Siirry sisältöön

Myanmarissa lasten hätä kasvaa

Suomalaiset koulut keräävät UNICEF-kävelyyn osallistumalla varoja Myanmariin, jossa lapset kärsivät koronapandemiasta ja poliittisista levottomuuksista. Avun tarve Myanmarissa on suuri.

Maija Puska Artikkeli
Maija Puska
Maskeihin pukeutuneet lapset pesevät käsiä Myanmarissa.

Myanmar on yksi Aasian köyhimmistä maista. Monilta lapsilta Myanmarin alueella on historiallisesti riistetty mahdollisuudet käydä koulua. Kulttuureiltaan ja kieliltään moninaisessa valtiossa suuri osa lapsista ei pääse oppimaan omalla kielellään, ja monen yläkouluikäisen koulu jää kesken köyhyyden ja työnteon takia. 

Korona-pandemian ja poliittisten levottomuuksien takia lasten tilanne Myanmarissa on huonontunut entisestään. Kouluja on suljettu ja vaihtoehtoisten opetusmenetelmien lisäksi monet lapset Myanmarissa tarvitsevat nyt terveydenhuoltoa, puhdasta vettä ja suojelua. Lapsia on myös pidätetty ja he ovat joutuneet todistamaan väkivaltaa, joka on joissain tapauksissa kohdistunut heidän perheenjäseniinsä. 

Myanmarin kaltaisissa maissa, joissa lasten hätä kasvaa, UNICEFin työn merkitys korostuu. UNICEF tuomitsee voimakkaasti lapsiin kohdistuvan väkivallan ja pidätykset ja etsii kaikissa olosuhteissa keinot tukea parhaalla mahdollisella tavalla lasten oppimista ja muita perustarpeita.  

Oppiminen on
jokaisen lapsen oikeus
 

UNICEF-kävely on liikuntatempaus, joka järjestetään vuosittain noin joka kolmannessa suomalaisessa peruskoulussa. Oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaa UNICEFille valitsemansa summan jokaisesta lapsen teemapäivänä kävelemästä kierroksesta. Liikuntapäivän lisäksi UNICEF-kävelyyn osallistuvat lapset ja nuoret saavat arvokkaan kokemuksen siitä, että he voivat tukea huonommassa asemassa olevien lasten oikeuksia.  

Kerätyillä varoilla UNICEF kumppaneineen järjestää Myanmarissa vaihtoehtoisia oppimisen tapoja lapsille, jotka ovat joutuneet etäopetukseen tai joiden koulunkäynti on keskeytynyt. Lisäksi UNICEF kouluttaa opettajia, kehittää oppimateriaaleja ja hankkii koulutarvikkeita, joiden avulla lasten oppiminen voi jatkua myös humanitaarista apua tarvitsevilla alueilla.  

Suomalaiset koulut ovat jo yli 20 vuoden ajan edistäneet UNICEFin kanssa lapsen oikeuksien toteutumista. Näiden vuosien aikana UNICEF-kävelyyn ja Päivätyökeräykseen osallistuneet koululaiset, opettajat ja sponsorit ovat keränneet yhteensä yli 17 miljoonaa euroa maailman lapsille.   

UNICEF-kävelyillä ja Päivätyökeräyksillä kerättyjen varojen avulla yhä useampi lapsi pääsee kouluun, jossa voi opiskella laadukkaasti ja turvallisesti. 

Lue lisää UNICEF-kävelystä. 

Julkaistu20.5.2021