Siirry sisältöön

Lähes 600 miljoonaa lasta kärsii äärimmäisen niukoista vesivaroista vuonna 2040

UNICEFin raportti maailman vesipäivänä: köyhimmät lapset kärsivät eniten, kun ilmastonmuutos pahentaa jo meneillään olevaa vesikriisiä.

Uutinen
9-vuotias etiopialainen Sulem Hire kantaa kanisterissa vettä porakaivolta, joka sijaitsee neljän kilometrin päässä hänen kotoaan. Sulemin kotiseutu kärsii pahasta kuivuudesta. © UNICEF/UN052531/Ayene

Yksi neljästä maailman lapsesta eli 600 miljoonaa lasta elää vuoteen 2040 mennessä alueilla, joilla vesivarat ovat äärimmäisen niukat. Näin kertoo UNICEFin raportti Thirsting for a Future: Water and children in a changing climate. Raportti julkistettiin 22.3. maailman vesipäivänä.

Raportti tarkastelee heikkenevien vesivarojen vaikutusta maailman lasten elämään sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta puhtaan veden saatavuuteen.

– Vesi on elämän ehto. Ilman sitä mikään ei kasva. Silti ympäri maailmaa miljoonilla lapsilla ei ole puhdasta vettä käytössään, mikä vaarantaa heidän elämänsä, terveytensä ja tulevaisuutensa. Kriisi pahenee, ellemme toimi yhdessä nyt, sanoo UNICEFin pääjohtaja Anthony Lake.

Vesi vähissä jo 36 maassa

Raportin mukaan 36 maassa kärsitään tällä hetkellä vesivarojen vakavasta ylikuormituksesta.

Vesivarojen niukkuus johtuu väkiluvun kasvusta ja siitä, että veden kulutus lisääntyy kaupungistumisen ja teollistumisen myötä. Myös konfliktit vaarantavat puhtaan veden saatavuuden.

Samaan aikaan ilmastonmuutos pahentaa tilannetta entisestään. Lämpötilan nousu, meren pinnan kohoaminen, kuivuudet ja tulvat sekä jään sulaminen vaikuttavat kaikki haitallisesti vesivarantoihin.

Lasten terveys ja koulunkäynti vaarassa

Puhtaan veden puute pakottaa lapset käyttämään likaista vettä, mikä lisää ripulitautien, kuten koleran, leviämisen riskiä. Kuivuudesta kärsivillä alueilla lapset eivät pääse kouluun, koska joutuvat käyttämään päivittäin useita tunteja veden hakuun. Tytöt myös altistuvat ahdistelulle vedenhakumatkoilla.

Eniten vesivarojen niukkenemisesta kärsivät heikoimmassa asemassa olevat lapset, sillä miljoonat heistä asuvat alueilla, joilla puhtaan veden saatavuus ja sanitaatio ovat jo ennestään heikolla tolalla.

Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät kuitenkaan ole väistämättömiä, UNICEF muistuttaa. Raportti listaa suosituksia, jotka auttavat lieventämään ilmastonmuutoksen seurauksia lapsille.

  • Hallitusten tulee varautua vesivarojen niukkenemiseen tulevina vuosina ja puhdas vesi tulisi varmistaa ennen kaikkea haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille.
  • Ilmastoriskit on huomioitava aina, kun puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota kehitetään.
  • Paikallisyhteisöjen tulisi etsiä uusia vesilähteitä ja kehittää uudenlaisia keinoja säilöä vettä. Yritykset pitää saada mukaan ehkäisemään vesivarantojen saastumista ja hupenemista yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa.

 Lisätietoja

  • 663 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä käytössään ja 946 miljoonaa joutuu tekemään tarpeensa ulkosalle.
  • Yli 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee joka päivä likaisesta vedestä tai sanitaation ja hygienian puutteesta johtuvaan ripuliin.
  • Maailmanlaajuisesti tytöt ja naiset käyttävät joka päivä 200 miljoonaa tuntia veden hakuun.

Thirsting for a Future: Water and children in a dangerous climate on UNICEFin kolmas ilmastonmuutosraportti. Edelliset raportit ovat nimeltään Clear the Air for Children ja Unless We Act Now.

Julkaistu22.3.2017