Siirry sisältöön

Onko globaalikasvatus aina myös tunnekasvatusta?

Globaalikasvatuksen aiheet saattavat herättää voimakkaita tunteita ja poikia hankalia kysymyksiä. Se on hyvä, sillä tunteet johtavat tekoihin ja teoilla rakennetaan yhdenvertaisempaa maailmaa.

Maija Puska Näkökulma
Maija Puska
Koululainen opiskelee Myanmarissa

Globaalikasvatus tukee lasten ja nuorten kasvua aktiivina kansalaisina, jotka ymmärtävät eri näkökulmia ja haluavat rakentaa oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa maailmaa. Globaalikasvatus käsittelee esimerkiksi ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, moninaisuuteen, mediaan ja ympäristöön liittyviä teemoja. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa globaalikasvatus muodostaa keskeisen osan opetuksen arvopohjaa, oppisisältöjä ja toimintakulttuuria.  

 

Hankalia kysymyksiä 

Globaalikasvatuksen aiheet herättävät lapsissa ja nuorissa voimakkaita tunteita. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja lasten olot kehittyvissä maissa saattavat ahdistaa, pelottaa tai herättää tarpeen auttaa. Tämä vaatii opettajalta kykyä pysähtyä ja antaa lapsen näkemyksille tilaa. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista tunteitaan.  

Tunteet viestivät meille syvemmistä tarpeistamme, esimerkiksi turvan ja läheisyyden tarpeista. Niiden avulla voimme tunnistaa esimerkiksi epäreilut ja syrjivät tilanteet ja oppia kohtelemaan muita ihmisiä hyvin ja reilusti. Tunteet johtavat tekoihin ja teoilla rakennetaan yhdenvertaisempaa maailmaa. 

Globaalikasvatuksen aiheiden käsittelyyn on aina hyödyllistä ja luontevaa yhdistää myös tunnetaitojen harjoittelua. 

 

Puhutaan tunteista 

Muuttuvassa maailmassa tunteitaan on hyvä harjoitella ilmaisemaan eri tavoilla suhteessa mediakulttuuriin. Minkälaisia tunteita esimerkiksi kuva, hymiö tai gif-animaatio voivat välittää? 

Suomen UNICEF on kehittänyt kouluille Tunnevekotin-nimisen verkkotyökalun tunnetaitojen ja monilukutaidon harjoittelemiseen. Sen avulla lapset ja nuoret voivat kirjoittaa läheisilleen kirjeitä ja sanoittaa globaalikasvatuksen herättämiä tunteitaan Muumi-animaatioiden avulla. 

Tunnevekotin tukee myös koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Tunnevekottimella kirjoitettu kirje kutsuu vanhemmat keskustelemaan tunteista ja toimii näin osallistavana ikkunana lapsen koulutyöhön. 

Moomin Characters ja Suomen UNICEF edistävät yhdessä lasten luku- ja kirjoitustaitoa sekä tunnetaitoja  "A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hankkeessa. Tunnevekotin on julkaistu osana lukuvuoden 2021–2022 UNICEF-kävelykampanjaa. 

Tutustu Tunnevekottimeen.

Julkaistu27.9.2021