Siirry sisältöön

Lempäälä, Nokia, Puumala ja Seinäjoki lähtevät kehittämään lapsiystävällisyyttään UNICEFin tuella

UNICEFin lapsiystävällinen kunta tavoittaa jo viidenneksen Suomen lapsista.

Uutinen

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli käynnistyy neljässä uudessa kunnassa: Lempäälässä ja Nokialla Pirkanmaalla, Puumalassa Etelä-Savossa ja Seinäjoella Pohjanmaalla. 

- Olemme iloisia, että kunnat haluavat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Näiltä alueilta meillä ei aiemmin ole ollut kuntia mukana, toteaa UNICEFin asiantuntija Sanna Koskinen.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana ennestään 15 kuntaa, joissa asuu yli 200 000 alle 18-vuotiasta, viidennes Suomen lapsista.

Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

”Kaikki kunnan asiat ovat lasten asioita”

Lapsiystävällisessä kunnassa lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään sekä päätöksenteossa että arjen palveluissa. Lapsia ja nuoria ei kuulla ainoastaan oppilaskuntien ja nuorisovaltuustojen kaltaisten edustuksellisten rakenteiden kautta vaan myös päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen arjessa.

- Kaikki kunnan asiat ovat lasten asioita, korostaa Sanna Koskinen.

- Kun suunnitellaan esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja, on lapset otettava suunnitteluun mukaan. Tai kun päätetään tilavuokrista, joita kunta perii harrastusseuroilta, on arvioitava maksujen vaikutukset vähävaraisten perheiden lasten harrastamiseen.

Lapsiystävällisessä kunnassa tehdään lapsivaikutusten arviointia, kun päätetään lapsia koskevista asioista. Erityisen tärkeää se on silloin, kun vaikutukset kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

Kunnat motivoituneita edistämään lapsen oikeuksia

- Lempäälässä alkusysäys tuli valtuutettujen tekemästä aloitteesta, jossa lapsiystävällisyyden kehittämistyö nähtiin mahdollisuudeksi luoda yhtenäinen rakenne ja toimintakulttuuri lasten ja nuorten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin johdonmukaiselle edistämiselle, kertoo Lempäälän hyvinvointikoordinaattori Tuula Salminen.

Myös Nokian kaupunki haki mukaan malliin kaupunginvaltuutettujen aloitteesta.

- Sen taustalla oli tavoite lisätä lasten huomioimista ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa sekä eri tahojen ymmärrystä lapsuudesta elämänvaiheena. Syksyn 2017 aikana meillä päätettiin ottaa lapsivaikutusten arviointi mukaan päätöksentekoon. Varmasti tämäkin on vaikuttanut lapsiasioihin liittyvään tietoisuuteen, mainitsee johtava rehtori Kari Lähde.

- Puumalan kunta haluaa uuden kuntastrategiansa mukaisesti edistää lapsen oikeuksia, kuulla lapsia ja nuoria ja ottaa heidät mukaan asioiden valmisteluun, arvioida lapsivaikutuksia aina ennen päätöksentekoa kunnan kaikilla hallinnonaloilla sekä osoittaa, että lapsiperheiden on hyvä ja turvallinen asua Puumalassa, kertoo palvelujohtaja Anne Julin.

Seinäjoki on kasvava kaupunki, jossa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä on huomattavasti keskimääräistä suomalaista kaupunkia enemmän.

- Valtuuston keväällä hyväksymässä uudessa strategiassa keskeisiksi teemoiksi nousivatkin lasten ja nuorten osallisuuden, oppimis- ja harrastusmahdollisuuksien sekä yleisesti hyvinvoinnin lisääminen. Haluamme olla mukana kehittämässä sekä saamassa ja antamassa vinkkejä, miten lasten asemaa ja elämisen laatua parannetaan entisestään, toteaa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Heikki Vierula

Malliin lähteneet kunnat voivat saada UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Tunnustus on myönnetty tähän mennessä 13 kunnalle.

Lisätietoja

Lapsiystävällinen kunta -mallin esittely

Kysymyksiä ja vastauksia lapsiystävällisestä kunnasta

 

Julkaistu19.9.2018