Siirry sisältöön

Jo kymmenen vuotta sotaa Syyriassa - väkivalta jatkuu, yli kaksi miljoonaa lasta on koulun ulkopuolella

Lasten tilanne sotaa yhä käyvässä Syyriassa on hälyttävä. Jo yli puolet maan lapsista on jäänyt koulun ulkopuolelle. Yli 4,7 miljoonaa lasta tarvitsee humanitaarista apua. UNICEF tekee maassa pitkäjänteistä työtä lasten suojelemiseksi.

Uutinen
Sidra, yhdeksän vuotta, koulunsa edessä Aleppossa. Ennen sotaa kaupungissa oli 4225 koulua, mutta 2019 koulujen määrä oli pudonnut 1250:een. Tukijoidensa avulla UNICEF on saanut avattua kouluja ja toimitettua oppimateriaaleja lapsille. © UNICEF/UN0287056/Grove Hermansen

Syyrian lapset kärsivät pitkittyneestä humanitaarisesta kriisistä monin tavoin. Heiltä puuttuu kunnollinen ravinto, turvallinen elinympäristö ja perusterveydenhoito. Sodan runtelema koulutusjärjestelmä ei pysty tarjoamaan turvallista, kestävällä pohjalla olevaa opetusta. Syyriassa on jo 2,4 miljoonaa lasta, jotka eivät pääse kouluun, 40 prosenttia heistä on tyttöjä.

– Koulutus on lapsille ja perheille tae tulevaisuudesta, elämää ylläpitävä voima. Kun kouluun pääsystä ei ole takeita, moni perhe päättää lähteä hakemaan ihmisarvoista elämää muualta. Jokainen Syyrian lapsista on mahdollisuus, ja on järjetöntä yhteiskunnankin kannalta antaa heidän mennä hukkaan, Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo.

Lisäksi koronapandemia on lisännyt köyhyyttä pakottaen yhä useamman syyrialaislapsen jäämään pois koulusta ja tekemään töitä. Väkivallan ja köyhyyden myötä moni perhe joutuu myös jättämään kotinsa, mikä huonontaa lasten koulunkäyntimahdollisuuksia entisestään. Humanitaarisen avun tarpeessa on jo yli 4,7 miljoonaa lasta.

Opettajia koulutetaan
ja kouluja kunnostetaan

Syyrian sodan alkamisesta tulee maaliskuussa kuluneeksi kymmenen vuotta. UNICEF on tehnyt maassa pitkäjänteistä työtä lasten koulunkäynnin turvaamiseksi.

– Syyrialaiset olivat ennen kriisiä laajalti ja korkeasti koulutettuja. Perinne näkyy lapsissakin, jotka suhtautuvat oppimiseen kunnianhimoisesti, sanoo Syyrian tilapäisissä kouluissa aiemmin vieraillut Inka Hetemäki.

Vuonna 2021 UNICEF kumppaniverkostoineen kouluttaa muun muassa 44 000 opettajaa ja kasvattajaa sekä tukee 1 750 000 lapsen koulunkäyntiä. Lisäksi 400 000 lasta saa tukea oppimiseen koulun ulkopuolella, ja yli 13 000 vaurioitunutta koulua kunnostetaan jälleen käyttöön.

Tällä hetkellä yhteensä 7 miljoonaa lasta, opettajaa ja kasvattajaa on avun tarpeessa Syyriassa. UNICEF tarvitsee tänä vuonna arviolta 62 miljoonaa euroa voidakseen jatkaa työtään lasten koulunkäynnin turvaamiseksi.

Humanitaarinen työ maassa vaatii kokonaisuudessaan 273 miljoonaa euroa.


Isku kouluun lähes joka viikko

Sota Syyriassa jatkuu. Väkivalta tappaa ja vammauttaa lapsia edelleen. Vuodenvaihteen jälkeen jo 15 lasta on menettänyt henkensä ja toiset 15 on loukkaantunut.

Jopa kolmasosa Syyrian kouluista on vaurioitunut hyökkäyksissä tai otettu sotilaalliseen käyttöön. Ne lapset, jotka vielä käyvät koulua, joutuvat opiskelemaan huonokuntoisissa ja ahtaissa rakennuksissa, usein ilman vettä, sähköä, lämmitystä tai ilmastointia. Koronapandemian aikana yleistynyttä etäopiskelua on Syyrian oloissa vaikea toteuttaa.

YK on vahvistanut, että pelkästään viime vuonna koulurakennuksiin ja opetushenkilöstöön kohdistui 52 väkivaltaista iskua. Se tarkoittaa likipitäen yhtä iskua joka viikko. Yhteensä hyökkäyksiä Syyrian koululaitoksiin ja henkilöstöä kohtaan on vahvistettu lähes 700 siitä alkaen, kun vakavien lapsiin kohdistuneiden rikkomusten todentaminen aloitettiin.

Suomi toimi Al-Holissa
lasten etu edellä

Koillis-Syyriassa Al-Holin leirillä viime aikoina pahentunut väkivalta alleviivaa pikaista tarvetta kestäviin ratkaisuihin, joihin lukeutuu leirille jääneiden vierasmaalaisten lasten kotiutus tai siirto muualle. Yli kaksi kolmasosaa Al-Holin asukkaista on lapsia.

– Suomen viimeaikaiset toimet lasten ja heidän äitiensä kotiuttamiseksi ovat saaneet runsaasti kiitosta kansainväliseltä UNICEFilta. On todettu, että jälleen kerran Suomi on osoittanut toimivansa vahvasti lapsen etu edellä, Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo.

Suomi kotiutti joulukuussa 2020 leiriltä kuusi lasta ja kaksi äitiä. Tätä ennen Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta ja avusti myös omin avuin Suomeen palaavia.


Lue lisää oppimisen kriisistä Syyriassa: https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education

Lue lisää Syyrian lasten tilanteesta: https://www.unicef.org/press-releases/new-year-brings-little-hope-children-and-families-syria

Voit tukea Syyrian lapsia täällä »

 

 

Julkaistu29.1.2021