Siirry sisältöön

Millainen on hyvä valtuutettu päättämään lasten asioista?

Oletko tullut ajatelleeksi, että lasten hyvästä arjesta päätetään sinun kotikunnassasi? Kuntavaalit lähestyvät, ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia päätöksentekijöitä kuntaasi valitaan.

Jenni Airaksinen Näkökulma
Jenni Airaksinen
Kolme noin kymmenvuotiasta lasta leikki jalkakäytävälle.

Kuntapäättäjillä on väliä. Tiedämme, että suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin, mutta samalla eriarvoisuus on vaarassa kasvaa entisestään. Kuntien tehtävä on tasoittaa lähtökohtaeroja niin, että jokaisella lapsella on eväät hyvään elämään.

Ongelmia ja niiden kasautumista on mahdollista ennakoida ja ehkäistä – kunnissa voidaan tehdä paljon, jotta lasten elämä olisi hyvää. Kunnat voivat panostaa kouluissa erilaisiin tukitoimiin, perheitä voidaan tukea erilaisilla malleilla ja kunta voi myös tarjota mielekkäitä ja kaikille perheille mahdollisia vaihtoehtoja vapaa-ajanviettoon ja harrastamiseen.

Minkälainen kuntapäättäjä on hyvä pitämään huolta lasten asioista nyt ja varmistamaan, että ongelmia ehkäistään ajoissa?

Yhteistyökykyinen

​Lasten asiat ovat kunnassa aina monen eri toimialan ja asiantuntijan vastuulla. Lapset ja perheet kohtaavat kunnan työntekijöitä neuvolassa, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-ajalla. Lapsille tärkeitä ovat myös mielenkiintoiset ja monipuoliset elinympäristöt sekä toimivat ja turvalliset liikennejärjestelyt. Toimialat ylittävässä työssä tarvitaan laajaa ymmärrystä ja kykyä yhteistyöhön.

Empaattinen

Lapset eivät ole päättämässä omista asioistaan kunnanvaltuustoissa, vaan me aikuiset päätämme heidän puolestaan. Hyvällä päättäjällä täytyy olla kykyä astua lapsen saappaisiin ja katsoa arkea lapsen silmin. Hänen täytyy kuulla ja kuunnella, mitä lapsilla on sanottavana.

Sinnikäs

Ennakoiva ja ehkäisevä työ lasten parhaaksi on pitkäjänteistä ja hidasta. Tuloksia joudutaan monesti odottamaan yli valtuustokausien. Esimerkiksi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa autetaan kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Tämän kaltainen työ vaatii sinnikkyyttä.

Viisas

Kunta on monimutkainen kokonaisuus, jonka asioista päätettäessä täytyy olla avara katse. Viisas kuntapäättäjä kunnioittaa päättäjäkollegoitaan ja viranhaltijoita, osaa pysyä lestissään ja antaa asiantuntijoiden tehdä työnsä rauhassa. Ennen kaikkea hän osaa nostaa katseen hiukan etäämmälle horisonttiin ja ymmärtää, että lapsiin panostaminen nyt on sijoitus tulevaisuuden Suomeen.

Julkaistu1.6.2021