Siirry sisältöön

Kuusi uutta kuntaa mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin – malli tavoittaa jo yli puolet Suomessa asuvista lapsista

”Ei riitä, että suurin osa lapsista voi hyvin. Hyvinvointi täytyy turvata ihan jokaiselle lapselle. Tässä työssä Lapsiystävällinen kunta -malli on kuntien tukena", sanoo Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

Uutinen
Lapsiystävällinen kunta -malli ohjaa kuntia ratkomaan suurimpia puutteitaan lapsen oikeuksien toteutumisessa. © iStockphoto/FatCamera

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin on valittu kuusi uutta kuntaa: Hamina, Imatra, Kempele, Kuopio, Salo ja Vaasa. Uudet kunnat aloittavat lapsiystävällisyytensä kehittämisen yhdessä UNICEFin kanssa vuoden 2022 alussa.

Vuonna 2022 Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana yhteensä 49 kuntaa eri puolilta Suomea. Uusien kuntien myötä malli tavoittaa jo yli puolet Suomessa asuvista lapsista.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, joka auttaa kuntia varmistamaan lapsen oikeuksien toteutumisen mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Ei riitä, että valtaosa
lapsista voi hyvin

Iso osa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Valtaosa Suomessa asuvista lapsista ja nuorista voi hyvin. Monien selvitysten mukaan osa lapsista kuitenkin voi entistä huonommin ja eriarvoisuus on syventynyt muun muassa korona-ajan seurauksena.

– Hyvinvointi on turvattava ihan jokaiselle lapselle. Siinä meillä riittää vielä tehtävää, ja juuri tässä työssä Lapsiystävällinen kunta -malli on kuntien tukena, toteaa Suomen UNICEFin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Huomio erityisesti heikoimmassa asemassa
olevien lasten hyvinvointiin

UNICEFin viime kesänä toteuttaman kyselyn mukaan nuoret kokevat, että kiusaaminen, syrjintä ja mielenterveyspalvelujen riittämättömyys heikentävät heidän hyvinvointiaan. Lisäksi nuoret kokevat, ettei heitä kuulla heitä itseään koskevassa kuntapäätöksenteossa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli ohjaa kunnan edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia ja korjaamaan suurimpia puutteitaan lapsen oikeuksien toteutumisessa.

Malli tarjoaa kunnille tukea muun muassa päätösten lapsivaikutusten arviointiin. Malli myös edellyttää kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria osana päätöksentekoa.

– Lapsiystävällinen kunta -malli muistuttaa kuntia siitä, että lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Vain lapset ja nuoret itse voivat kertoa, miten he kokevat esimerkiksi heille tarkoitetut palvelut, Sanna Koskinen toteaa.

Lapsiystävällinen kunta -malli on yksi
lapsistrategian toimeenpanon muoto

Suomeen valmistui v. 2021 alussa ensimmäinen kansallinen, lapsen oikeuksiin perustuva lapsistrategia. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on linjassa lapsistrategian kanssa.

– Lapsiystävällinen kunta -malli on yksi lapsistrategian toimeenpanon muoto kunnissa, sanoo lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Uusia kuntia mukaan
malliin vuosittain

Kaikki lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli on kunnille maksuton, ja UNICEF ottaa uusia kuntia mukaan vuosittain.

Mallissa vuonna 2022 aloittavat kunnat voivat saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen reilun kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Tunnustus on myönnetty tähän mennessä yhteensä 16 kunnalle.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin, jota toteutetaan yli 60 maassa. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Koskinen, Suomen UNICEF, [email protected]

Lapsiystävällinen kunta -mallin digipalvelu 

UNICEFin kysely nuorille 7/2021 

Julkaistu17.12.2021