Siirry sisältöön

Viisi suomalaista perhettä sijoittaa UNICEFin hankkeeseen äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi Ruandassa

Ahlströmin, Bernerin, Fazerin, Hartwallin ja Pauligin perheet sijoittavat hankkeeseen yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Uutinen
Vastasyntynyt äitinsä sylissä terveysasemalla Kicukirossa Kigalin maakunnassa. © UNICEF/UNI110305/Noorani

Lapsi- ja äitikuolleisuus on yhä edelleen vakava ongelma Ruandassa, jossa lähes puolet asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella.

Perheet tukevat Ruandassa UNICEFin hanketta äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Terveystyöntekijöiden ammattitaito on kriittisin tekijä vastasyntyneiden ja äitien henkien pelastamisessa. Hankkeessa koulutetaan henkilökuntaa laadukkaaseen vastasyntyneiden hoitoon ja hankitaan akuutin hoidon mahdollistavia laitteita terveysasemille ja sairaaloihin. Hanke toteutetaan vuosina 2020 – 2022 kymmenessä maakunnassa.

– Perheyrityksille sosiaalinen vastuu on ollut merkittävässä roolissa vuosikymmenten ajan. Haluamme osaltamme olla mukana tukemassa kestävän kehityksen tavoitteita. Globaalissa maailmassa myös vastuu on globaali. Yksi kestävän kehityksen tavoitteista on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Haluamme osaltamme tukea näiden toteutumista, sanoo Bernerin perheen edustaja Linda Berner-Strandman.

– On ilo lähteä mukaan tähän kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, useamman perheen yhteisprojektiin. Vastuullisuusteot yhdistävät perheitämme - perheyrityksille on luontevaa pyrkiä antamaan parhaat mahdolliset eväät seuraaville sukupolville. Siksi myös tämä investointi UNICEFin työhön tuntuu oikealta, kertoo Maria Linder, Fazerin perheen edustaja.

Osaava henkilökunta pelastaa
vastasyntyneiden ja äitien henkiä

Ahlströmin, Bernerin, Fazerin, Hartwallin ja Pauligin perheiden yhteinen ”BF&HAPPY” -projekti on jatkoa HAPPY-projektille, jossa kolme perhettä tuki yhdessä UNICEFin työtä Vietnamissa.

– Olemme hyvin iloisia tästä tuesta, jolla saamme aikaan isoja, pysyviä vaikutuksia Ruandassa. Raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot ovat lisääntymisikäisten naisten johtava kuolinsyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Useimmat näistä kuolemista kyetään ehkäisemään ammattitaitoisella henkilökunnalla ja asianmukaisella hoidolla, sanoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Ruandan asukkaista lähes puolet on lapsia. Vaikka maassa on otettu huikeita edistysaskelia tuhoisan kansanmurhan jälkeisinä vuosikymmeninä, menehtyy edelleen 32 lasta tuhannesta ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Suomessa vastaava tilanne oli 1950-luvun ensimmäisinä vuosina. Suomen matalaan imeväisyyskuolleisuuteen (1,7 lasta tuhatta lasta kohden) on useita syitä, kuten äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta, rokotuskattavuus ja ravitsemuksen sekä hygienian parantuminen.*

Lisätietoja:

Nina Vähäpassi, yritysyhteistyöpäällikkö, Suomen UNICEF ry, 050 505 6467, [email protected]

*Lisätietoa Suomen imeväisyyskuolleisuuden kehityksestä:

 

 

 

 

Julkaistu11.12.2019