Siirry sisältöön

Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö kulkevat käsi kädessä 

Yhä useammin uusi kriisi iskee ennen kuin edellisestä on selvitty. Sen seurauksena humanitaarisen avun tarve kasvaa usein kestämättömällä tavalla. UNICEFin lapsen oikeuksien ja kehityspolitiikan erityisasiantuntija Tarmo Heikkilä kertoo, mitä silloin voi tehdä.

Tarmo Heikkilä Näkökulma
UNICEFin vesipumppi Etiopiassa.

Maailmassa on nyt enemmän ihmisiä humanitaarisen avun tarpeessa kuin koskaan ennen. Avun tarve on valtavin konfliktien, köyhyyden ja poliittisen epävakauden haurastuttamilla alueilla. 

Yhä useammin uusi kriisi iskee ennen kuin edellisestä on selvitty. Sen seurauksena humanitaarisen avun tarve kasvaa usein kestämättömällä tavalla.  

Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? 

Perinteisesti akuuttia hätää on ratkottu ensin lyhytkestoisen humanitaarisen avun keinoin, jonka jälkeen jälleenrakennusta tuettu kehitysyhteistyön avulla. Tämä malli ei kuitenkaan sellaisenaan enää toimi, kun kriisit ketjuuntuvat, pitkittyvät ja käyvät monimutkaisemmiksi. 

Etiopiassa työskennellessäni tutustuin UNICEFin työhön, jossa vesipulasta kärsiville paimentolaisiyhteisöille järjestettiin puhdasta vettä. Vedensaanti oli riippuvaista tankkiautoilla humanitaarisena apuna tuotavasta vedestä.  

UNICEF kehitteli syviä porakaivoja, joilla erämaan syvyyksistä voidaan pumpata vettä. Tällaisten kaivojen kaivaminen edellytti kalliita porauslaitteita ja satelliittiavusteista etäpaikannusta pohjavesien löytämiseksi.  

Kalliiden alkuinvestointien vuoksi porakaivoja ei ollut mahdollista kaivaa perinteisellä humanitaarisen avun rahoituksella, vaikka ne olisivat tulleet vuosien saatossa edullisemmaksi kuin veden kuljetus tankkiautoilla. Siksi UNICEF neuvotteli rahoituksen ehdoista sekä monivuotisen suunnittelun sisällyttämisestä viranomaisten humanitaariseen työhön.  

UNICEF kehittelee vastaavia uusia toimintamalleja eri puolilla maailmaa. Teemme jatkuvasti työtä, jotta humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö toimisivat tehokkaammin ja voisimme vastata entistä paremmin kasvavaan avun tarpeeseen.  


Kirjoitus julkaistu alunperin UNICEFin Lasten puolella -lehdessä 2/2021

Julkaistu2.2.2022