Siirry sisältöön

UNICEF vastaa maailman lasten koulutuskriisiin

Koronapandemian aiheuttamat koulusulut ovat pahentaneet oppimisen kriisiä ympäri maailmaa. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret ovat vaarassa jäädä kokonaan koulun ulkopuolelle. UNICEF tekee kaikkensa, jottei näin kävisi.Lue millaista työtä teemme tänä vuonna lasten ja nuorten koulutuksen – eli tulevaisuuden – turvaamiseksi.

Susanna Karvinen Näkökulma
Aikuinen ja lapsi istuvat pöydän ääressä ja tekevät tehtäviä paperille.

Hyödynnämme
teknologiaa ja tutkimusta

 Koulutuskriisin selättäminen vaatii tietoa siitä, millaista apua missäkin päin maailmaa tarvitaan. Siksi UNICEF kehitti yhdessä Maailmanpankin ja John Hopkinsin yliopiston kanssa Global Education Recovery -työkalun, jonka avulla kerätään dataa koulujen avautumisesta, opettajien rokottamisesta, opettamisen laadusta sekä tukiopetuksen saatavuudesta.

Datan kerääminen ja seuraaminen auttaa päättäjiä ja tutkijoita ymmärtämään kuinka paljon ja millaista tukea kouluissa tarvitaan, kun opetusta luokkahuoneissa aletaan jälleen elvyttää.

Työkalu tulee kovaan tarpeeseen, sillä oppilaat ja opettajat tarvitsevat kiireellisesti lisäapua oppimisen kuilujen paikkaamisessa.  Koronan aiheuttamat koulusulut tulevat arvioiden mukaan nostamaan lukutaidottomien 10-vuotiaiden määrää köyhissä maissa 53 prosentista 63 prosenttiin. Kouluun pääsyyn lisäksi on tärkeää huolehtia, että lapset myös oppivat koulussa.


Järjestämme
etäopetusta

Koronapandemia on syventänyt oppimisen eriarvoisuutta entisestään. Yli 1,3 miljardilla lapsella ja nuorella ei ole kotona internet-yhteyttä.

UNICEF on pandemian aikana tukenut valtioita koulutuksen järjestämisessä etänä myös niille lapsille, jotka eivät voi opiskella internetin välityksellä. Olemme avustaneet maiden opetusministeriötä oppimateriaalien tuottamisessa radioon ja televisioon.

Esimerkiksi Somaliassa arviolta kaksi miljoonaa lasta oli pandemian alkuvaiheissa koulun ulkopuolella. Koulujen sulkeutuessa tuimme maan opetusministeriötä ilmaisten radio- ja tv-opetusohjelmien kehittämisessä. Ohjelmat suunnattiin erityisesti syrjäseuduilla asuville ja ilman internet-yhteyttä oleville lapsille sekä vammaisille lapsille.

Yhteensä järjestimme etäopetusta tai muuta oppimiseen liittyvää apua yli 260 miljoonalle lapselle viime vuonna. Lisäksi 2,4 miljoonaa kriisien keskellä elävää lasta sai tuellamme opetusta.

Vaikutamme
päättäjiin

Koko pandemian ajan UNICEF on myös painostanut päättäjiä priorisoimaan koulujen avaamisen koronatoimissaan sekä nostanut esiin pandemian syventämää koulutuskriisiä.

Muistuttaaksemme hallituksia tyhjistä luokkahuoneista, loimme New Yorkissa ”Pandemialuokkahuone” -teoksen, joka koostuu 168 tyhjästä pulpetista. Jokainen pulpetti edustaa miljoonaa koulusulussa elävää lasta ja lasten paikallaanseisovaa tulevaisuutta.

Lisäksi tarjoamme hallituksille ja kouluviranomaisille apua koulujen turvalliseen avaamiseen. Yhdessä kumppaniemme kanssa kehitimme ohjeistuksen, joka käytännön asioiden kuten käsienpesun ja turvavälien järjestämisen lisäksi käsittelee muun muassa koulutuspolitiikassa tarvittavia uudistuksia, rahoitustarpeita sekä keinoja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Huolehdimme
koulujen hygieniasta

Koulujen turvallinen avaaminen edellyttää, että kouluissa on mahdollisuus käsienpesuun vedellä ja saippualla sekä mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen ja vessaan.

Yli 800 miljoonalla lapsella ei vuonna 2019 ollut kunnollisia käsienpesumahdollisuuksia koulussa. Pandemian aikana käsienpesun tärkeys kouluissa on entisestään korostunut.

UNICEF on tukenut valtioita koulujen turvallisessa jälleen avaamisessa myös hygienian saralla. Esimerkiksi Jordaniassa Za’atarin pakolaisleirillä avustimme koulujen avautumisessa tänä vuonna vahvistamalla leirin vesi- ja sanitaatiopalveluja entisestään.

Yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa käynnistimme viime vuonna myös Hand Hygiene for All -ohjelman, joka edistää käsihygieniaa 130 maassa. Hankkeen tavoitteena on tuoda käsienpesu kaikkien ulottuville kouluihin, terveydenhoitopalveluihin ja julkisiin tiloihin sekä lisätä tietoa käsihygienian merkityksestä.

Rokotamme
koronavirusta vastaan

Mitä nopeammin koko maailma on rokotettu, sitä nopeammin oppilaat ja opettajat ovat suojassa virukselta ja koulut voivat avautua.

UNICEFilla on tärkeä rooli maailman suurimmassa rokotusyhteistyössä COVAXissa. Toimitamme koronarokotteet, autamme maita toteuttamaan rokotusstrategiat sekä viestimme rokotteiden turvallisuudesta.

Lisäksi vuonna 2021
tavoitteenamme on

  • 60 miljoonaa koulun ulkopuolella olevaa lasta pääsee varhaiskasvatukseen ja peruskouluun
  • 93 miljoonaa tyttöä ja poikaa saa henkilökohtaista opetusta tai varhaiskasvatusmateriaaleja
  • 79 prosenttia maailman maista parantaa opetuksen laatua ja siten lasten oppimistuloksia

 

Kuva: © UNICEF/UNI336738/Translieu/Nyaberi

Julkaistu21.5.2021