Siirry sisältöön

UNICEFin kysely: Lähes joka kolmas nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida

UNICEFin tuoreen kyselyn mukaan pitkittynyt koronatilanne ja huoli ilmastonmuutoksesta nakertavat nuorten uskoa tulevaisuuteen. Nuoret kokevat, että kiusaaminen, syrjintä ja mielenterveyspalvelujen riittämättömyys heikentävät heidän hyvinvointiaan.

Uutinen
Näkyviin-kampanja nostaa esiin lasten ja nuorten toiveita tulevaisuudelleen.

Syrjinnän kokemukset, kiusaaminen ja mielenterveyspalvelujen huono saatavuus heikentävät nuorten hyvinvointia, kertoo UNICEFin teettämä tuore kysely. Puolet kyselyyn vastanneista nuorista kokee, että pitkittyneen koronatilanteen vaikutukset syövät tulevaisuudenuskoa. Yli 70 prosenttia vastaajista on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulevaisuuteen. Kyselyyn vastasi yli tuhat 13–18-vuotiasta ympäri Suomea.

Lapset ja nuoret ovat
oman elämänsä asiantuntijoita

Poikkeuksellinen korona-aika on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään monin tavoin. Pahoinvointi on lisääntynyt ja eriarvoisuus syventynyt entisestään. Lasten ja nuorten omien kokemusten kuunteleminen on nyt erityisen tärkeää. Kyselyn mukaan yli puolet nuorista kokee, ettei heitä kuulla heitä koskevien asioiden päätöksenteossa.

– Lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Jos emme kysy heiltä, emme voi tietää, mitä he ajattelevat. Erityisen tärkeää on varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten kokemukset tulevat kuulluksi paremmin – ne jäävät vielä liian usein piiloon, toteaa Suomen UNICEFin lapsen oikeuksien erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Mielenterveyspalvelut
pitää saada sujuvammiksi

Kyselyn mukaan joka kolmas nuori Suomessa kokee, ettei voi olla koulussa vapaasti oma itsensä. Monet kokevat, etteivät opettajat ja muut aikuiset ymmärrä lasten ja nuorten moninaisuutta eikä heidän erilaisia taustojaan tarpeeksi hyvin. Lähes 40 prosenttia vastanneista kokee, että koulussa joutuu pelkäämään syrjintää tai kiusaamista.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta toivoo, että mielenterveyteen liittyvistä asioista puhuttaisiin kouluissa enemmän. Nuoret kokivat myös, että pääsyn ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin, kuten koulupsykologille ja -kuraattorille, tulisi olla helpompaa.

– Uudet kunnanvaltuutetut ja muut kunnan toimijat ovat avainasemassa, kun päätetään lasten arkeen liittyvistä asioista, kuten koulujen toiminnasta ja ennaltaehkäisevistä mielenterveyspalveluista. Kunnissa onkin varmistettava, että päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin arvioidaan systemaattisesti jo ennalta, sanoo Koskinen.

”Meillä on vielä
paljon tehtävää”

UNICEF teki kyselyn osana Näkyviin-kampanjaansa, jossa haastetaan uusia kunnanvaltuutettuja tarttumaan konkreettisesti lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin.

Kunnissa on panostettu paljon lapsiystävällisyyteen, mutta paljon on vielä tehtävää, sanoo Koskinen.

– Yhdenkään lapsen tai nuoren ei pitäisi jäädä yksin huoliensa kanssa, eikä kenenkään pitäisi kokea syrjintää taustansa tai tilanteensa vuoksi. Nuorten kyselyn tulokset ovat painava viesti siitä, että meillä on vielä paljon tehtävää. Lapset ja nuoret eivät tarvitse lisää juhlapuheita, vaan konkreettisia tekoja hyvän arkensa varmistamiseksi.

***

Suomen UNICEF on tehnyt jo pitkään yhteistyötä kuntien kanssa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 44 suomalaista kuntaa ja se tavoittaa jo lähes puolet Suomessa asuvista lapsista. UNICEF ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin.

UNICEFin Näkyviin-kampanja haastaa kuntapäättäjiä viemään lasten ja nuorten asiat sanoista tekoihin. Kampanja tuo lasten ja nuorten asiat näkyviin konkreettisesti katujen varsilla ja sosiaalisessa mediassa.

***

UNICEFin kysely toteutettiin heinäkuussa verkossa, ja siihen vastasi yli tuhat 13-18-vuotiasta nuorta. Lataa kyselystä tehty kooste täältä: www.unicef.fi/kyselynuorille

  • Noin 40 % kyselyyn vastanneista nuorista kokee, että koulussa ei voi olla oma itsensä.
  • Lähes 40 % vastanneista kokee, että koulussa joutuu pelkäämään kiusaamista.
  • Lähes joka viides kokee, että elämästä puuttuu turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi jutella omista asioista.
  • Ainoastaan joka neljäs nuori kokee, että kuntapäättäjät ymmärtävät lasten ja nuorten huolia päätöksiä tehdessään.
  • Yli 40% vastanneista kokee, että omassa kotikunnassa ei ole helppo harrastaa maksutta tai edullisesti.
  • Lähes joka kolmas nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida.
  • Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo, että oma ja tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään ilmastonmuutoksen vuoksi.
  • Puolet vastanneista kokee, että koronatilanne on lisännyt huolta tulevaisuudesta.

Nuorten sitaatteja kyselystä

”Omassa kotikunnassani ei näy vaikutusta nuorten toiveista tai ajatuksista.”

”Maailmasta pitää tulla kiltimpi ja ystävällisempi. Me ei muuten jakseta.”

”Aikuisia on tässä pitäjässä koulupsykologista kuraattoriin, mutta apua on silti vaikea saada. Erilaisuus tekee haavoittuvan, mikä on kokemuksieni mukaan johtanut usein kiusaamiseen.”

”Tehkää asioille oikeesti jotain.”

”Ois tosi kiva jos ois joku jolle puhua.”

”Ei me nuoret olla mikään objekti johon päättäjät voi vedota kun pitää iskeä tunteisiin. Me ollaan tuleva sukupolvi, joka haluaa elämän.”

***

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Laura Seppälä, viestintäpäällikkö, Suomen UNICEF
puh. 050 3311886
[email protected]

Julkaistu2.9.2021