Siirry sisältöön

Mitä vaikeampi taloustilanne, sitä tärkeämpää on lapsivaikutusten arviointi

Suomen UNICEF kannustaa kuntia tekemään lapsivaikutusten arviointeja päätösten valmistelussa erityisesti vaikean taloustilanteen aikana.

Uutinen
Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu myös lasten näkemysten selvittäminen päätettävästä asiasta. ©UNICEF/Suomi 2011/Penttilä

Suomen UNICEF lähetti tällä viikolla muistutuksen lapsivaikutusten arvioinnin tärkeydestä kaikille Suomen kunnanvaltuutetuille.

Monen kunnan taloustilanne on vaikea, ja leikkaukset osuvat usein myös lapsiin ja perheisiin. Suomen UNICEF haluaa muistuttaa kuntien valtuutettuja siitä, että päätösten tarkoituksenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat erityisen tärkeitä silloin, kun resurssit ovat niukat.

Lapsuudessa luodaan edellytykset sille, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Siksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan lapsia koskevissa päätöksissä aina ensisijaisesti lapsen etua. Tämä tarkoittaa käytännössä päätösten lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

– Kuntien tiukka taloustilanne näkyy koulujen ja päiväkotien sulkemisina ja yhdistämisinä, mikä on lisännyt kuntalaisten yhteydenottoja Suomen UNICEFiin. Siksi lähestyimme nyt valtuutettuja ja muistutimme lapsivaikutusten arvioinnin välttämättömyydestä, sanoo Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi tuottaa päättäjille tietoa siitä, mitä seurauksia eri ratkaisuilla on lasten hyvinvointiin. Tämä mahdollistaa ratkaisuvaihtoehtojen vertailun ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytämisen.

- Myös kielteisten vaikutusten tunnistaminen on tärkeää. Silloin haittoihin voidaan varautua päätöksen toimeenpanossa ja niitä voidaan lievittää, jos niiden välttäminen kokonaan ei ole mahdollista, toteaa kotimaan vaikuttamistyön asiantuntija Ira Custódio Suomen UNICEFilta.

Lasten omat näkemykset selville

Lapsivaikutuksia arvioitaessa on tärkeää tunnistaa, että päätöksen vaikutukset saattavat olla eri lapsiryhmille erilaisia – eri lapsiryhmien etu voi joissain tapauksissa olla jopa toisilleen vastakkainen. Jotta päätökset olisivat kestäviä, on myös pitkän aikavälin vaikutuksia arvioitava.

– Myös lasten omat näkemykset päätettävästä asiasta tulee selvittää. Lasten mielipiteet on selvitettävä ja otettava huomioon heidän ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla, Custódio sanoo.

Suomen UNICEF on kehittänyt yhteistyössä kuntien kanssa ohjeistuksen lapsivaikutusten ennakkoarviointiin ja kannustaa kaikkia kuntia soveltamaan ohjeistusta päätöksenteossa.

Lisää aiheesta

Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi (Puheenvuoro Nuorisotutkimus-lehdessä 1/2016)

Julkaistu25.4.2016