Siirry sisältöön

UNICEF kehittää maakuntien lapsiystävällisyyttä

Kuusi maakuntaa alkaa yhdessä UNICEFin kanssa kehittää toimintaansa lapsen oikeuksiin perustuvaksi.

Uutinen
©UNICEF/Suomi 2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kymmenen kuukautta kestävässä Lapsiystävällinen maakunta -pilottihankkeessa UNICEF kouluttaa ja tukee tulevia maakuntia esimerkiksi päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisessa. 

Mukana pilotissa ovat Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

- Kuuden tulevan maakunnan hallinnossa on tartuttu tilaisuuteen tehdä omasta alueesta ja palveluista lapsille, nuorille ja perheille hyvä. Olen siitä iloinen. Kyse ei siis ole pelkästään sote-ratkaisuista, vaan lapsi- ja perhelähtöisyyden nostamisesta koko maakunnan strategiseksi linjaukseksi. Se vaatii myös tulevien maakuntavaltuutettujen sitoutumista, muistuttaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Nyt alkavan kehitystyön tavoitteena on luoda lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus, joka voidaan ottaa käyttöön kaikissa maakunnissa.

Pilottihanke on osa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), jonka yhtenä tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia ottamaan päätöksenteon pohjaksi lasten oikeudet.  LAPE-ohjelmaa  johtavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL).

Pilottihankkeen taustalla on Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli, jota on toteutettu jo vuodesta 2012. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.

- Yksi työmme painopisteistä on julkishallinnon lapsiystävällisyyden vahvistaminen, ja tätä työtä teemme yhteistyössä viranomaisten ja päättäjien kanssa. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme nyt edistämään lapsen oikeuksien toteutumista myös maakuntatasolla, toteaa Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

UNICEF toivoo, että uudet maakunnat ottavat alusta asti lapsen oikeuksia edistävät toimintatavat omakseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan ja lapsiin kohdistuvien menojen seurantaan on kehitetty välineitä. Näin voidaan varmistaa, että lapsiin kohdistetut resurssit käytetään mahdollisimman vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti.

 

Julkaistu20.9.2017