Siirry sisältöön

UNICEFin ja WHO:n raportti: Kaksi viidestä koulusta maailmassa on vailla käsienpesumahdollisuutta

”Koulujen merkitys lasten ja yhteiskuntien tulevaisuuden kannalta on merkittävä. Turvalliset kouluolot on nyt taattava jokaiselle koululaiselle kaikkialla.”

Uutinen
6-vuotias Paya Patel käyttää jalkapedaalilla toimivaa käsidesin annostelijaa Intian Gujaratissa. © UNICEF/UNI338883/Panjwani

YK:n lastenjärjestö UNICEFin ja Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti paljastaa, että maailman kouluista 43 prosenttia oli vailla kunnollista käsienpesumahdollisuutta vuonna 2019. Käsienpesu on perusedellytys koronan leviämisen ehkäisylle.

Tällä hetkellä suuri osa maailman kouluista on suljettu koronapandemian vuoksi.

- Koulujen merkitys lasten ja yhteiskuntien tulevaisuuden kannalta on merkittävä. Turvalliset kouluolot, hyvä käsihygienia, puhdas juomavesi ja turvallinen sanitaatio, on nyt taattava jokaiselle koululaiselle kaikkialla, toteaa Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Heikoin tilanne Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa

Raportin mukaan 818 miljoonaa lasta ei pysty pesemään käsiä vedellä ja saippualla koulussa. Yli kolmannes näistä lapsista elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Vähiten kehittyneissä maissa seitsemässä koulussa kymmenestä ei ole mahdollisuutta käsienpesuun ja puolet kouluista on vailla vessoja ja puhdasta vettä.

Raportti painottaa, että hallitusten tulee huomioida koulujen pitkittyneen sulkemisen kielteiset vaikutukset lasten turvallisuuteen, hyvinvointiin ja oppimiseen.

Raportissa todetaan myös, että:

  •  Joka kolmannessa maailman kouluista puhdasta juomavettä on saatavilla vain rajoitetusti tai ei lainkaan.
  • 698 miljoonalla koululaisella ei ole kunnollisia vessoja käytössään.

UNICEF ja WHO monitoroivat puhtaaseen veteen, hygieniaan ja sanitaation liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä kotitalouksissa, kouluissa ja terveydenhoidon piirissä. Kouluja koskeva raportti julkaistaan joka toinen vuosi.

YK-järjestöt UNESCO, UNICEF ja WFP sekä Maailmanpankki ovat julkaisseet kansallisille hallituksille ja viranomaisille tarkoitetun ohjeistuksen koulujen uudelleenavaamista varten. Siihen sisältyy ohjeita muun muassa henkilökohtaisista suojaimista, desinfioimisesta, turvallisista vessoista ja käsienpesusta.

Lisätietoja

Lue lisää raportista (englanniksi) »

Julkaistu14.8.2020