Siirry sisältöön

5+1 syytä tehdä lapsivaikutusten ennakkoarviointia

Huolellisesti tehty lapsivaikutusten arviointi on monella tapaa hyödyllinen, myös taloudellisesti tiukassa tilanteessa.

Ira Custódio Näkökulma
Ira Custódio

Hyvän elämän edellytykset luodaan lapsuudessa. Siksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun. Ja siksi on perusteltua nostaa lapsinäkökulma ihan erikseen tarkasteluun aina silloin, kun päätöksellä ennakoidaan olevan vaikutuksia lapsiin. Käytännössä tämä tarkoittaa lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on siis työkalu, ei päämäärä itsessään. Huolellisesti tehty arviointi kuitenkin hyödyttää useita päämääriä. UNICEFin järjestämiin koulutuksiin osallistuneet viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat pitäneet näitä viittä näkökulmaa erityisen tärkeinä:

1. Vaikutusten ennakkoarviointi auttaa varmistamaan, että eri päätökset ovat asetettujen strategia- ja ohjelmatavoitteiden kannalta johdonmukaisia. Jos esimerkiksi on asetettu tavoitteeksi eriarvoisuuden vähentäminen, on tärkeä varmistaa, että eri toimenpiteet toteuttavat tätä tavoitetta – eivätkä ainakaan toimi sitä vastaan.

2. Lapsivaikutusten arviointi kiinnittää huomion yksittäisiä tavoitteita laajempaan kokonaisuuteen: miten päätösehdotus vaikuttaa lasten hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, oppimiseen, terveyteen, vapaa-aikaan ja niin edelleen. Esimerkiksi varhaiskasvatusta koskevissa päätöksissä on tärkeä tunnistaa niin toiminnan kasvatukselliset tavoitteet, lasten aikuis- ja vertaissuhteiden näkökulma kuin perheiden arjen sujuvuuteen liittyvät näkökulmat.

3. Vaikutusten ennakkoarviointi tekee näkyväksi ehdotuksen hyödyt, haitat, aiheeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset ristiriidatkin. Tällöin ehdotusta voidaan tarvittaessa muokata tai perustella huolellisemmin. Päätöksen toimenpanossa taas voidaan kiinnittää huomiota mahdollisten haittojen lieventämiseen, mikäli niitä ei voida kokonaan välttää.

4. Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu lasten kuuleminen. Lasten näkökulmat jäävät päätöksenteossa usein huomiotta, jollei niitä hoksata erikseen selvittää. Lasten kanssa voidaan heidän ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivin menetelmin keskustella esimerkiksi siitä, millainen merkitys vaikkapa iltapäivätoiminnalla heidän arjessaan on tai millaisia huolia tai kysymyksiä jokin muutos herättää.

5. Vaikutusten ennakkoarviointi mahdollistaa avoimen keskustelun sekä eri näkökulmien ja mielipiteiden tunnistamisen. Se on keino tehdä päätöksenteosta läpinäkyvämpää ja demokraattisempaa. Eräs viranhaltija totesikin, että huolellinen ja läpinäkyvä vaikutusten arviointi kannattaa tehdä kaikista sellaisista päätöksistä, joiden ennakoidaan aiheuttavan polemiikkia.

+1. Joskus sanotaan, että viime kädessä raha ratkaisee. Vaikutusten arviointi onkin tärkeää erityisesti hankalassa taloudellisessa tilanteessa: lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla kun voidaan varmistaa, että niukat resurssit käytetään oikeudenmukaisesti, tarkoituksenmukaisesti – ja lasten edun mukaisesti.

*** 

UNICEF edistää lapsivaikutusten arviointia esimerkiksi Lapsiystävällinen kunta -mallin kautta sekä Lapsiystävällinen maakunta -pilottihankkeessa.

Lue lisää
UNICEF: Lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa
UNICEF: Ohjeita lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa -
Ira Custódio: Lapsivaikutusten arviointi - hyvistä aikeista toiminnaksi (Puheenvuoro Nuorisotutkimus-lehdessä 1/2016)

 

 

Julkaistu20.12.2017