Siirry sisältöön

Ahlström Collective Impactilta yli miljoonan euron tuki UNICEFin työhön

Ahlström Collective Impact nostaa tukensa Suomen UNICEFille tänä vuonna yli miljoonaan euroon. Tuesta yli 750 000 euroa ohjataan UNICEFin globaaliin koulutusohjelmaan. Ahlström Collective Impactiin kuuluvat yritykset, säätiöt, osakkeenomistajat ja henkilöstö keräsivät lisäksi keväällä lähes 300 000 euroa UNICEFin työhön Ukrainan sodasta kärsivien lasten ja perheiden auttamiseen.

Uutinen
Siirtolaislasten tekemiä piirrustuksia UNICEFin vastaanottokeskuksessa Darienissa Panamassa.
© UNICEF/UN0561629/Urdaneta

– Koulutuksella on keskeinen rooli eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä ja yhteiskunnallisen vakauden vahvistamisessa. Tällä hetkellä lähes kaksi kolmesta 10-vuotiaasta lapsesta ei osaa lukea tai ymmärrä yksinkertaista tekstiä. UNICEF työskentelee koulutuksen puolesta, jotta jokaisella lapsella olisi taidot ja kyvyt pärjätä tulevaisuuden maailmassa. Tämä työ ei olisi mahdollista ilman Ahlström Collective Impactin kaltaisia vahvoja ja innovatiivisia tukijoita, Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola sanoo.

– Ahlström Collective Impact on merkittäviltä osin jatkoa isoisoisovanhempieni Antti ja Eva Ahlströmin arvoille ja näkemykselle siitä, että sijoittaminen tyttöjen ja poikien tasa-arvoiseen koulutukseen luo pohjaa vakaille yhteiskunnille, menestyvälle liiketoiminnalle ja kestävälle tulevaisuudelle. Näitä asioita tuemme nyt globaalilla tasolla yhteistyöllä UNICEFin kanssa, sanoo Maria Ahlström-Bondestam, Ahlström Collective Impactin puheenjohtaja.

Vuoden 2021 tuki koulutukseen koronapandemian aikana

Ahlström Collective Impact investoi UNICEFin koulutustyöhön viime vuonna 600 000 euroa. Koronapandemian haitatessa vakavasti lasten oppimista ja koulunkäyntiä UNICEF huolehti opetusta lähes 49 miljoonalle koulun ulkopuolelle jääneelle lapselle ja oppimateriaaleja 42 miljoonalle lapselle. Siellä, missä se oli mahdollista, UNICEF siirtyi välittömän tuen antamisesta koulujärjestelmien vakauden tukemiseen, jotta koulut pystyisivät jatkossa kriisitilanteissa toimimaan nykyistä paremmin.

Koronapandemia syvensi entisestään eroja ja eriarvoisuutta lasten koulutuksessa ja oppimismahdollisuuksissa. Koulusulut koskivat yli 1,6 miljardia lasta ja noin 370 miljoonaa lasta jäi ilman kouluruokaa. Koulusulkujen seurauksena jopa 10 miljoonaa tyttöä enemmän oli riskissä päätyä alaikäisenä avioliittoon ja yhdeksän miljoonaa lasta enemmän riskissä joutua lapsityövoimaksi.

Vaille koulutusta jäädään monesta eri syystä

Ympäri maailmaa lapset jäävät ilman koulutusta ja oppimista eri syistä. Taloudellisen ja poliittisen epävakauden, konfliktien tai luonnonkatastrofien keskellä elävät lapset jäävät todennäköisemmin koulun ulkopuolelle – samoin kuin vammaiset tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset. Joissakin maissa tyttöjen koulutusmahdollisuudet ovat edelleen erittäin rajalliset.

Pulaa on niin koulutetuista opettajista kuin oppimateriaaleista. Samaan aikaan digitaalinen kuilu erottaa maailman lapsia. Noin kahdella kolmasosalla maailman kouluikäisistä lapsista ei ole internetyhteyttä kodissaan, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan oppimisen ja taitojen kehittämiseen.

UNICEF järjestää koulutusta kriisien keskellä, muuttaa koulunkäynnin estäviä asenteita, edistää laadukasta opetusta ja puolustaa vammaisten lasten ja vähemmistöjen oikeuksia koulutukseen.  

Lisätietoja:
Nina Stelander, yritysyhteistyöpäällikkö, Suomen UNICEF

050 505 6467, [email protected]

 

 

Julkaistu27.9.2022