Siirry sisältöön

Suomalaisten asianajajien tuella oikeudenmukaisempaa kohtelua Ruandan lapsille – Justice for Children tukee rikosten uhreja ja lapsina rikoksiin syyllistyneitä

Suomalaiset asianajotoimistot Hannes Snellman ja Roschier tukevat UNICEFin työtä Ruandassa lasten oikeudenmukaisemman kohtelun varmistamiseksi. Justice for Children -hankkeessa tuetaan niin rikosten uhreja kuin lapsina rikoksiin syyllistyneitäkin. Samalla parannetaan vankiloissa olevien äitien lasten tilannetta.

Uutinen
Geretilda Basesake on yksi Ruandan vapaaehtoisista, jotka auttavat kaltoinkohdeltuja lapsia. Kun hän kuuli, että 12-vuotiasta tyttöä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi, hän huolehti, että tyttö ja hänen perheensä saivat sekä terveydellistä että juridista tukea. Tekijä saatiin kiinni ja Gertilda jatkaa tytön tukemista ja on auttanut häntä kouluunpalaamisessa. ©UNICEF/UNI231917/Rudakubana

– Liian usein lasten oikeudet eivät toteudu niiden lasten osalta, jotka ovat rikoksen uhreja tai todistajia, syyllistyneitä rikokseen, epäiltyinä rikoksesta tai ovat äitiensä kanssa vankilassa, kertoo Suomen UNICEFin kansainvälisen ohjelmatyön asiantuntija Anna Pörsti.

Alle 3-vuotiaita entistä enemmän
vankiloissa äitiensä kanssa

Ruandassa alaikäisiä ja nuoria naisia alle 3-vuotiaiden lastensa kanssa on yhä enemmän vankiloissa. Yhä useampi nuori äiti on tuomittu mm. kannabiksen salakuljetuksesta naapurimaihin. Rangaistukset voivat olla kovia - vähintään 20 vuotta vankeutta.

– Nämä naiset tulevat hyvin köyhistä oloista, ja heitä värvätään kuljettamaan kannabis jonkun muun toimesta. Nuoria naisia hyväksikäytetään paljon, Pörsti sanoo.

”Halvempaa varmistaa lapselle hyvä alku elämään
kuin yrittää korjata vaurioita myöhemmin”

Ruandassa muutokselle on kuitenkin nyt erinomainen mahdollisuus. Maan lainsäädäntöä ja lastensuojelupolitiikkaa on vahvistettu lasten suojelun parantamiseksi oikeusjärjestelmässä, ja maan johdossa on vahva tahto parantaa lasten asemaa yhteiskunnassa. Haasteita on kuitenkin vielä runsaasti.

Seuraavaksi täytyy varmistaa lakien ja politiikkaohjelmien riittävä täytäntöönpanoon ja seuranta. Lisäksi täytyy kouluttaa lastensuojelun asiantuntijoita ja oikeusviranomaisia, jotta he osaavat paremmin ottaa huomioon lasten oikeudet ja edut työssään.

 ”Turvallinen lapsuus on paitsi lapsen kehittymisen edellytys, myös taloudellisesti kannattava investointi. On huomattavasti edullisempaa varmistaa lapselle hyvä ja turvallinen alku elämään, kuin yrittää korjata vaurioita myöhemmin elämässä, Pörsti jatkaa.

Lasten etu huomioon sosiaalihuollon
ja oikeusjärjestelmän toimissa 

Justice for Children -hankkeessa UNICEF keskittyy kouluttamaan lastensuojelun ammattilaisia ja oikeusviranomaisia toimimaan työssään lasten edun mukaisesti. Tavoitteena on, että lasten etu huomioidaan kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon ja oikeusjärjestelmän toimissa koko maassa.

Yksi pidemmän tähtäimen tavoitteista on se, että vankiloissa on tulevaisuudessa vähemmän lapsia ja äitejä alle 3-vuotiaiden lastensa kanssa. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 5 (sukupuolten välinen tasa-arvo), 16 (rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus).

”Lasten asemaan vaikuttaminen tuo pitkäaikaisia
positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan”

Hannes Snellman ja Roschier halusivat tukea UNICEFin hanketta.

– Olemme jo pitkään saaneet tehdä yhteistyötä Suomen UNICEFin kanssa. Kun saimme yhteydenoton Justice for Children -hankkeeseen liittyen, meidän oli hankkeen fokus huomioiden helppoa tehdä päätös lähteä mukaan tähän tärkeään projektiin. Olemme vakuuttuneita siitä, että lasten aseman edesauttaminen lainsäädännön ja sen muutosten seurannan kautta tuovat huomattavia positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Uskomme, että Justice for Children -hankkeen ansiosta lukuisten lasten asema kohenee ja mahdollisuudet saavuttaa tasapainoinen elämä paranevat merkittävästi. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja jaamme myös tässä suhteessa UNICEFin kanssa yhteisen päämäärän rauhanomaisten yhteiskuntien edistämisen ja vastuullisten instituutioiden rakentamisen osalta, sanoo osakas Markus Bremer Hannes Snellmanilta.

– Olemme täysin samaa mieltä Hannes Snellmanin kanssa Justice for Children -hankkeen tärkeydestä ja sen tarjoamasta mahdollisuudesta vaikuttaa positiivisesti lasten asemaan ja sitä kautta yhteiskunnan perustaan. Lapset ja nuoret ovat yksi keskeisimmistä kohderyhmistä Roschierin yhteiskuntavastuutoimissa ja olemme iloisia saadessamme olla mukana tässä hankkeessa ja tehdä yhteistyötä UNICEFIN kanssa paremman tulevaisuuden eteen. On myös erityinen kunnia saada tukea Justice for Children -hanketta yhdessä arvostamamme saman alan toimijan kanssa ja toivomme, että myös muut asianajotoimistot hyödyntävät osaamistaan ja voimavarojaan tämän tärkeän hankkeen edistämisessä, sanoo Roschierin osakas Ami Paanajärvi.

Afrikan mantereella lapsia vuosisadan lopussa jo miljardi
– valtavat investoinnit välttämättömiä

Afrikassa on tapahtumassa valtava demografinen muutos, kun väestö kasvaa tämänhetkisestä noin miljardista 1,7 miljardiin tämän vuosikymmenen aikana. Vuosikymmenen lopussa afrikkalaisia lapsia on maailmassa noin 750 miljoonaa ja vuosisadan lopussa jo miljardi – puolet kaikista maailman lapsista. Missään muualla lapset eivät ole keskeisemmässä asemassa maanosan tulevaisuudelle kuin Afrikassa.

Riittävät investoinnit lasten terveyteen, hyvinvointiin, koulutukseen ja suojeluun voivat nostaa mil­joonia köyhyydestä ja luoda kestävät olosuhteet vakaudelle ja vauraudelle Afrikassa. Afrikan mantereen positiivisesta kehityksestä hyötyy koko maailma.

Lisätietoa Ruandan Justice for Children –ohjelmasta:


Nina Vähäpassi, puh. 050 505 6467, [email protected]

Julkaistu15.12.2020