Siirry sisältöön

Nokialta merkittävä tuki UNICEFin työlle Marokossa

Nokia jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään Suomen UNICEFin kanssa. Tänään julkistetussa hankkeessa tuetaan heikoimmassa asemassa olevia nuoria Marokossa oppimaan digi- ja yrittäjyystaitoja ja lisätään heidän tietoisuuttaan ilmastonmuutoksesta.

Uutinen
Nuoria Nokian tukemassa työpajassa Tangerissa Marokossa. ©UNICEF/YoussefLaafou/2021

Kaksivuotisen ohjelman aikana vähintään 1400 15–24-vuotiasta nuorta, joista 60 % on tyttöjä, oppii työelämätaitoja kuten ryhmässä työskentelyä ja viestintää. He pääsevät opiskelemaan myös digitaitoja ja ympäristö- ja ilmastonmuutosasioita ja saavat tukea hyvän itsetunnon ja luovuuden kehittämiseen. Osaa nuorista tuetaan myös kehittämään yritysideoitaan ja perustamaan itse vetämiään yrityksiä.

Koulujen opetus ei riittävästi edistä
työelämätaitoja

Marokon väestöstä noin neljännes on lapsia tai nuoria. Nuorisotyöttömyys on suurta, koulujen antama opetus on osin tehotonta eikä edistä työelämätaitojen oppimista. Erityisesti tyttöjen asemaa vaikeuttavat myös konservatiiviset sukupuolinormit, jotka johtavat liian usein koulunkäynnin keskeyttämiseen.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan heikentävän Marokon maataloustuotantoa lämpötilan ja sademäärien voimakkaiden vaihteluiden vuoksi. Tämä lisää köyhyyttä ja vaikeuttaa lasten oikeuksia puhtaaseen veteen, ravintoon, terveyteen koulutukseen ja kehitykseen.  

”Nuorten voimaantuminen tuo positiivisia
vaikutuksia koko yhteisöön”

–Haluamme tukea heikoimmassa asemassa olevia nuoria, jotta heillä olisi avaimet menestykseen työelämässä sekä mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa yhteisönsä tulevaisuuteen. Nokia on ylpeä voidessaan työskennellä UNICEFin kanssa tämänkaltaisissa aloitteissa, jotka tuovat konkreettista hyötyä yhteisöille. Yhdessä toimimalla saamme suurimman muutoksen aikaan, Nicole Robertson, Vice President, Environmental, Social and Governance, Nokia.

– Olemme kiitollisia Nokian pitkäaikaisesta tuesta UNICEFin työhön useassa eri maassa ja mantereella. Marokon ohjelmassa kaiken keskiössä on nuorten voimaantuminen ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen ja kykyjen omaksuminen. Kun nuorten tietotaito kasvaa, he voimaantuvat ja voivat vaikuttaa merkittävästi yhteisönsä toimintaan positivisella tavalla, sanoo Marja-Riitta Ketola, Suomen UNICEFin pääsihteeri.

Nokian paikalliset työntekijät tukevat ohjelmaa osallistumalla sen eri vaiheisiin ja antamalla mukana oleville nuorille ohjausta omien osaamisalueidensa mukaisesti.

Marokossa alkaneen ohjelman lisäksi Nokia on tehnyt Suomen UNICEFin kanssa yhteistyötä Indonesiassa ja Keniassa. Kenian-ohjelman tavoitteenaan oli perusopetuksen laadun ja saatavuuden kehittäminen ja verkkoratkaisujen tuominen kouluihin. Indonesiassa kehitettiin lasten terveyspalveluja digitaalisten palvelujen ja reaaliaikaisen datan avulla. 

Lisätietoja:

Hanna-Leena Markus, avainasiakasvastaava.
p. 040 560 3959
[email protected]

 

 

Julkaistu18.11.2021