Siirry sisältöön

Korona iskee koulutukseen: Kolmasosa maailman koululaisista jää vaille etäopetusta

Kolmasosalla maailman koululaisista ei ole ollut mitään etäopiskelumahdollisuuksia koulujen sulkeuduttua, todetaan UNICEFin tänään julkistetussa The Remote Learning Reachability -raportissa. UNICEF vaatii kiireellisiä investointeja, jotta jokainen lapsi pääsisi etäopiskelun pariin ja koulut voitaisiin avata pandemiatilanteessa turvallisella tavalla.Oppimisen keskeytyminen kuukausiksi vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan vuosikymmenten ajan

Uutinen
Walid Al-Daghim tallentaa arabian kielen oppitunnin matkapuhelimeen lähettääkseen sen myöhemmin opiskelijoilleen WhatsApp-ryhmän kautta. Walid Al-Daghim työskentelee vapaaehtoisena opettajana Idlibin maaseudulla sijaitsevassa pakolaisleirissä Syyriassa. ©UNICEF/UNI322665/Suleiman

– Kolmasosalla maailman koululaisista pysähtyi koulunkäynti kokonaan, kun koulut sulkivat ovensa. Noin 463 miljoonalla lapsella ei ollut mitään etäopiskelumahdollisuuksia. Oppimisen keskeytyminen kuukausiksi vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan vuosikymmenien ajan, sanoo UNICEFin pääsihteeri Henrietta Fore.

Pahimmillaan koulujen sulkeminen vaikutti jopa 1,5 miljardiin koululaiseen.

Nuorimmat ja köyhimpien perheiden lapset
kärsivät etäopetuksen puutteesta pahiten

UNICEFin The Remote Learning Reachability -raportti* paljastaa syvän eriarvoisuuden etäopetuksen piiriin pääsemisessä.

Nuorimmat lapset kärsivät pahiten etäopetuksen puutteesta maailmanlaajuisesti.Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsista jopa puolella ei ole ollut pääsyä etäopetukseen. Vaikein tilanne oli köyhimpien ja maaseudulla asuvien perheiden lapsilla. Jopa kolmasosa maaseudun lapsista jäi ilman etäopetusta.

Opetusta vaille jääneet olivat maidensa köyhimpien perheiden lapsia. Kotimaidensa köyhimmissä perheissä on 72 % ilman etäopetusta jääneistä lapsista. Keskituloisissa maissa jopa 86 % etäopetusta ilman jääneistä lapsista oli näiden maiden köyhimpien perheiden lapsia.

  • Noin 70 prosenttia esikouluikäisistä - 120 miljoonaa lasta – ei ole etäopiskelun piirissä. Tämä johtuu pääasiassa pienten lasten verkko-opiskeluun liittyvistä haasteista ja rajoituksista, etäopiskeluohjelmien puuttumisesta niin kouluissa kuin kodeissa.

  • Parhaiten etäoppimista pystyivät hyödyntämään ylemmän keskiasteen koululaiset. Silti noin 18 prosentilta eli 48 miljoonalta koululaiselta puuttuivat tekniset mahdollisuudet etäopiskeluun.

Pelkkä etäyhteys ei riitä,
varoittaa UNICEF

UNICEF varoittaa, että tilanne on todennäköisesti vielä paljon pahempi kuin raportissa kerrotaan. Vaikka lapsilla olisi tarvittava tekniikka kotonaan, he eivät ehkä pysty oppimaan etäyhteyden kautta lukuisista eri syistä. Koulunkäynnin edelle voivat mennä esimerkiksi kotityöt tai perheen elättämiseen osallistuminen töitä tekemällä.

Hallitusten pitää asettaa koulujen turvallinen uudelleen avaaminen etusijalle, kun koronarajotuksia lievennetään, kehottaa UNICEF. Jos uudelleen avaaminen ei ole mahdollista, UNICEF kehottaa hallituksia korvaamaan menetetyn opetusajan sitten, kun koulut saadaan jälleen avattua.

Koulutusjärjestelmiä on myös rakennettava kestämään tulevia kriisejä.

Huomioita: 

*Raportissa käytetään maailmanlaajuisesti edustavaa analyysia etäoppimiseen tarvittavan tekniikan ja työkalujen saatavuudesta esiopetuksessa, ala-asteen, keskiasteen ja toisen asteen oppilailla. Tietoja on saatu 100 maasta. Tiedot sisältävät mahdollisuuden käyttää televisiota, radiota tai Internetiä sekä näiden välineiden kautta toimitettujen opetussuunnitelmien saatavuuden koulujen sulkemisen aikana. Painettujen materiaalien käyttöä ei ole huomioitu, koska niiden käytöstä ei saada luotettavia lukuja.

Analyysissa hyödynnetään tuloksia, jotka on saatu UNICEFin, UNESCOn ja Maailmanpankin yhteisestä tutkimuksesta ”National Education Responses to COVID-10 School Closures”. 

Analyysissä ei huomioida kokonaan koulunkäynnin ulkopuolella olevia lapsia.  

Lisätietoja: 

Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, [email protected]  

 

 

 

 

Julkaistu27.8.2020