Siirry sisältöön

Tytöillä on oikeus digitaitoihin

Tytöt tarvitsevat teknologiataitoja pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa. UNICEF auttaa tyttöjä oppimaan digitaitoja ja edistää sitä, että tytöt ovat turvassa verkon käyttäjinä.

Uutinen
Kuvateksti: 10–14-vuotiaat tytöt paneutuivat SCRATChin mahdollisuuksiin videopelisuunnittelussa ja ohjelmoinnin ymmärtämiseen. Työtä jatkettiin robotiikkatyöpajassa. ©UNICEF/Senegal/2021

Sukupuolten välinen digikuilu on todellisuutta kaikkialla maailmassa.

Naisia, joilla ei ole matkapuhelinta, on matalan- ja keskitulotason maissa 143 miljoonaa enemmän kuin miehiä. Sama epätasa-arvo pätee tyttöihin. Koko maailmassa 15-19-vuotiaat tytöt käyttävät vähemmän internetiä kuin pojat ja omistavat harvemmin kännykän.

Digikuilu on olemassa myös korkean tulotason maissa: OECD-maissa tytöt esimerkiksi hakeutuvat poikia harvemmin teknistieteellisille aloilla, vaikka heillä olisi siihen edellytyksiä. Lisäksi tytöt kärsivät verkkohäirinnästä kaikkialla maailmassa.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. UNICEF haluaa kiinnittää huomiota tyttöjen haasteisiin digitaalisessa maailmassa.

YK:n lastenjärjestönä UNICEF auttaa kehittyvien maiden viranomaisia kohdentamaan julkista rahoitusta niin, että sukupuolten välistä digikuilua saadaan kurottua umpeen. Teknologian käyttäminen ja siitä hyötyminen on tyttöjen ja naisten oikeus.

– Tytöillä on poikiin verrattuina huonommat mahdollisuudet päästä verkkoon, puutteelliset digitaidot ja suurempi riski joutua hyväksikäytön kohteeksi digimaailmassa. Erityisen suuret haasteet on tytöillä, joilla on jokin muu haavoittuvuutta lisäävä tekijä kuten vähemmistötausta tai vamma, sanoo Suomen UNICEFin kehityspoliittinen asiantuntija Tarmo Heikkilä.

Koulut
avainasemassa

Tyttöjen teknologisten taitojen parantaminen on koulutuksen keskeinen haaste. On tärkeää, että tytöt oppivat koulussa työelämän ja yhteiskunnan kannalta olennaisia digitaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja kriittistä ajattelua. Digitaidot tukevat myös tytön itsenäistymistä.

UNICEF arvioi, että 65 prosenttia nykyisistä alakoululaisista tulee työskentelemään sellaisissa digitaitoja vaativissa tehtävissä, joita ei tällä hetkellä ole olemassa. Tytöt tarvitsevat teknologiaa pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa.

Koodausta, robotiikkaa ja
vahvempaa itseluottamusta Senegalin tytöille

Rovio tukee Senegalissa Koldan alueella UNICEFin hanketta, jossa 10–18-vuotiaat tytöt saavat mahdollisuuden oppia digitaitoja. Työpajoissa tuetaan myös tyttöjen itseluottamusta ja kannustetaan yrittäjyyteen.

Ensimmäiset koulutukset 50 tytölle ovat olleet suuri menestys. Vanhimmat tytöt oppivat suunnittelemaan verkkosivuja ja mobiilisovelluksia ja nuoremmat paneutuivat ohjelmointiympäristö SCRATCHin mahdollisuuksiin.

Tulevissa koulutuksissa keskitytään vahvistamaan tyttöjen itseluottamusta ja vahvistetaan algoritmi- ja ohjelmointiosaamista. Tytöt pääsevät myös kehittämään eteenpäin neljää mikrorahoituksen saanutta omaa hankettaan.

UNICEF yhdistää
tytöt ja tekoälyn

Sen lisäksi, että UNICEF edistää ohjelmissaan tyttöjen digitaitojen oppimista, UNICEF kehittää myös malleja, jotta tyttöjen oikeus teknologian käyttöön toteutuisi.

– UNICEFin  Lapset ja tekoäly -toimintaohje auttaa tekoälysovelluksia kehittäviä yrityksiä ja viranomaisia huomioimaan tyttöjen erityistarpeet tekoälypalveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä, Tarmo Heikkilä selvittää.

Toimintaohjetta on testattu eri tahojen kanssa eri puolilla maailmaa, ja se julkaistaan loppuvuodesta.

Suomi ja UNICEF kirittävät yhdessä tasa-arvoa
teknologian ja innovaatioiden keinoin

UNICEFilla ja Suomella on yhdessä merkittävä rooli kansainvälisessä Generation Equality -kampanjassa, joka pyrkii kirittämään sukupuolten välistä tasa-arvoa muun muassa teknologian ja innovaatioiden avulla.

Suomen ja UNICEFin yhteistyö keskittyy erityisesti etsimään uusia tapoja rahoittaa tyttöjen digitaitojen kehittämistä. Lisäksi Suomi ja UNICEF etsivät ratkaisuja tyttöjen verkossa kohtaaman häirinnän ehkäisyyn ja turvallisten virtuaalitilojen luomiseen häirintää kohdanneiden tyttöjen tueksi.

Myös Suomeen tulossa olevilla UNICEFin innovaatiokeskuksilla on merkittävä rooli, kun etsitään uusia tapoja digikuilun kaventamiseen muun muassa opetussektorilla.

Kansainvälinen
tyttöjen päivä 11.10.

Maailmassa on 1,1 miljardia alle 18-vuotiasta tyttöä. 26 vuotta sitten YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat Pekingin maailmankonferenssissa naisten ja tyttöjen aseman edistämiseen. Edistystä on tapahtunut paljon - tänä päivänä yhä useampi tytöistä pääsee kouluun ja osaa lukea ja yhä harvempi tyttö joutuu lapsiavioliittoon.

Muun muassa teknologiakuilun kattamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä paljon työtä. YK:n Generation Equality –kampanja kutsuukin yhteiskunnan eri alojen toimijat mukaan tekemään tasa-arvosta totta.

Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa:
#TyttöjenPäivä
#GenerationEquality

Lisätietoa

Tarmo Heikkilä, [email protected]

Uutinen on julkaistu alunperin 9.10.2020, ja sitä on päivitetty 7.10.2021.

Julkaistu7.10.2021