Siirry sisältöön

UNICEF ja Pelastakaa Lapset: Koronapandemia on lisännyt köyhien lasten määrää 150 miljoonalla

Yhä useampi lapsi ei pääse kouluun tai terveydenhuollon piiriin ja kärsii puhtaan veden ja sanitaation puutteesta. Tässä moniulotteisessa köyhyydessä elävien lasten määrä on kasvanut 15 prosenttia koronakriisin alkamisen jälkeen, todetaan UNICEFin ja Pelastakaa Lasten analyysissa.

Uutinen
Psykologi Jelenva Davidova (vasemmalla) tapaamassa lapsiperhettä Itä-Ukrainan Bilokurakynossa. Köyhien määrän odotetaan nousevan Ukrainassa merkittävästi vuonna 2020 etenkin lapsiperheiden osalta. Koronaviruksen vaikutukset osuvat pahasti erityisesti niihin lapsiin, jotka asuvat Itä-Ukrainan konfliktialueella.

Koronapandemian myötä moniulotteisessa köyhyydessä elävien lasten määrä on noussut jo 1,2 miljardiin. UNICEFin ja Pelastakaa Lasten analyysin mukaan köyhyydestä kärsivien lasten määrä on matalan ja keskitulotason maissa lisääntynyt 15 prosenttia, eli 150 miljoonalla siitä, kun koronavirus alkoi levitä maailmalla aiemmin tänä vuonna. Järjestöt varoittavat, että tilanne voi vielä pahentua entisestään.

Lapsiköyhyyttä ei mitata
vain rahalla

Moniulotteisen köyhyyden käsitteellä köyhyyttä tarkastellaan monisyisemmin kuin vain tulotason kautta. Analyysissa on hyödynnetty tilastotietoja yli 70 maasta koulutukseen, terveydenhuoltoon, asuinoloihin ja ravitsemukseen sekä sanitaation ja veden saatavuuteen liittyen.

Korona ja yhteiskuntien sulkeutuminen ovat ajaneet miljoonia lapsia syvemmälle köyhyyteen. Perheet, jotka olivat pääsemässä irti köyhyydestä ovat vajonneet sinne uudestaan, ja osa köyhistä perheistä ovat suuremmassa ahdingossa kuin koskaan ennen.

– Lapsiköyhyyttä ei voi mitata vain rahalla, sillä köyhyys tarkoittaa lapselle paljon enemmän, toteaa UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

– Terveyden, koulutuksen, ravinnon, puhtaan veden ja kelvollisen asumisen puute muokkaa koko lapsen tulevaisuuden, ja heikentää samalla paitsi lapsen, koko yhteiskunnan kestävyyttä. Traagista on se, että olemme lapsiköyhyyden syvenemisen osalta vasta alussa. Mutta nyt siihen ehditään vielä myös puuttua.

Lapsiköyhyyttä voi tehokkaasti vähentää eri toimilla, jotka tukevat perheitä monipuolisesti. Vahvistamalla sosiaaliturvaa, investoimalla keskeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä aktiivisesti hyödyntämällä eri talous- ja työmarkkinapolitiikan keinoja, voidaan estää köyhyyden lisääntyminen.

Kokonainen
sukupolvi vaarassa

– Koronapandemian synnyttämä koulutusta koskeva kriisi on ennennäkemätön. Lisääntyvän lapsiköyhyyden myötä tilanne voi kuitenkin vielä pahentua, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Sen lisäksi, että koulunkäynnin keskeyttäminen vaarantaa lasten tulevaisuuden, kasvavat myös lasten riskit joutua lapsityöhön tai naimisiin alaikäisenä. Emme saa sallia, että kokonainen sukupolvi joutuu pandemian uhriksi, toteaa Haaranen.

UNICEF ja Pelastakaa Lapset painottavat nyt sitä, että heikommassa asemassa olevien lasten on nyt oltava keskiössä. Heidän osaltaan sosiaaliturvaa on vahvistettava nopeasti, turvaverkot varmistettava ja tulonsiirtoja ja lapsilisiä tarkistettava. Myös etäopiskelumahdollisuuksia on kehitettävä, kouluruokailua tuettava ja terveyspalvelut varmistettava. Kaikki nämä investoinnit pehmentävät tulevia iskuja, joita koronan aiheuttama lama ja muut vaikutukset tuovat tullessaan.

*** 

UNICEF ja Pelastakaa lapset arvioivat lasten moniulotteista köyhyyttä ennen koronapandemian alkua ja tänään. Analyysin tulokset ovat täällä.

Lisätietoja

Laura Seppälä
viestintäpäällikkö, UNICEF
050 33 11886, [email protected] /

Max Holm
tiedottaja, Pelastakaa Lapset ry
050 433 1438, [email protected]

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Työskentelemme yli 190 maassa. Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja puolustamme etenkin heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Lisätietoa: www.unicef.fi

Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaistu17.9.2020