Siirry sisältöön

”Emme halua olla perässähiihtäjiä yritysvastuukysymyksissä”

UNICEF kannustaa Suomea edistämään YK:n uutta ihmisoikeussopimusta. Uusi sopimus velvoittaisi valtioiden lisäksi yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Uutinen
12-vuotias lapsityöläinen Nawab Hali työntää nahanriekaleilla täytettyä kärryä Dhakan alueella Bangladeshissa. Nawab valmistaa nahasta rakennusliimaa, mikä altistaa hänet monille vaarallisille kemikaaleille. © UNICEF/UNI118476/Noorani

YK:ssa käydään neuvotteluja uudesta ihmisoikeussopimuksesta, joka velvoittaisi yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla, missä ne toimivat.

- Kannustamme Suomen valtiota viemään sopimusneuvotteluja kunnianhimoisesti eteenpäin, jotta sopimus saavutettaisiin, toteaa Suomen UNICEFin yritysvastuuasiantuntija Irene Leino

Nykyiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset koskevat vain valtioita. Yritysten kasvaneesta roolista huolimatta vielä ei ole olemassa kansainvälistä sopimusta, joka vaatisi yrityksiltä ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Yritykset vaikuttavat lasten elämään

Yritysten toiminnalla on mittavia vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumiseen.

–Maailmanlaajuiset tuotantoketjut vaikuttavat UNICEFin arvioiden mukaan noin miljardin lapsen elämään joko suoraan tai epäsuorasti, Leino sanoo.

Yritykset vaikuttavat muun muassa siihen, tekevätkö lapset töitä. Maailmassa on edelleen 152 miljoonaa lapsityöläistä, jotka tekevät töitä terveydelleen tai kehitykselleen haitallisissa olosuhteissa.

Myös vanhempien työolot ja palkkaus vaikuttavat lasten elämään. Lapsen pääsy kouluun ja lääkäriin riippuu usein perheen tulotasosta. Vanhempien pitkät työpäivät taas vaikuttavat siihen, miten he pystyvät huolehtimaan lapsistaan.

Vapaaehtoisesta vastuullisuudesta sitovaan vastuuseen

Suomessa yritykset voivat tällä hetkellä itse päättää kunnioittavatko ne ihmisoikeuksia toimiessaan ulkomailla.

– Näin ei voi jatkua, vaan yrityksillä tulee olla sitova vastuu ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien kunnioittamisesta, Leino toteaa.

Kansallinen laki kirittäisi YK:n sopimuksen syntymistä

Neuvottelut uudesta ihmisoikeussopimuksesta ovat olleet vaikeita. Prosessi tarvitsee vetoapua myös neuvottelujen ulkopuolella.

Ranska on jo säätänyt uutta ihmisoikeussopimusta jossain määrin vastaavan kansallisen lain, ja useissa muissa Euroopan maissa vastaavaa lainsäädäntöä kehitetään parhaillaan.

- Kannustamme Suomea tekemään samoin. Emme halua olla perässähiihtäjiä yritysvastuukysymyksissä. Kansallisen lain säätämällä voimme auttaa YK:ta sopimaan asiasta kansainvälisellä tasolla.

Tutustu lausuntoomme uudesta ihmisoikeussopimuksesta

Julkaistu20.9.2018