Siirry sisältöön
Auta maanjäristyksen uhreja Turkissa ja Syyriassa.
Lahjoita hätäapuun

Rahoitusalan ja liikkeenjohdon ammattilaiset kehittämään ratkaisuja maailman lasten hyväksi Suomen UNICEFin kanssa

Suomen UNICEF on perustanut neuvonantoryhmän auttamaan uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä maailman lasten auttamiseksi. Korkia Oy:n Senior Advisor Erik Floman, hallitusammattilainen Mammu Kaario, kestävän rahoituksen asiantuntija Peter Lindström ja Taalerin impakti-sijoituksista vastaava sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson ovat aloittaneet työnsä kehitysmaiden sanitaatio-ongelmiin pureutuvan toimintamallin parissa. Työ tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Uutinen

Suuri osa kehittyvien maiden kaupungeista ei ole viemäröity, ja erityisesti kaikkein köyhimmiltä ihmisiltä puuttuvat kunnolliset sanitaatiopalvelut. Tarvitaan hajautettuja palveluita, kuten käymäläjätteen käsittelylaitoksia ja paikallisyrittäjiä, sanitaatiojätteen tyhjennykseen ja kuljetukseen. Palvelujen hintaan voidaan vaikuttaa sillä, että palvelut ovat lähempänä käyttäjiä ja liete nähdään raaka-aineena uusiokäyttöä varten.

Suomen UNICEF on kehittänyt S5-sanitaatiokonseptin (Self-sustaining and safe sanitation service chain), jonka tarkoituksena on tarjota turvallisia ja edullisia sanitaatiopalveluita ihmisille. Tämän ekosysteemin rahoituksen järjestäminen kestävällä tavalla on UNICEFille uudenlaista toimintaa, johon järjestö toivoo tukea neuvonantajaryhmältä. Mallin ovat kehittäneet Suomen UNICEF ja Korkia Oy yhdessä.

Yritykset avainasemassa
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Neuvonantoryhmä kokoontuu 3 - 4 kertaa vuodessa. Paneelin jäsenyys on kiertävä ja paneelin jäsenet eivät ota palkkaa tai muuta korvausta tekemästään työstä. 

Olen ollut mukana kehittämässä S5-sanitaatiokonseptia ja sinä aikana nähnyt, miten tärkeällä asialla Unicef on. Haluan mielelläni henkilökohtaisesti jatkaa työtä tämän parissa” sanoo Erik Floman.

Lasten terveys ja hyvinvointi kehittyvissä maissa veti minut mukaan projektiin. Annan mielelläni osaamiseni ja kokemukseni Unicefin käyttöön tässä asiassa”, Mammu Kaario kertoo.

Unicefin organisaation huikea asiantuntemus ja maailmanlaajuinen työ luovat työlle innostavan lähtökohdan. Uskon, että kokemukseni sekä vaikuttavuussijoittamisesta että vastuullisesta sijoittamisesta tuovat lisäarvoa työhön”, Peter Lindström sanoo.

Olen iloinen voidessani auttaa Unicefia omalta osaltani”, sanoo Pekka Samuelsson.

Yritykset ovat avainasemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja lapsen oikeuksien toteutumisessa. Me Unicefissa haluamme kehittää ja kokeilla yhdessä yritysten kanssa rohkeasti uusia toimintamalleja, joilla voi olla mullistava vaikutus lasten elämään”, sanoo yritysyhteistyön johtaja, Outi Mikkonen Suomen UNICEFista.

Lisätietoja

Outi Mikkonen, yritysyhteistyön johtaja, Suomen UNICEF
P. 050 476 9999
Sähköposti: [email protected]

Julkaistu24.9.2019