Siirry sisältöön

Onneksi olkoon, sijoittaja - sinä voit olla lapsen oikeuksien avainvaikuttaja!

Kuvittele sidosryhmä, joka kattaisi kolmanneksen maailman väestöstä, ja olisi yrityksille merkittävä monilla eri tavoilla: asiakkaina, työntekijöiden perheenjäseninä, paikallisten yhteisöjen sekä yhteiskunnan merkittävinä jäseninä. Nämä ihmiset johtaisivat maailmaa tulevaisuudessa.

Näkökulma
Lapset juoksevat ulkona.

Voisi luulla, että yritykset ja sijoittajat pitäisivät tätä sidosryhmää ensiarvoisen tärkeänä. He tekisivät hartiavoimin töitä ymmärtääkseen tätä sidosryhmää ja vastatakseen heidän tarpeisiinsa.

Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole, sillä kyseessä ovat lapset. Lapsen oikeudet huomioidaan edelleen liian heikosti liiketoiminnassa, vaikka se hyödyttäisi kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Sijoittajat ovat kuitenkin avainasemassa saamaan aikaan muutoksen.

LAPSITYÖVOIMAA LAAJEMPAA

Lapsen oikeuksien ja liiketoiminnan yhteydessä viitataan usein lapsityövoiman poistamiseen. Tämä osa-alue on tärkeä, mutta liiketoiminnalla on laajempiakin vaikutuksia lapsen oikeuksiin. Oman toiminnan lisäksi jokaisen yrityksen täytyy varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen globaaleissa arvoketjuissa.

Elintarvikealan yritysten täytyy lisäksi huomioida lapset esimerkiksi tuotteiden terveellisyydessä ja markkinoinnissa. ICT-alan yritysten pitää huomioida lapset käyttäjinä aina tuotteiden ja palveluiden suunnitteluvaiheesta yksityisyydensuojaan ja ikärajojen valvontaan. Perheystävällisen työpaikan periaatteita voi vaalia jokainen yritys.

Pidemmällä globaaleissa tuotantoketjuissa, vaikkapa naisvaltaisessa tekstiili- ja vaateteollisuudessa, esiin nousevat työntekijöiden työolot, jotka vaikuttavat suoraan lasten hyvinvointiin. Riittääkö palkka perheiden perustarpeisiin? Onko luotettavaa päivähoitoa tai terveyspalveluita saatavilla?

UUSI TYÖKALUPAKKI SIJOITTAJILLE

Lapsen oikeuksien sivuuttamisella voi olla merkittäviä kielteisiä seuraamuksia yrityksille esimerkiksi mainevahinkoina, oikeuskanteina tai taloudellisina menetyksinä. Kyse ei kuitenkaan ole vain riskien välttämisestä, sillä lasten tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen voi hyvinkin tuottaa tuloksia innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden sekä laajemman yhteiskunnallisen arvon muodossa. Miltä kuulostaisi avata uusia markkinoita lasten koulutuksen ja voimaannuttamisen kautta?

Sijoittajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia muutosvoimana, mutta mistä pitäisi aloittaa? Sustainalyticsin ja UNICEFin kirjoittamassa oppaassa (Investor Guidance on Integrating Children’s Rights into Investment Decision Making) pureudutaan keskeisiin kysymyksiin lapsen oikeuksien huomioimisessa sijoitustoiminnassa. Tavoitteena on tarjota sijoittajille käytännön työkalupakki, joka lisää tietoisuutta lapsen oikeuksien merkityksestä sekä auttaa kehittämään vastuullista sijoittamista ja aktiivista omistajuutta koskevia strategioita. Opas kuvaa keskeisimmät lapsiin liittyvät riskit ja vaikutukset eri toimialoilla, sekä ehdottaa sijoittajille käytännön toimia, joilla kehittää yritysten toimintamalleja ja sitä kautta kasvattaa tuottoa. Lisäksi opas esittää joukon indikaattoreita, joita voidaan käyttää keskustelunavauksina ja mittareina yritysten sitouttamisessa.

PITKÄAIKAISET VAIKUTUKSET

Tämä on investointi, jolla on pitkäkestoiset seuraukset. Lapsen oikeuksien huomioiminen mitä todennäköisimmin tarkoittaa vastuullisempaa liiketoimintaa nyt, mutta samalla se rakentaa turvallista polkua tämän päivän lapsille tulevaisuuden asiakkaiksi, työntekijöiksi ja planeettamme seuraavan luvun kirjoittajiksi.

Kuva: Deepika Jakaka leikkii ystäviensä kanssa koulunsa vihreällä pihalla Odishassa Intiassa. Luonnonkaunis ympäristö tukee lapsia oppimisessa ja vähentää stressiä.
© UNICEF/UN0267942/Akhbar Latif

Julkaistu9.9.2020