Siirry sisältöön

Joka kolmannella maailman lapsella on lyijymyrkytys, kertoo UNICEFin tuore raportti

Maailmanlaajuisesti jopa 800 miljoonalla, eli joka kolmannella lapsella, on veressään lyijyä 5 mikrogrammaa tai enemmän desilitraa kohden. UNICEFin ja Pure Earth -järjestön tuoreen raportin mukaan lyijymyrkytys vaikuttaa valtavalla mittakaavalla lapsiin.

Uutinen
Lapsi keräämässä metallia Dhakassa, Bangladeshissa. Työpäivät saattavat olla 6-8 tunnin pituisia. © UNICEF/UNI67556/Siddique

Lyijymyrkytystä esiintyy erityisesti pieni- ja keskituloisissa maissa, joissa puolet lyijyaltistumisista johtuu lyijyakkujen kierrätyksen laiminlyönnistä. Lyijy on voimakas hermomyrkky, joka häiritsee lasten aivojen kehitystä ja toimintakykyä.  

Lyijymyrkytys koskettaa maailman lapsia ennennäkemättömin määrin, toteaa UNICEFin ja Pure Earth -järjestön tuore raportti. Joka kolmannen lapsen verestä löytyy hälyttävä määrä lyijyä: yli 5 mikrogrammaa desilitraa kohden (µg/dL). 

Lyijy on vaarallisen
salakavala hermomyrkky 

Lyijymyrkytys heikentää lapsen mahdollisuuksia terveeseen elämään. Yli viiden µg/dL lyijypitoisuus on yhdistetty lasten heikentyneeseen älykkyyteen, käyttäytymisongelmiin ja oppimisvaikeuksiin. 

Alle viisivuotiaille lyijymyrkytys on erityisen vaarallinen, sillä heidän aivonsa eivät ole ehtineet kasvaa loppuun. Vanhempien lasten kohdalla lyijylle altistuminen kasvattaa munuaisvarurion sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Lyijymyrkytys on salakavala myrkytystila, sillä sen aikaiset oireet jäävät usein huomioimatta. 

Pieni- ja keskituloisten maiden lapset
ovat erityisessä vaarassa 

Lyijymyrkytys on erityisesti läsnä pieni- ja keskituloisissa maissa, joissa lasten veren lyijypitoisuus on pysynyt yhä korkeana, vaikka lyijyä sisältävän bensiinin käyttö on vaiheittain lopetettu. Lähes puolet lyijymyrkytyksen saaneista lapsista asuu Etelä-Aasiassa. 

Lasten lyijyaltistusten haittavaikutusten on arvioitu kustantavan pieni- ja keskituloisille maille lähes 850 miljardia euroa lasten eliniän aikana. 

Väärin kierrätetty lyijyakku
on merkittävin myrkytyksen lähde 

Merkittävin lyijyaltistaja lapsille ovat väärin kierrätetyt lyijyakut. Puutteelliset säädökset ja infrastruktuuri lyijyakkujen kierrätykselle sekä maailmalla kasvanut ajoneuvojen kysyntä ovat johtaneet siihen, että jopa puolia käytetyistä lyijyakuista ei kierrätetä turvallisesti.

Väärin kierrätetyt lyijyakut vaarantavat usein laittomien kierrätyskeskusten työntekijät sekä heidän yhteisönsä. Akuista talteen otettu lyijy sulatetaan avotulella, jolloin ilmaan vapautuu myrkyllisiä höyryjä. Useimmiten työntekijät ja heidän yhteisönsä eivät kuitenkaan ole tietoisia siitä, että lyijy on voimakas hermomyrkky. 

Lyijylle voi altistua
monesta syystä

Lapset voivat altistua lyijylle myös esimerkiksi juomalla lyijypitoisissa putkissa kulkenutta vettä, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten seuraksena, paristojen kierrätyksestä, lyijypohjaisista maaleista, säilyketölkkien lyijyjuotoksista sekä lyijystä, jota on mausteissa, kosmetiikassa ja muissa kulutustuotteissa, jopa leluissa. 

Lyijyn kanssa työskentelevät vanhemmat voivat kantaa raskasmetallia kotiin työpaikaltaan esimerkiksi vaatteissaan tai hiuksissaan. 

UNICEF esittää:
lyijymyrkytysten ehkäisy vaatii toimia

  1. Seuranta- ja raportointijärjestelmiä tulee kehittää myös veren lyijypitoisuuden testauskapasiteetin osalta. 
  2. Lasten altistumista lyijyä sisältäville tuotteille ja pääsyä riskialtteille työmaille pitää ehkäistä. 
  3. Terveydenhuollonjärjestelmiä tulee kehittää, jotta ne kykenevät huomioimaan, seuraamaan ja hoitamaan lyijylle altistuneita lapsia. Lyijymyrkytyksesta kärsivät lapset tarvitsevat myös enemmän tukea koulunkäyntiin sekä kognitiivista käyttäytymisterapiaa. 
  4. Lyijymyrkytyksestä tulee välittää tietoa vanhemmille, yhteisöjen johtajille, opettajille ja koululaisille sekä terveydenhoidon ammattilaisille. 
  5. Lyijyä sisältävien tuotteiden valmistusta ja kierrätystä tulee valvoa ja niitä koskevia säädöksiä tarkentaa. 
  6. Kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä vaaditaan lyijysaasteiden mittauksen yhtenäistämisessä, lyijysaastetutkimusten tulosten koonnissa sekä lyijyn kierrätystä koskevien vaatimusten ja käytäntöjen yhdenmukaistamisessa.

Lisätiedot ja -materiaalit

Georgina Thompson | UNICEF, New York | +1 917 238 1559 | [email protected]

Julkaistu30.7.2020