Siirry sisältöön

Kittilä ja Kokkola alkavat kehittää lapsiystävällisyyttä UNICEFin tuella

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa on ennestään mukana 14 kuntaa eri puolilla Suomea.

Uutinen

UNICEF aloittaa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön kahdessa uudessa kunnassa, Kittilässä ja Kokkolassa.

– Aidosti lapsiystävällinen kunta on haastava ja samalla inspiroiva tavoite. Se kertoo, että olemme pienten ja heidän oikeuksiensa toteutumisen puolella, toteaa Kokkolan sivistysjohtaja Peter Johnson.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.

Mallissa on ennestään mukana 14 suomalaista kuntaa.

– UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa keskeisiä kehittämiskohteita ovat yhdenvertaisuus, lasten osallisuus ja lapsen edun ensisijaisuus, kertoo Suomen UNICEFin asiantuntija Johanna Laaja.

On tärkeää, että lapsiystävällisyys näkyy kunnassa kaikkialla arkisista vuorovaikutustilanteista aina kunnan pitkän aikavälin strategiaan. Kunnissa on huomattu, että Lapsiystävällinen kunta -malli monipuolistaa ja nopeuttaa lasten oikeuksien toteutumista edistävää kehitystyötä.

Kittilän varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola kertoo, että kunnassa on jo tehty paljon työtä lasten ja perheiden hyväksi.

– Kittilässä lapsi, nuori ja perhe nähdään omien palvelutarpeidensa asiantuntijana. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli antaa rakennuspalikoita tämän lähestymistavan syventämiseen, Toivola sanoo.

– Yhtenä Kittilän kehittämiskohteena on turvata saamelaislasten omakielinen varhaiskasvatus ja perusopetus.

UNICEF toivoo lapsiystävällisten toimintatapojen yleistyvän kaikissa Suomen kunnissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan ja lapsiin kohdistuvien menojen seurantaan on kehitetty välineitä.

Lapsiystävällinen kunta on toimiva ja esteetön kaikille asukkaille. Esimerkiksi selkokielinen viestintä kunnan päätöksistä helpottaa muitakin kuin lapsia.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia Lapsiystävällinen kunta -mallista https://media.unicef.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc

Julkaistu22.6.2017