestä on lisääntynyt. Malli on myös edistänyt lapsivaikutusten arvioinnin systemaattista käyttöönottoa kuntien lapsia koskevassa päätöksenteossa.  

- On ollut hienoa seurata, miten yhä useamman kunnan toimintakulttuuriin ja rakenteisiin on juurtunut lapsenoikeusnäkökulma. Paljon on vielä tehtävää, mutta hyvällä tiellä ollaan yhä lapsiystävällisemmän Suomen rakentamisessa, Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta sanoo.  

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. 

Mallissa aloittavat kunnat voivat saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen reilun kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Tunnustus on myönnetty tähän mennessä yhteensä 16 kunnalle. 

Lisätietoja 

Lapsiystävällinen kunta -mallin digipalvelu: www.lapsiystavallinenkunta.fi 

Artikkeli on päivitetty 31.1. Muutettu otsikkoon ja tekstiin uusien kuntien lukumääräksi kuusi ja lisättu tekstiin Kangasala mallissa aloittavien uusien kuntien listaukseen. 

Julkaistu16.12.2022