Siirry sisältöön

Alhaisen rokotekattavuuden taustalla usein myös tiedon puute – UNICEF rohkaisee ihmisiä koronarokotuksiin Tansaniassa

Alhainen rokotekattavuus kuormittaa terveydenhuoltoa Tansaniassa. UNICEF tekee Tansaniassa Suomen tuella monipuolista työtä vahvistaakseen luottamusta koronarokotuksiin.

Uutinen
Rokotuskattavuuden parantaminen edellyttää paitsi rokotteita myös pelkojen hälventämistä ja oikean tiedon levittämistä. © UNICEF/UN0623579/Wenga

Tansaniassa vasta muutama prosentti väestöstä on saanut tarvittavat koronarokotukset, eikä pandemia ole ohi. Koronapandemia on rapauttanut maan perusterveydenhuoltoa, ja myös monet lasten rutiinirokotukset ovat jääneet tauolle. 

UNICEF tekee Tansaniassa monipuolista viestintätyötä, jotta hälyttävän matala koronarokotekattavuus paranisi ja terveyspalveluiden jatkuvuus saataisiin turvattua. 

- Tärkeää kohderyhmäämme ovat naiset ja lapset. Haluamme varmistaa, että heille ratkaisevat peruspalvelut, kuten rutiinirokotukset, jatkuvat. Tavoitteenamme ovat entistä paremmat terveyspalvelut pandemian jälkeen, UNICEFin Tansanian maatoimiston terveysjohtaja Ulrika Baker kertoo.  

UNICEFin työ koronarokotekattavuuden parantamiseksi niin Tansaniassa kuin muissakin kehittyvissä maissa keskittyy nyt erityisesti siihen, miten varmistetaan onnistunut rokottaminen. Erityisen tärkeässä roolissa tässä työssä on kehittyvien maiden terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen, jotta terveysviranomaiset saavat rokotusohjelmat onnistuneesti toteutettua ja ihmiset tulevat ottamaan rokotteensa. Terveysviestintä ja ihmisten luottamuksen vahvistaminen rokotteisiin ovat olennainen osa tätä työtä ja UNICEFin osaamisen ydintä. 

Stop huhuille ja
väärälle tiedolle

Koronasta leviää Tansaniassa paljon huhuja ja väärää tietoa. Misinformaation pysäyttäminen on tärkeä osa UNICEFin koronaviestintää. UNICEFin tuottamalla videolla lääkäri kertoo muun muassa, että koronarokotus ei aiheuta hedelmättömyyttä. 

UNICEF toteuttaa koronaviestintää yhteistyössä maan terveysviranomaisten kanssa. Vaikka rokotteisiin kohdistuvia pelkoja on vähennettävä kaikkien osalta, huomion kohteena ovat etenkin naiset, joita on näkynyt koronarokotuspisteillä vähemmän kuin miehiä. Siksi UNICEFin viestintäkumppaneina on myös tansanialaisia naisjärjestöjä.

UNICEF tekee yhteistyötä myös muiden paikallisten ja kansallisten vaikuttajien, esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen johtajien kanssa. 

UNICEFIn viestintäkampanjassa muun muassa tansanialaiset julkkikset kehottavat käyttämään kasvomaskia. Kuva: © UNICEF/UN0536382/Studio 19

Suomen ulkoministeriö tukee UNICEFin työtä rokotuskattavuuden parantamiseksi Tansaniassa. Maa on Suomen pitkäaikaisimpia kumppaneita kehitysyhteistyössä. 

Koronatyö tukee erityisesti 
äitejä ja lapsia

Rutiinirokotuksiinkin osallistuminen on Ulrika Bakerin mukaan koronapandemian aikana alkanut laskea. Suomen tuella UNICEF voi parantaa sekä koronarokote- että yleistä rokotetietoisuutta ja vahvistaa ihmisten luottamusta siihen, että omalla käyttäytymisellä on mahdollista vaikuttaa terveyteensä. 

Tiedotuksen ohella UNICEF tukee koronaoperaation muitakin osa-alueita. Suomen tuella etulinjan terveydenhoitoammattilaisten osaamista vahvistetaan ja varmistetaan, että sekä alueellisissa että kunnallisissa sairaaloissa on tarpeeksi happirikastimia koronapotilaiden hoitoon.  

Tämäkin työ koituu pitkällä tähtäimellä naisten ja lasten hyväksi.  

- Kun lisähappea on paremmin saatavilla, siitä hyötyvät myös keuhkokuumeeseen sairastuneet lapset sekä äidit, joilla on verenvuodon kaltaisia synnytyskomplikaatioita. Näin vähennetään kuolleisuutta, Ulrika Baker huomauttaa. 

Naisten tavoittaminen on tärkeää siksikin, että koronatartunta on raskaana olevalle naiselle aina riski. Toisaalta naiset ovat usein avainasemassa lasten ja koko perheen terveyttä koskevassa käyttäytymisessä ja päätöksenteossa. 

Koronapandemia on tunnetusti myös lapsen oikeuksien kriisi. Suomi on tukenut myös UNICEFin työtä lastensuojelupalveluiden vahvistamiseksi koronapandemian aikana Tansaniassa. 

Onnistunut rokotusohjelma  
parantaa naisten asemaa 

Vaikka Tansanian viranomaiset aina presidentti Suluhu Hassania myöten kannustavatkin kansalaisia pesemään käsiään, käyttämään maskeja ja välttämään väkijoukkoja, maa on koronatoimissaan yhä jäljessä muihin Afrikan maihin nähden. Tansania liittyi COVAX-rokoteyhteistyöhön vasta kesäkuussa 2021.  

Rokotukset käynnistyivät heinäkuussa 2021, kun ensimmäiset COVAX-rokoteyhteistyön kautta toimitetut miljoona koronarokotetta saapuivat Dar es Salaamiin. Sen jälkeen rokotetoimituksia on jatkettu ja maahan on saapunut yhteensä jo yli 5 miljoonaa rokotetta. Helmikuussa 2022 Tansaniassa oli rokotettu reilut 4 prosenttia väestöstä.  

Onnistunut rokotusohjelma parantaa naisten mahdollisuuksia työntekoon, pitää yllä terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä sekä parantaa talouskasvua ja kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan.

Suomi tulee UNICEFin koronatyötä Tansaniassa 3,5 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2022.

Artikkeli on päivitetty 20.4.2022.

Julkaistu30.11.2021